top of page

מי אנחנו

המכון הוקם ב 2021, כיוזמה משותפת של ד"ר סיגל גולדין והאגודה למען הלהט"ב. צוות המכון עובד בשיתוף פעולה עם חוקרות וחוקרים במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם, עם ארגוני ופעילי הקהילה הגאה, ועם גופי ממשל ורשויות מקומיות.

מאיה דואק

עוזרת מחקר

ניצן משה

עוזרת מחקר

דן גר

עוזר מחקר

רונית שלוס

Data Scientist

דניאל יצחק

ניהול מאגרי נתונים בנושאי להט"בופוביה ומיצוי זכויות

אביה ברששת

אחראית תחום איסוף נתונים להט״בופוביה

ד"ר סיגל גולדין

ראש מכון המחקר

נאג'י דעאס

עמית מחקר

ד"ר אסף לב

עמית מחקר

ד"ר הדר קשת

עמיתת מחקר

אורי עייק

עמית מחקר

עידו רפאל

עוזר מחקר בכיר

נועם מזרחי

עוזרת מחקר

ועד אקדמי מלווה | לפי סדר א-ב

פרופ' שי לביא

ראש מכון ון ליר בירושלים, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב


ד"ר לימור מעודד-דנון

הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר-אילן


פרופ' משה סלוחובסקי

ראש המכון להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים


פרופ' איריס רחמימוב

החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל-אביב


ד"ר עידו קטרי

ביה"ס לעבודה סוציאלית והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב


ד"ר עמית קמה

יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

פרופ' ארנה בן-נפתלי

הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס,

המכללה למנהל


פרופ' אייל גרוס

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב


ד"ר גילי הרטל

התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן


ד"ר עמל.יה זיו

התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


פרופ' צביקה טריגר

הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למנהל

פרופ' יובל יונאי

החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

bottom of page