top of page

מאגרי מידע

מחקרים אקדמיים בנושאי להט"ב בישראל

__________-

 

רשימת מקורות אקדמיים הכוללת עבודות מחקר שפורסמו בכתבי עת מדעיים, ספרים וערוצים אקדמיים אחרים בנושאי להט"ב בהקשר הישראלי. הרשימה כוללת את כל המחקרים שפורסמו משנת 1942 ועד היום, והיא מתעדכנת באופן קבוע.

 

האם ידוע לך על מחקר שלא נמצא במאגר? נשמח שתספרו לנו: research@lgbt.org.il

 

רשימת המקורות היא פרי עמלו של ד"ר עמית קמה במהלך 20 השנים האחרונות והיא נתרמה למכון המחקר באדיבותו.

ליצירת קשר עם ד"ר קמה: amit8860@yahoo.com

עדכון אחרון: ‏ מאי 2022 

Last update:  May 2022

בכר, ש. וששון, י. (2017). “I shot my love, you shot ma belle" : הומולאומיות והלסביות הנודדות בקולנוע להט"בי ישראלי עכשווי. אצל ס. רג'ואן שטאנג ונ. חזן (עורכות), תרבות חזותית בישראל (עמ' 404-429). תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

בלום, ב. (2016). מפטריארכיה להטרונורמטיביות או מפורמליזם לערכים?: החיסיון בין בני זוג מאותו המין. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 1005-1031). צפרירים: נבו.

בלי לוי-חזן, י. (2020). הורות קווירית: לא לבלבל את הילדים. מפתח, 15, 35-44.

בליי, י. (2008). א-אינטגרציה כמנגנון התמודדות בקונפליקט בין דת והומוסקסואליות. עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

בלכר-פריגת, א. (2003). על זכויות, גבולות ומשפחה. עיוני משפט, כז, 580-539.

בלכר-פריגת, א. וזפרן, ר. (2016). "ילדים זה שמחה": הורות בסיוע טכניקות הולדה מלאכותיות על ידי בני זוג בני אותו מין. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 395-436). צפרירים: נבו.

בלכר-פריגת, א. וטריגר, צ. (2018). גירושים לכולם: המקרה של גירושים חד-מיניים כמקרה מבחן. משפט ועסקים, כא, 81–131.

בלנק, י. (2003). אין מולדת להומואים: גלובליזציה, פירוק מרחבי והגטו ההומו-לסבי. תיאוריה וביקורת, 23, 83-111. 

בלנרו, ר. ופרידמן, א. (2001). הסקר הורוד. תל אביב: המרכז למחקר כלכלי וחברתי, עיריית תל אביב-יפו.

בן-ארי, ע. ולביא, י. (2007). בדרך לא סלולה: היבטים משפטיים, קהילתיים והוריים של משפחות חד-מיניות. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

בן דוד ארז, ע. ומזורסקי, נ. (2019). לחיות בסוד: הסיכון לפגיעות בקרב נוער להט"בי. נקודת מפגש, 17, 40-43. 

בן-ישראל, ר. (1998). שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (כרך ג', פרק 11, עמ' 933-958). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

בן נאה, י. (2016). יהדות ויהודים על להט"ב ומול: יחסן של ההלכה והקהילות היהודיות להומוסקסואליות, לסביות וטרנס – סקירה היסטורית. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 117-158). צפרירים: נבו.

בן-נאה, י. (תשס"ח). שערוריית ניאוף באיסטנבול: ספרות השו"ת כמקור לחיי יהודים בעיר העות'מאנית. ממזרח וממערב, ח, 55-37.

בן-נאה, י. (תשס"ג). "קטון בשנים וגדול בפשעים": סיפורו של נער ליווי יהודי מבגדאד בראשית המאה הכ'. עתמול, כח, 1(165), 27-25.

בן-נאה, י. (תשס"א). משכב זכר בחברה היהודית באימפריה העות'מאנית. ציון, 66 (2), 171-200.

בן-כנען, נ. וקפלן, ד. (2000). דראג בישראל: יכולת העמידה על עקבים. במה, 159-160, 81-97.

בן לולו, א. (2021). מטקסט אל טקס ומטקס אל טקסט: קריאות אתנוגרפיות של גוף, מיניות ומגדר בקהילה רפורמית ישראלית. אצל נ. רובין וש. גוזמן כרמלי (עורכים), כוחן של מילים: אנתרופולוגיה של טקסטואליות יהודית (עמ' 313-344). ירושלים: כרמל.

בן לולו, א. (2019). מגדר, תפילה והכרה בקהילות רפורמיות בישראל. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון.

בן לולו, א.(2018). מ"קווין אסתר" ל"קוויר אסתר": מקרא מגילת אסתר בקהילה רפורמית תל אביבית. מגמות, נג(2), 162-137.

בן-עמי א. (2014). החוויה הבית-ספרית של מורים ומורות להט"ב. אצל א. ניסומוב-ברוש, ג. שיין טל, מ. סביץ' ומ.קמחי (עורכים), מידעון המרכז לקהילת הלהט"ב ולמשפחות הקשת. תל אביב-יפו: השירות הפסיכולוגי-חינוכי, 8, 1-7.

בן-עמי, א. (2010). "להיות תלמיד גאה" :החוויה הבית-ספרית של תלמידים בעלי נטיות חד-מיניות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. 

בן עמי, א. וארהרד, ר. (2017). נוער גאה במערכת החינוך: גורמי חוסן ומנגנוני התמודדות עם הומופוביה. חברה ורווחה, ל"ז(2), 317- 342.

בן-שלום, י. (1987). אופיה אינו ידוע (פעילות לסבית בישראל).  נגה, 13, 11-12. 

בנישו, ב. (2011). שיעור בצמיחה: אמהוּת של בנים הומוסקסואלים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל- אביב.

בקמן, מ. (2007). היסטוריה של המחקר האקדמי על הומוסקסואליות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל- אביב.

בר-לב, ש. וטילינגר, א. (2009). "החיים הם לא מה שחיית אלא האופן שאתה זוכר אותם כדי לספרם": גברים הומואים מספרים איידס באינטרנט. סוציולוגיה ישראלית, י"א(1),  191-215. 

ברגר, א. (2002). על נשים, גברים וטרנסג'נדר: מיניות, מגדר ואלכוהוליזם. הכל על אלכוהול, 37, 1-2. 

ברוקס, א. (2014). להיות שונה כמו כולם: מבט על מיניות, חניכה וזהות  בקרב נערים ב"איגי". עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון. 

