top of page

מאפיינים וצרכים של קהילת הלהט"ב בזמן מלחמת 'חרבות ברזל' : לקט נתונים מסקר ארצי

חוקרת אחראית: ד"ר סיגל גולדין. צוות המחקר: מאיה דואק, אורי עייק, אידן מורי וזאנה, נועם מזרחי  |  2024

הסקר נערך בשיתוף יחידת 'גאווה מקומית' באגודה למען הלהט"ב ורשויות מקומיות. הנתונים נאספו בין החודשים נובמבר-דצמבר 2023. במחקר השתתפו 1,002 תושבים.ות ישראל בגיל 16 ומעלה, המזדהים.ות כלהט"ב. סך המשיבים.ות שנכללו במדגם הסופי הינו 797.

 

השאלון כלל 44 שאלות:

  • 9 שאלות בנושאי רקע כלליים (גיל, מגדר, מקום מגורים, מצב משפחתי, מקום מגורים לפני המלחמה, ועוד); 

  • 9 שאלות בנושא שינויים שחלו עקב המלחמה (מקום מגורים, גיוס למילואים, ועוד); 

  • 5 שאלות בנושא חשיפה ללהט"בופוביה בהקשר למלחמה; 

  • 2 שאלות בנושא השפעת המלחמה על הפרט וסביבתו.ה הקרובה (פגיעה, מצב נפשי); 

  • 8 שאלות בנושא הממשק עם שירותים ומענים בתחום הבריאות והרווחה מתחילת המלחמה; 

  • 5 שאלות בנושא תחושת שייכות לקהילת הלהט"ב לפני ובזמן המלחמה, השתתפות ביוזמות אזרחיות וביוזמות הנוגעות לקהילה הגאה; 

  • 6 שאלות פתוחות.

bottom of page