top of page

מי אנחנו

המכון הוקם ב 2021, כיוזמה משותפת של ד"ר סיגל גולדין והאגודה למען הלהט"ב. צוות המכון עובד בשיתוף פעולה עם חוקרות וחוקרים במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם, עם ארגוני ופעילי הקהילה הגאה, ועם גופי ממשל ורשויות מקומיות.

צוות המכון

עידו בן תורה

עוזר מחקר

נעה דגן

עוזרת מחקר

מאיה דואק

עוזרת מחקר

אידן מורי וזאנה

עוזרת מחקר

נעם מזרחי

עוזרת מחקר

אוּרי שורץ

עוזר מחקר

ד"ר סיגל גולדין

ראש מכון המחקר

ד"ר סנדרין בורשטיין ליפסיקס

עמיתת מחקר

ד"ר רותי בלאט

עמית מחקר

נאג'י דעאס

עמיתת מחקר

ד"ר אסף לב

עמית מחקר

אוּרי עייק

עמית מחקר

ועד אקדמי מלווה | לפי סדר א-ב

פרופ' שי לביא

ראש מכון ון ליר בירושלים,

הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב


ד"ר לימור מעודד-דנון

הפקולטה לרפואה,

אוניברסיטת בר-אילן


פרופ' משה סלוחובסקי

ראש המכון להיסטוריה,

האוניברסיטה העברית בירושלים


ד"ר עידו קטרי

ביה"ס לעבודה סוציאלית והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב


ד"ר עמית קמה

יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת,

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

פרופ' איריס רחמימוב

החוג להיסטוריה כללית,

אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' ארנה בן-נפתלי

הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס,

המכללה למנהל


פרופ' אייל גרוס

הפקולטה למשפטים,

אוניברסיטת תל-אביב


ד"ר גילי הרטל

התוכנית ללימודי מגדר,

אוניברסיטת בר-אילן


ד"ר עמל.יה זיו

התוכנית ללימודי מגדר,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


פרופ' צביקה טריגר

הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס,

המכללה למנהל

פרופ' יובל יונאי

החוג לסוציולוגיה,

אוניברסיטת חיפה

bottom of page