ברוש, א. (2007). מודעות, ידע ונכונות להתמודד עם החינוך המיני בבית-הספר בקרב סטודנטים להוראה. דוח מחקר. תל-אביב: מכון מופ"ת. 

ברמן, י. (2016). פליטים להט"בים בישראל. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 1073-1119). צפרירים: נבו. 

ברנע, ר. (2019). מיקרואגרסיות מצד בני משפחתם של לסביות, הומואים וביסקסואלים (לה"ב) והשפעתן על הבריאות הנפשית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

ברנע, ח. ולורנץ, ד. (1995). נטייה חד-מינית: חוברת מידע ליועצים ולמחנכים. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט. 

בר-סלע, מ. (1992). מרכיבים בזהות ובדימוי העצמי של גברים הומוסקסואלים. עבודה לקבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.   

ברק-קורן, נ. (2016).  שוויון והפליה בעבודה במפגש עם טעמים דתיים נוגדים. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 599-610). צפרירים: נבו.

ברקאי, ס. (2005). הומוסקסואליות על במות ישראל: התיאטרון כמייצג שינוי חברתי. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב : אוניברסיטת תל אביב. 

ברשטלינג, א. (2012). "בכל יש מגדר": על תפקיד העברית בכינון הגוף והזהות הטרנסג'נדריים. סוציולוגיה ישראלית, יד(1), 135-156.

ברשטלינג, א. (2008). "דיבור יש בו התחייבות מסוימת": טרנסג'נדריות בעברית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

גבעול, א. (2004). הומואים גלויים בחיפה. עבודת גמר לתואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

גביעון, ל. ולוצאטו, ד. (2009). רוצה להיות סקסית: עלייתו של הגוף הלסבי החדש. החינוך וסביבו. לא, 215-234.

גדרון, ת. ואברהם, ח. (2016). דיבור שטנה וקהילת הלהט"ב. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 971-1004). צפרירים: נבו.

גולדשטיין, ע., ושפילמן, ו. (2005). "אמא יש רק אחת?" – בעקבות ע"א 10280/01 ירוס-חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה. הארת דין, ב(2), 92-111. 

גולדשמידט, ח. (2002). 'תעודת הזהות המפוספסת של משפחת ישראלי': השלכות משפטיות של הפסיקה בנוגע לאימוץ על ידי זוג חד-מיני. המשפט, ז, 217-252. 

גולדשמידט, ח. (2001). אימוץ, ידועים בציבור והומוסקסואליות; השלכות משפטיות על פסיקה בנוגע לאימוץ על ידי זוג חד-מיני. המשפט, 12, 95-93 ,43-34.  

גופר, ד. (2015). חוויות ותפישות עולם של צעירים אשר בילדותם אחד מהוריהם יצא מהארון. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

גור, ש. (1993). האם הוא הומו? (בנים שמתנהגים כמו בנות(. הורים וילדים, 71, 28. 

גור אפטר, י. (2017). "אבא הולך לעיבוד": עמדות כלפי פנייה לעזרה נפשית מקצועית בקרב אבות במעבר לאבהות –  ניתוח משווה בין אבות הטרוסקסואלים לאבות הומוסקסואלים. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.

גטניו, ש. ולביא, י. (עורכים) (2001). הדו"ח השנתי הראשון לזכויות ההומואים, הלסביות, הביסקסואלים והטרנסג'נדרס בישראל: 2000-2001. תל אביב: המועצה הפוליטית לזכויות הגייז בישראל. 

גטניו, ש., שאנן, ע. ולביא, י. (2002). כרטיס ורוד: הכנסת וקהילת הלהט"ב, שנת 2001. המועצה לזכויות קהילת הלהט"ב בישראל. 

גטניו, ש., שאנן, ע. ולביא, י. (2003). כרטיס ורוד: הכנסת וקהילת הלהט"ב, שנת 2002. המועצה לזכויות קהילת הלהט"ב בישראל. 

גיא, ר. (2016). זנות בקרב נוער להט"בי: היבטים חברתיים ומשפטיים והתמודדות עם התופעה בעשור האחרון בישראל. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 875-890). צפרירים: נבו.

גיל, ש. (1997). ניסיון התאבדות כנקודת מפנה בחייהם של מתבגרים הומוסקסואלים. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

גילור מילר, א. (2014). להעז להיות אנושי: חשיפה עצמית של מטפלים הומואים ומשמעויותיה בטיפול דינאמי ומעבר לו. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

גל, י. (2013). טרנסג'נדריות - סיפורי חיים, סיפורי הצלחה: גורמים מקדמי תחושת הצלחה בסיפורי חיים של טרנסג'נדריות/ים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

גל. נ. (2011). שימוש בכלי שיח תוך-אישי ובין-אישי בנרטיבים של כינון זהות מינית לסבית. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 167-192. 

גלבר, ר. (2007). יצירה של המשפחה החד-מינית. אצל ע. בן-ארי וי. לביא (עורכים), בדרך לא סלולה: היבטים משפטיים, קהילתיים והוריים של משפחות חד-מיניות (עמ' 31-43). חיפה: המרכז לחקר ולימוד המשפחה. 

גלוברזון-אשכנזי, ט. (1986). השוואת כיוונים תיאורטיים שונים להסברת אימוץ אוריינטציה הומוסקסואלית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

גלוזמן, מ. (2016). מנער יהודי שדוף ל"גבר יצוק מפלדה": אלטנוילנד כאוטופיה מגדרית ומינית. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  53-92). תל אביב: רסלינג.

גלוזמן, מ. (2007). הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

גלוזמן, מ. (1997). הכמיהה להטרוסקסואליות: ציונות ומיניות באלטנוילנד. תיאוריה וביקורת, 11, 145-162. 

גלוזמן, מ., ונאדר, ג. (1996). מילון אחר. תל אביב: הוצאה עצמית. 

גליקמן, א., ושמר אלקיים, ט. (2016). עמדותיהם של פרחי ההוראה בנוגע לחשיפת נושא ההומוסקסואליות במערכת החינוך בכלל ובהכשרת מורים בפרט. תל אביב: סמינר הקיבוצים. 

גן-מור, ג. (2016). הזכות לדיור, הזכות לשוויון בדיור וקהילת הלהט"ב. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 537-568). צפרירים: נבו.

גרוס, א., זיו, ע. ויוסף, ר. (2016). "אם יש סקס אחר הביאוהו לכאן ונדעהו": לימודים להט"ביים וקוויריים בישראל. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  11-50). תל אביב: רסלינג. 

