top of page

עמדות ותפיסות בנושאי זכויות להט"ב בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה והאופוזיציה

מה חושבים מצביעי ה ליכוד על זכויות להט"ב? לכמה מתוך מצביעי הקואליציה יש קרובי משפחה להט"ב? האם מצביעי מפלגות הקואליציה היו מעדיפים שהכנסת הבאה תצמצם את זכויות הלהט"ב? למי יש הכי הרבה חברים וחברות להט"ב ? ומה לגבי משפחות 'אבא ואבא' או 'אמא ואמא' ?

עמדות ותפיסות בנושאי זכויות להט"ב בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה והאופוזיציה מקבץ נתונים ינואר 2023


בשבוע האחרון של דצמבר 2022 ,ערך המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב מחקר על עמדות ותפיסות הציבור הרחב בנושאים הקשורים לזכויות להט"ב.


המחקר נערך ע"י ד"ר סיגל גולדין, הנתונים נאספו בשיתוף עם מכון המחקר מדגם, בראשות מנו גבע.


בסקר השתתפו 541 משיבים ומשיבו ת (יהודים, בגיל 18 ומעלה), המהווים מדגם מייצג של הציבור היהודי בישראל .


מקבץ הנתונים הראשון שלהלן מציג את ממצאי המחקר בנושאים הבאים: עמדות ותפיסות על זכויות להט"ב בישראל באופן כללי | בציבור הכללי ובקרב מצביעי המפלגות השונות העדפות לגבי פעולות הממשלה החדשה בנושא זכויות להט"ב | בציבור הכללי ובקרב מצביעי המפלגות השונות תפיסת משפחות להט"ב | בציבור הכללי ובקרב מצביעי המפלגות השונות קשרים חברתיים ומשפחתיים עם חברות וחברי הקהילה הגאה | בציבור הכללי ובקרב מצביעי המפלגות השונות.


מטרת פרסום ראשוני זה היא לתרום לשיח ציבורי מושכל על עמדות ותפיסות הקיימות היום בציבור היהודי בישראל בנושאי זכויות להט"ב והקהילה הגאה. (c (כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב194 צפיות

Comments


bottom of page