גרוס, א. וזיו, ע. (2003). בין תיאוריה לפוליטיקה: לימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית. אצל י. קדר, ע. זיו, וא. קנר (עורכים). מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית (עמ' 9-44). תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

גרוס, א. (2019). הסיפור של דנילוביץ: "תנו לדייל להתרומם אל-על". מעשי משפט, י', 13-59. 

גרוס, א. (2016). הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו)נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  183-245). תל אביב: רסלינג. 

גרוס, א. (2016). הטרונורמטיביות כבעיה בריאותית: על הזכות לבריאות של להט"ב. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 611-630). צפרירים: נבו.

גרוס, א. (2016). טרנסג'נדרים והמשפט הפלילי: בצילה של האשמת ההתחזות. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 777-798). צפרירים: נבו.

גרוס, א. (2014). הכול ק(א)שור: פרפורמטיביות וחציית גבולות המגדר והלאום בפסיקה על אונס במרמה. תיאוריה וביקורת,  42, 99-123.

גרוס, א. (2013). הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו)נורמטיביות ו(הומו)לאומיות לפוליטיקה קווירית. מעשי משפט, ה', 101-141. 

גרוס, א. (תשסח). הפרדוקס של חוקה בהסכמה: בחינה דרך סוגיות השוויון, הנטייה המינית והזכויות החברתיות. הפרקליט, מ'ט, 333-343.

גרוס, א. (2005). 'התחזות כאדם אחר': חיקוי ומרי מגדרי במשפט של חן אלקובי. אצל א. בן-נפתלי וח. נוה (עורכות), משפטים על אהבה (עמ'  365-413). תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

גרוס, א. (2003). גלובליזציה קווירית וזכויות אדם: דנה אינטרנשיונל/אמנסטי אינטרנשיונל. תיאוריה וביקורת, 23, 227.

גרוס, א. (2002). מיניות, גבריות, צבא ואזרחות: שירת הומואים ולסביות בצה"ל במשקפיים השוואתיים. אצל ד. ברק-ארז (עורכת),  צבא חברה ומשפט (עמ' 95-183). תל אביב: רמות.

גרוס, א. (2001). דנילוביץ, שטיינר והתיאוריה הקווירית. משפט נוסף, 1, 47-54. 

גריידי- אשכנזי, ע. (2016). פוליטיקה ביסקסואלית בדמדומי הביקורת על פוליטיקת זהויות: ניתוח דיאלקטי של התפתחות תנועות שחרור כהתגברות על ביקורת. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל- אביב.

גרין, ד. (2004). ייעוץ בתהליך גיבוש הזהות המינית בגיל ההתבגרות. בתוך: ר. ארהרד וא. קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית הספר בחברה משתנה (עמ' 181-207). תל אביב: רמות.

גרינברג, נ. (2014). משפטו של אדם בלתי-נראה: אי-הכרה בזהותו של עבריין טרנסג'נדר כמחיקת קיומו. המשפט ברשת, 26, 5-31. 

גרינברג, ס. (2013). עם אלוהים ועם אנשים: הומוסקסואליות במסורת היהודית (תרגום: ז. מילמן). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

גרינפלד, ע. (2012). גאים במעבר: על הקשר בין הסתגלות, שביעות רצון, והשתייכות בקרב expatriates בישראל. עבודת גמר לקבלת תואר MSc. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

דב, מ. (1996). שיווק מרוכז ושיווק גומחתי: הומוסקסואלים כדוגמה. סטטוס, 58, 16-22. 

דהאן־כלב, ה. ופרבר־צוראל, א. (תשע"א). שרה אמנו בוצ' הייתה: זהות מינית, פרקטיקות מגדריות ומקומה של שרה כאם בפנתיאון הלאומי. המשפט, ט"ז, 301–320.

דהן, ר., פלדמן, ר. וחרמוני, ד. (2007). האם יש חשיבות לזהות המינית של המטופל במיפגש הרפואי?, הרפואה, 146(ח), 626-630.

דולניקוב, ד. (2019). חיילים הומואים וביסקסואלים בצה"ל: הקשרים בין מיקרואגרסיות במסגרת הצבא, בריאות נפשית ויציאה מהארון. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

דורון, י. (2016). זכויותיה של חברי הקהילה הגאה בזִקנה בישראל. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 369-394). צפרירים: נבו.

דורנר, ד. (2007). משפחות חד-מיניות וזכויות האדם. אצל ע. בן-ארי וי. לביא (עורכים), בדרך לא סלולה: היבטים משפטיים, קהילתיים והוריים של משפחות חד-מיניות (עמ' 11-14). חיפה: המרכז לחקר ולימוד המשפחה.

דיין, ד. (2019). מיקרואגרסיות, בריאות נפשית ותמיכה חברתית ומשפחתית בקרב אנשים טרנסג'נדרים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

דין, א. (1996). הקשר בין סגנונות Attachment לנטייה ללסביות אצל נשים. עבודה לקבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.

דרור, א. (2017). נרטיבים של "בין לבין": סיפורם של אנשים עם מגדר לא קונפורמי. עבודה לקבלת תואר דוקטור. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

דרור, ז. (2003). עוצו עצה: על ארגון 'עצת נפש' לתמיכה בהומואים דתיים, מיסודו של הרב שלמה אבינר. דעות: בטאון "נאמני תורה ועבודה", 17, 12- 18.  

הדס, א. ובראוך, ד. (2014). להט"ב, משפחות אלטרנטיביות ועבודת היועץ החינוכי בבית-הספר. בתוך: ע. רביב ור. בולס (עורכים), הייעוץ החינוכי כיום: חומר למחשבה ולמעשה (עמ' 67-93). המרכז ללימודים אקדמיים-אור יהודה: ספריית פועלים.

הדר, ע. (2016). זכויות כלכליות לזוגות מאותו המין. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 345-368). צפרירים: נבו.

הדר, ע. (2007). מעמדן וזכויותיהן של המשפחות החד-מיניות בישראל. אצל ע. בן-ארי וי. לביא (עורכים), בדרך לא סלולה: היבטים משפטיים, קהילתיים והוריים של משפחות חד-מיניות (עמ' 15-30). חיפה: המרכז לחקר ולימוד המשפחה. 

היבנר, י. (2011). של מי המגדר הזה בכלל? הבניות חברתיות ומגדריות בזהות הטרנסג'נדרית. עבודת גמר לתואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

הירש, ד. (2016). הומוטופיה: גן העצמאות בתל אביב. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ' 443-471). תל אביב: רסלינג. 

הירש, ד. (2005). הומוטופיה: גן העצמאות בתל-אביב. אצל ר. קלוש וט. חתוקה (עורכות), תרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף (עמ' 287-310). תל-אביב: רסלינג. 

הירש, ד. (1999). גן העצמאות: טריטוריה הומוסקסואלית בחלל הציבורי הפתוח. אדריכלות ישראלית, 36, 60-65. 

הלל, א. (2019). הקשר בין מיקרואגרסיות לבריאות נפשית בקרב אבות הומואים. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

הסמן, ר. (2002/3).  מחפש פלח שוק חדש? גייז!, אותות, 268, 70-71. 

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. (2012). נייר עמדה בנושא טיפולי המרה. פסיכואקטואליה: רבעון הסתדרות הפסיכולוגים, 56.

הראל, א. (2016). חירות, הומוסקסואליות וזכויות של מיעוטים מיניים. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 233-258). צפרירים: נבו.

הראל, א. (2002). עלייתה ונפילתה של המהפכה המשפטית ההומוסקסואלית. המשפט, ז, 195-216. 

הראל, א. (1998). בתי-המשפט והומוסקסואליות: כבוד או סובלנות? משפט וממשל , 4, 785-791. 

הראל, א. (1994). הומואים 'נורמליים' והומואים 'חריגים. אצל א. קנר (עורך), שלא כדרך הטבע. תל אביב: האגודה לזכויות הפרט. 

הרטל, גילי. (2021). הומולאומיות והפוליטיקה של תנועות להט"ב בישראל. עיונים, 36, 9-31.

הרטל, ג. (2021). להט"ב. אצל א. רם, ש. סבירסקי ונ. ברקוביץ (עורכים), לכסיקון סוציולוגי לעת קורונה (עמ' 95-96). תל אביב: מרכז אדווה וסוציולוגיה ישראלית.

הרטל, ג. (2015). פוליטיקה של גאווה ובושה בפעילות להט"ב בישראל. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.

הרטל, ג., דוד, י. ופסקר ל. (2014). מרחב בטוח. מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, 8, 93-120.

הרטל, ג. ומשגב, ח. (2021). טראומה קווירית אורבנית. מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, 16, 55-85.

הרטל, ג. וששון-לוי, א. (2019). אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית חדשה ותיירות גאה בתל אביב. סוציולוגיה ישראלית, כ(2), 34-58. 

הרטל, ר. (2012). מזהות אישית לזהות פוליטית: פעילות פוליטית לסבית בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.   

הרן,  ג. (2013). ניתוח סמיוטי של נרטיבים אצל ילדים הגדלים במשפחה חד-מינית (עם שתי אימהות). עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון. 

וגנר, ר. (2016). משטרי נראות וניידות בישראל.פלסטין, ואיך לעבור דרכם. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  411-439). תל אביב: רסלינג. 

וגנר-קולסקו, ג., מור, ז. וברמן, ד. (2016). צרכים רפואיים של הומואים, לסביות וביסקסואלים. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 643-652). צפרירים: נבו.

וידושינסקי, ל. (2003). מסיפור חיים למחזה. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

ויטרבו, ה. (2016). לשון הרע. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 653-678). צפרירים: נבו.

ויטרבו, ה. (2010). משבר ההטרוסקסואליות: הבניית זהויות מיניות בדיני לשון הרע. עיוני משפט, לג,50-5 .

ויטרבו, ה. (2008). משבר ההטרוסקסואליות: הבניית זהויות מיניות בדיני לשון הרע הישראליים.  עבודת לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

ויירון, מ. (2015). קונפליקט בתפקידי המגדר ובריאות נפשית: בחינת הקשר בין קונפליקט מגדרי וקונפורמיות לתפקידי מגדר לבין בריאות נפשית בהקשרה של גיבוש הזהות המינית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

ויתקון, נ. (1991). הומוסקסואליות נשית. עבודת לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

ולדמן, ע., באום, נ. וסוסקולני, ו. (2011). "לא הכל ורוד": קשרים בין-אישיים ומשמעותם בקרב קשישים הומוסקסואלים. גרונטולוגיה, לח(1), 53-69.

ולדמן, ע.  (2006). משמעות ההזדקנות בעיני קשישים הומוסקסואלים. עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.

זבולון, ע. (2015). זהות דתית וזהות מינית הומוסקסואלית: הקונפליקט הזהותי, הבריאות הנפשית ודרכי ההתמודדות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

לבני, ט. (2004). הורות בדרך לא סלולה: אימהות לסבית בחברה הישראלית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אונ' חיפה.

לבקוביץ, ע. ולקח, א. (2019). לייעץ בגאווה: עבודתן של יועצות חינוכיות עם נוער להט"ב. הייעוץ החינוכי, כ"א,  257-231.

לדין-גורקין, ד. (1990). נרקיסיזם והומוסקסואליות: אינטגרציה של פרספקטיבות פסיכואנליטיות שונות. עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

לוביץ, ר. (2010). לחתור כדי לא לטבוע: היחס להומוסקסואלים דתיים – האתגרים שלפנינו. דעות, 50, 14-18. 

לוביץ, ר. (2001). סלידה סובלנות או מתירנות: יחס היהדות להומוסקסואליות. דעות, 11, 9-15.

לוביץ, ר. (1996). עמדת היהדות בשאלת היחסים בין בני מין אחד, וקווים מנחים ליישומה בחינוך. שנתון המכללה הדתית למורים על שם ליפשיץ, 233-251.

לוז, ד., ואבני, ש. (2000). אמא, יש לי משהו לספר לך: הורים וילדיהם על היציאה מהארון. תל אביב: שופרא. 

לוטרינגר, ג. (2006). אודות הקשר בין גיבוש זהות הומוסקסואלית לבין רווחה נפשית ותסריטי עולם עוין בקרב בני/ות נוער וצעירים/ות בחברה הישראלית. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל  אביב.

לוי, י. ושלזינגר, ל. (ללא תאריך). הקהילה הגאה והכנסת ה-19 : ניתוח פוליטי של החמצה היסטורית. מולד, המרכז להתחדשות הדמוקרטיה.  http://www.molad.org/images/upload/files/LGBTQ-Knesset-19.pdf

לוי, י. (2006). צבא ליברלי בחברה שמרנית: הפרדוקס של שרות ההומו-לסבים בצה"ל.  בתוך  א. בן-אליעזר ומ. אל-חאג' (עורכים), בשם הביטחון: סוציולוגיה של שלום ומלחמה בעידן משתנה (עמ' 209-223). חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

לוי, ר. (2011). השפעותיה של פגיעה מינית על הזהות המגדרית והנטייה המינית של נפגעים גברים: השלכות טיפוליות. שיחות, כה(2), 1-10.

לוי, ר. (2005). אבהות אחרת: על קבוצת אבות הומוסקסואלים שהיו בקשר הטרוסקסואלי בעבר. עניין משפחתי: ביטאון האגודה לטיפול משפחתי. 51, 14-17.

לוי-חזן, ע. (2014). זוגיות במעבר: השפעת השינוי המגדרי על הזוגיות בין טרנסג'נדרים ולסביות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  

לוצאטו, ד. (1984). אופיה של התארגנות וולונטרית: הומוסקסואלים בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך. אוניברסיטת תל-אביב.

ליבנה, ש. וקמה, ע. (2021). "של מי השואה הזאת בכלל": טקס הזיכרון של ההומוסקסואלים והלסביות ב'יד ושם', 1994. יד ושם – קובץ מחקרים, 49(1), 103-129.  

ליבר, ע. (2006). בין "יחד בגאווה" לבין "אין גאווה בכיבוש": דילמות של  אזרחות, זהות וקוויריות בשיח הפוליטי של הקהילה ההומו-לסבית בישראל בין  השנים 1996-2003. עבודת גמר לתואר מוסמך. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון.

ליכטנטריט, ר. ודוידסון-ערד, ב. (2002). טרנסקסואליות (מגברים לנשים) מתבגרות ובוגרות צעירות: נתיבים המובילים לזנות. תל אביב: המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער. בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב.

ליכטנטריט, ר. ודוידסון-ערד, ב. (2002). גברים צעירים העוסקים בזנות: היסטוריית חיים וחוויות עכשוויות. תל אביב: המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער. בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב.

לינצ'יץ, ע.-ד. (2016). "הרי, כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים...": פרקטיקות שיח על פגיעות מיניות במרחב ההומוסקסואלי בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

ליס, ר. (2015). ממודל האבל למודל רמות מודעות הורית: סיוע להורים בתהליך התמודדותם עם נטייתם המינית הגאה של ילדיהם. פסיכו-אקטואליה, גליון אפריל, 39-46. 

ליפשיץ, ש. (2022). הזכות להורות של בני זוג מאותו המין לנוכח אתיקת ההורות. מחקרי משפט, ל"ד(2), ???

לירז, ר. (2000). עמדות כלפי הומוסקסואלים לסביות בקרב נשים וגברים הטרוסקסואלים: ההשפעה של סמכותנות והאוריינטציה לדומיננטיות חברתית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

לרנאו, ח. ומורגנשטרן, ע. (2016). מה לי ולמשפט הפלילי? קהילת הלהט"ב, המשפט הפלילי ואכיפת החוק. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 891-920). צפרירים: נבו.

מאירי, ס. (2011). מין שאינו מינו: חציית מגדר בקולנוע העלילתי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

מגדל-פיקר, מ. (2015). כמשכוכית אחרי העדר: הדינאמיקה הדיסקורסיבית בעבודה המוסדית. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

מונטאוריינו, מ. (2008). צרכי מידע וזהות מינית. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.

מור, א. נ. (2019). עמדות של עובדות ועובדים סוציאליים כלפי הורות גאה. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

מור, ש.,סודאי, מ. ושי, א. (2016).  דין זה שאינו אחד: על א/נשים אינטרסקס והמשפט הישראלי. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 797-844). צפרירים: נבו.

מורנו, ע. (2011). גאים במרכז: משילות נאו-ליברלית ותהליכי אינדיבידואליזציה בראי קהילת הלהט"ב בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

מזרחי, א. (2020). בין הכחשת הומוסקסואליות להכרה בה: ניתוח פסיקות רבניות בציונות הדתית. עבודת גמר לתואר מוסמך. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

מזרחי, ש. (2001). משפחתו העצובה של העליז, או, זו לא בושה גם לא כבוד גדול : הבניית המציאות במשפחות עם צאצא הומוסקסואל או לסבית. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

מזרחי, ש. (1999). הטיפול בזוגות בני אותו מגדר. אצל ק. רבין (עורכת), להיות שונה: מוצא עדתי ומין בטיפול בישראל (271-243). תל-אביב: רמות.

מזרחי, ש. (1998). הטיפול בזוגות חד-מיניים. אצל ד. באום וע. מרן (עורכות). לסביות והומוסקסואליות בראי המציאות: אסופת מאמרים (עמ' 49-63). תל אביב: קל"ף. 

מזרחי, ש. (1990). זוגות חד-מיניים: מאפיינים ודרכי התמודדות עם סטיגמה. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

מייזלס, י. (2016). תקדים אבן-קמה: מקרה ראשון של גירושין חד-מיניים בישראל. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 329-344). צפרירים: נבו.

מייזלס, י. (2016). בג"ץ 566/11 ממט נ' משרד הפנים: עתירה לרישום שני אבות כהוריו של קטין ללא הליך של אימוץ. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 469-486). צפרירים: נבו.

מייק, ח. (2011). ניתוח תהליך הגיבוש של זהות מינית לסבית דרך סיפוריהן של חמש נשים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 149-166.

מייק, ח. (2009). פחד, אהבה: הומוסקסואלים, לסביות והוריהם מספרים על גילוי הנטייה המינית ותהליך ההתמודדות עמה. תל אביב: מפגשים.

מימרן, ט. (2014). החיים השחורים של הפליט הוורוד: בעקבות Minister voor Immigratie en Asiel v. X, Y and Z. המשפט ברשת, 23, 26–8.

מינצר, א. (1998). הקשר בין יציבות וסיפוק בקשרים קרובים לבין סגנון קירבה, זהות הומוסקסואלית ותמיכה חברתית אצל גברים הומוסקסואלים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. ירושלים: האוניברסיטה העברית.  

מירום, ר. (2015). מיניות, זוגיות ומוגבלות קוגניטיבית. אצל מ. חובב, א. דובדבני וק. פלדמן (עורכים), מהדרה להכלה: החיים בקהילה של אנשים עם מוגבלויות בישראל (עמ' 259-281). ירושלים: כרמל.

מירקין, ר. (2007). נרטיב הפגיעות ונרטיב הלסביות דיאלוג של ניתוק מול מפגש. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

מלר, ח. (2012). טיפולים פסיכולוגיים לשינוי אוריינטציה מינית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

מנדל, ו. (1988). הקשר בין תפקיד מיני לבין עמדות כלפי הומוסקסואליות אצל מתבגרים בחינוך הטכנולוגי בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

מנור, א. (2007). הקהילה ההומו-לסבית בתל-אביב ובירושלים: הבנייה של אזרחות עירונית כתהליך של משא ומתן מרחבי. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

מעודד דנון, ל. (2014). איזה מין גוף?: ההשפעות של תהליך המִינגוּף על חייהם של אינטרסקסואלים. תל אביב: רסלינג.

מעודד דנון, ל. (2011). "אינטרסקסואליות" ותהליך "המינגוף": הפרדוקס של  מין בגוף. עבודת גמר לתואר דוקטור. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון.

מעיכי, ח. (2009). הקמת תנועה חברתית: אלקאווס לשונות מינית ומגדרית בחברה הפלסטינית. אצל א. סדן (עורכת), עבודה קהילתית: שיטות לשינוי חברתי (עמ' 297-306). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

מענית, ש. (2021). חוליה נאלמה: הרומן הנשי בשנות המדינה הראשונות. תל אביב: רסלינג. 

מרום, א. (2001). השפעת היציאה מהארון של בן הומוסקסואל על זוגיותם של הוריו: תהליכים, שינויים ומשמעויות במערכת היחסים. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

מרטון, י. (2013). אנשים טרנסג'נדרים בישראל: גורמי לחץ, משאבי תמיכה ובריאות נפשית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.   

מרטיניוק-יונטל, ל. (2020). תיירות הקשורה במין בקרב גברים הומואים בישראל: הקשר בין גורמי לחץ, בריאות נפשית, תמיכה משפחתית ותיירות הקשורה במין. עבודה לשם קבלת תואר וסמך תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

מרי-אש, א., ודורון, י. (2011). גילויי גילנות בקהילה ההומו-לסבית בישראל. גרונטולוגיה, לח(2-3), 107-129.

מרי-אש, א. (2005). להזדקן בגאווה: משמעות ההזדקנות והשלכותיה בקרב הומוסקסואלים ולסביות זקנים/ות בישראל. עבודת מאסטר, חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

מרין, י. (2005). על התמורות בקשר בין אהבה לנישואין: השלכות משפטיות ומגדריות. בתוך א. בן-נפתלי וח. נווה (עורכות), משפטים על אהבה (עמ' 227-268). תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

מרין, י. (2004). הזכות לחיי משפחה ונישואין (אזרחיים): משפט בינלאומי ומקומי. בתוך י. רבין וי. שני (עורכים), זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל (עמ' 663-723). תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

מרין, י. (2002). נישואין בין בני זוג מאותו המין והכשל שבאלטרנטיבות לרגולציה משפטית. המשפט, ז, 253-281. 

מרקוביץ, ד. (2008). תערוכה מקרית ביום מצעד הגאווה. טרמינל, 34, 16-19. 

מרציאנו, א. (2011). מקומו של המרחב הווירטואלי בהבניה של חוויות חיים טרנסג'נדריות. עבודת גמר  לתואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

מרציאנו, א. (2009). תפקיד הפורומים הווירטואליים בהתמודדותם של נערים הומואים עם תהליך היציאה מהארון. מסגרות מדיה, 4, 1-28.

מרשל, ש.א. (2020). עתיד ורוד: תמיכה  המשפחתית בתהליכי התפתחות זהות בקרב צעירים/ות מהקהילה הגאה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

מרשל, ש.א., ואביגאל, נ. (2019). רציתי להיות כמוהם ולא הצלחתי: מבקשי מקלט פלסטינים להט"ב בישראל. HIAS ישראל.

משגב, ח. (2016). בין ממסדיות לחתרנות: פוליטיקה מרחבית ואקטיביזם במרכז הגאה בת״א. המרחב הציבורי, 10, 64-94.

משגב, ח. (2015). אקטיביזם מרחבי בעיר: נקודות מבט של גוף, זהות וזיכרון. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

משגב, ח. (2015). תכנון, צדק ופוליטיקה עירונית להט"בית: המרכז הגאה בתל-אביב. תכנון, 12(1), 180-195.

משגב, ח. (2014). פמיניזם, תיאוריה קווירית ומחקר גיאוגרפי: דיון אפיסטמולוגי ומתודולוגי. בתוך: מ. קרומר-נבו, מ. לביא-אג'אי וד. הקר (עורכות), מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות (עמ' 151-171). תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים.

משגב, ח. (2008). המרחב העירוני של תל אביב-יפו מנקודת המבט של הומואים ולסביות. עבודה לקבלת תואר מגיסטר. חיפה: הטכניון.

משעלי, י. (2016). את זה היא לא קיבלה מהצד שלנו: האם יש לסביות מזרחיות? אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  563-589). תל אביב: רסלינג. 

משעלי, י. (2011). זהות מגדרית והעדפה מינית. אצל ט. תמיר (עורכת), נשים לגופן: בריאות, גוף, מיניות, יחסים (עמ' 193-213). תל אביב: מודן. 

משעלי, י. (2010). מבנים של מגדר ומיניות בזהויות לסביות וקוויריות. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

משעלי, י. (2009). "עד החתונה זה יעבור": מזרחיות מפרספקטיבה לסבית. תיאוריה וביקורת, 35, 255-263.

נווה, ר. (2012). השתייכות מבחוץ וחיים במרחבי ספר: מעבר של נשים מסגנון חיים הטרוסקסואלי לסגנון חיים לסבי. עבודת גמר לתואר מוסמך. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון. 

נוימן, ב. (2019). היסטוריות חדשות של הנאציזם (פרק על הומואים). מודן והאוניברסיטה המשודרת. 

נור, ע. (2004). מין, ארוס ועבודה: "השומר הצעיר" והפסיכואנליזה, 1918-1924. זמנים, 88, 64-73.

נורדהיימר נור, ע. (2016). מין ומיניות גאה: סקירה היסטורית. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 23-44). צפרירים: נבו. 

נחום א. (2014). הטרוסקסיזם מופנם והתנהגות מינית מסתכנת: הגורמים המתווכים ביניהם בקרב צעירים הומוסקסואלים. עבודת גמר לתואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

ניב, ק. (2011). עבר שחור עתיד ורוד: החזון ההומוסקסואלי של גל אוחובסקי ואיתן פוקס בסרטם "ללכת על המים". תל אביב: נ.ב. ספרים. 

ניב-יגודה, ע. (2014). לנפץ את הסטיגמה – HIV וזכויות אדם: הארה על פסק דין תמ"ש 43071-01-13 א.מ נ' א.ג. המשפט ברשת, 27,  20–5. 

ניב-יגודה, ע. ווייס, א. (2015). מדיניות "דחייה קבועה" של קבלת תרומת דם מגברים שקיימו יחסי מין עם גברים: שמירה על בריאות הציבור או הפליה פסולה? בעקבות החלטת בית הדין האירופי לצדק בבקשת Léger v Ministre des Affaires Socials. מבזקי הארות פסיקה, 28–5. 

נייזנה, מ. (2016). כבוד האדם לסוגיו בפסיקה הישראלית. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 289-307). צפרירים: נבו.

ניולד, ר. (2004). הלכה ומעשה: הומואים דתיים בישראל בראי תיאורית הפרקטיקה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

ניסימוב-ברוש, א., שיין-טל, ג. וקמחי, מ. (עורכים) (2013-2014). המרכז לקהילת הלהט"ב ולמשפחות הקשת בשירות הפסיכולוגי-חינוכי תל-אביב. 

נתן, ש. (2004). חווית אי הידיעה בתהליך גיבושה וגילויה של נטייה מינית הומו-לסבית. עבודת גמר לקבלת תעודה בפסיכותרפיה. אוניברסיטת תל אביב: ביה"ס לרפואה.

סברן, ע. ורחמימוב, א. (2015). בין קפלי החצאית: חייו השונים של קרל מ. באר. זמנים, 131, 22-33.

סוני, ר. ו מנור, ד. (עורכים). (2015). נפלאתה: אנתולוגיה של שירה להט"בית. תל אביב: חרגול ומודן. 

סיני, י. (2013). וועדה תקבע אם אני גבר או אישה?: מדיניות כלפי חצייה מגדרית וסובייקטיביות טרנסג'נדרית בוועדה לשינוי מין בתל השומר. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

סירוטה פלזנשולב, מ. (2013). מבנה משפחתי חדש: השוואה של אינטראקציה טריאדית בין משפחות של אבות הומוסקסואלים המגדלים ילד ללא מעורבות אימהית לבין משפחות של אבות ואמהות הטרוסקסואליות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן. 

סלומון, א ל. (2020). מיקרו-אגרסיות על רקע נטייה מינית בטיפול: הקשר בין מיקרואגרסיות בטיפול, הומופוביה מופנמת, חוויית מועילות הטיפול והברית הטיפולית בקרב מטופלים ומטופלות לסביות, הומואים וביסקסואלים/יות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

סלמן שגיא, ע. (2020). "אבא זה לא אמא": אבות הומואים ישראלים מתמודדים עם חברה המקדשת אימהות. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב. 

ספיבק, ד. (2016). זרקור: שלוש הערות על בג"ץ "קלפים פתוחים". אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 527-536). צפרירים: נבו.

ספיבק, ד. (2006). קונדומים על אוטובוסים: על תהליך גיבושה של פשרה בתיק חופש ביטוי. אצל מ. מ. בירנהק (עורך), שקט, מדברים!: התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל (עמ' 425 – 432). תל אביב: רמות.

ספרן, ח., הרטל, ח. וששון לוי, א. (2016). הי[א]סטוריה לסבית מקומית: פעילות, מאבקים והישגים. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 45-80). צפרירים: נבו. 

עדן, מ. (2016). פרשת "אסון הכרמל": הכרה בשלושה הורים. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 487-495). צפרירים: נבו.

עייק, א., שילה, ג., קצף, ע., הרץ, ש. וסלייטר, א. (2018). אבני דרך בגיבוש הנטייה המינית של לסביות, הומואים וביסקסואליות/ים בגיל הנעורים, בבגרות הצעירה ובבגרות. אצל ח. בוני-נח, ש. נתן, ס. בן-רפאל גלנטי (עורכות), צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח (עמ' 211-223). המכללה האקדמית בית ברל. 

עייק, א., סלייטר, א., הרץ, ש. וקצף, ע. (2011). אבני דרך בהתפתחות זהות של לסביות, הומואים     וביסקסואלים בישראל. תל אביב: חושן. 

עינת, ת. (2011). אסירים אומרים לא ליחסי מין הומוסקסואלים בבתי הכלא: מחקר חלוץ. קרימינולוגיה ישראלית, א(1), עמ' 55-88. 

עיר־שי, ר. (תשע"ט). אתגר ההומוסקסואליות הגברית: תאולוגיה, מוסר והלכה. ראשית, א, 42-72. 

עיר-שי, ר. (תשע"ו-תשע"ח). לבירור עמדת הרב וולדנברג בעניין ניתוחים לשינוי מין:  עיון בפסיקה האורתודוקסית והקונסרבטיבית בעקבות תשובותיו. שנתון המשפט העברי, כ"ט, 123-151. 

עיר-שי, ר. (תשע"ח). בין ניתוח פמיניסטי לניתוח מגדרי בחקר חז"ל ובהלכה המודרנית: הומוסקסואליות והבניית הגבריות כמקרה מבחן. דיני ישראל, לב, 284-249.

עמית, ה. (2016). נקודות יציאה: ציר הזמן הלאומי והגירה קווירית מישראל. תיאוריה וביקורת, 45, 91-113.

עמית, ה. (2012). רדיקליות חופשיות: הבחירה בחיים ללא רבייה בקרב לסביות פלסטיניות בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

ענתבי, נ. (2011). מושג הנזילות המינית כנקודת מבט חדשה על המיניות האנושית. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 137-148.

עפרוני, ד. (2019). הקשר בין מיקרואגרסיות ובריאות נפשית בקרב ביסקסואלים ומולטי-משיכתיים. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

פאר, י. (2014). עמדות כלפי דגמים שונים של הורות הומוסקסואלית בקרב אוכלוסייה הטרוסקסואלית. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

פדבה, ג. (2020). לראות ולא להאמין, לראות כדי להאמין: על ייצוגים בתרבות החזותית. בתוך: י. מימון ונ. בן-דוב (עורכים), ייצוגים: מציאות, חיקוי ודמיון – מחקרים ביקורתיים (עמ' 26-47). תל-אביב: מכון מופ"ת. 

 פדבה, ג. (2019). פנאופטיקון קווירי באופן ביקורתי: עיון מחודש במצלמה העירומה בווידאו-קליפ 'אאוטסייד' של ג'ורג' מייקל. בצלאל: כתב-העת לתרבות חזותית חומרית, 5. http://journal.bezalel.ac.il/he/article/4003

פדבה, ג. (2019). להפשיט את הגבריות הישראלית: על הרפיית הזקפה הלאומית בחשיפתו של גוף ראשון, יחיד. בתוך: י. ביטון ור. כהן-בנימיני (עורכים), גוף ראשון יחיד (תערוכת אמנות): גבריות באמנות הישראלית (עמ' 123-133). אשדוד: המוזיאון לאמנות אשדוד.

פדבה, ג. (2016). מפגשים עם תרבות ורודה: לקראת הכלה וקבלה של מיעוטים מיניים. מפגשי תרבות: מעגל החיים יהדות, באסלאם ובנצרות ,5, 96-108.

פדבה, ג. (2015). מארץ זבת חלב, דבש ומרור לארץ נהדרת: מאצ'ואיזם מתבכיין, עדתיות מגדרית ונשיות גברית ב"ארץ נהדרת". פנים, 69.      

פדבה, ג. (2014). החיים בוורוד? יונים בוכיות, ברווזונים נשיים ופינגווינים מאוהבים בספרות-ילדים קווירית עכשווית. עולם קטן: כתב-עת לחקר ספרות ילדים ונוער, 5, 135-153.

פדבה, ג. (2013). "ילד אשכנזי טוב שגדל בבית אמיד ברמת השרון": נערי ליווי, וידויים חושפניים והזניית הגוף הגברי. בתוך: א. שדמי וא. הרצוג (עורכות), בשר ודמים: זנות, סחר בנשים ופורנוגרפיה בישראל (עמ' 209-233). חיפה: פרדס.

פדבה, ג. (2012). סיטקום שחור כחול-לבן עם עתיד ורוד: קאמפ, מזרחיות ו'טלוויזיית בורקאס' בקומדיית המצבים ההומואית הישראלית "ג'וני". עיונים בחקר התרבות, 1, 213-243. 

פדבה, ג. (2010). החיים בוורוד: בני נוער, מחנכים ו(חד-)מיניות בכיתה. הד החינוך, 84(6): 86-88.

פדבה, ג. (2010). שיעור בסימפסונים: לחפש את הקשת בענן. הד החינוך, 84(6): 90-91.

פדבה, ג.(2009). תמיד אותו חלום? קיטש, קאמפ וסקסואליות בסרטיו של איתן פוקס. טרמינל, 39, 21-23.

פדבה, ג. (2009). נעלבים באופן טבעי? ארבע פרדיגמות בשיח התקשורתי ההטרוסקסואלי אודות מצעד-הגאווה בירושלים. סוגיות חברתיות בישראל, 7, 94-120.

פדבה, ג. (2008). סינמה סיסי: קווים לדמותו של הגבר הנשי בקולנוע הישראלי. טרמינל, 34, 8-11.

פדבה, ג. (2003). תשוקה אבודה וכנפיים מקוללות: דה-ארוטיזציה והשמדה סמלית של הגוף החורג. בתוך: נ. כנען-קדר וא. עובדיה (עורכים), אמנות ואומנות: זיקות וגבולות (עמ' 275-288). תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב.

פומרנץ, ע. (2017).  הומו שמן בשמלה: מגדור, יופי וגאולה של מתמודדות שמנות ב"מרוץ הדראג של רופול". עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון. 

פורר עילם, א. וטטר, מ. (2016). עמדות של יועצות חינוכיות בישראל כלפי תלמידים/ות הומו-לסביים: מחקר חלוץ.  הייעוץ החינוכי, י"ט, 255-219.

פורר-עילם, א. (2012). "ואני לא ידעתי אם יש לי בכלל את הכלים לעזור לה להתמודד עם זה או להשתתף בסוד הגדול הזה": עמדות של יועצות חינוכיות בישראל כלפי תלמידים/ות הומו-לסביים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

פורת, א. (2015). "דרך הנערים": יחסי מין בין גברים כדרך דתית ביפן של ימי הביניים. זמנים, 131, 98-107.

פוקס, א. (2011). בין דת למיניות: נשים לסביות-דתיות בישראל. עבודה לקבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.  

פז, נ. (2008). סובלנות וגבולותיה: משפחות חד-מיניות ומערכת החינוך. עבודת גמר לתואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

פז-פוקס, א. וטרנר, ר. (2016). שוויון והפליה בעבודה לקהילה הלהט"בית. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 569-598). צפרירים: נבו.

פזמוני-לוי, א. (2005). מרכז עירוני גאה לשירות הקהילה הגאה בתל-אביב—יפו: ממצאי סקר צרכים. תל אביב: עיריית תל אביב-יפו. 

פזמוני-לוי, א., שילה, ג. ופנחסי, ב. (2011). בעקבות הזמן הורוד: השוואה בין-דורית בין צרכים של נוער להט"בי לבין צורכיהם של להט"בים בוגרים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 103-122.

פזמוני-לוי, א., קמה, ע., לביא, ש., פנחסי, ב. ומנחם, מ. (2005). מבט ורוד 2004: מערכת החינוך הישראלית מנקודת המבט של תלמידים הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. ארגון נוער גאה. 

פטריק, נ. ואברהמי, י. (2016). "אם זה לא שבור, אל תתקן את זה": טיפולי המרה – ניתוח מהזווית המשפטית. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 679-726). צפרירים: נבו.

פינקלמן, ח. (2012). פסיכואנליזה והומוסקסואליות: חוויותיהם של גברים הומואים מטיפולים פסיכודינאמים. עבודה גמר לתואר מוסמך. תל אביב: המכללה האקדמית ת"א-יפו.

פיקאר, א. (2014). השיח ההלכתי ביהדות הרפורמית: נישואים הומוסקסואליים כמקרה בוחן. אצל א. רוזנק (עורך), היהדות הרפורמית: הגות, תרבות וחברה (עמ' 213-220). ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

פלג, א. (2016). "בית משלהן": בחינת סוגיות של זהות, משמעות ושייכות, בקרב אימהות לסביות בישראל, על רקע התזוזה מהשוליים החברתיים למרכז (ובחזרה?). חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.  

פלג, א. (2020). אימהות לסבית בישראל: סיפורים של הורות תחת חובת הוכחה. תל אביב: רסלינג. 

פלג, י. (2003). דרך גבר: סיפורת הומו-ארוטית בספרות העברית החדשה 1880-2000. תל אביב: שופרא. 

פנסטר, ט. ומנור, א. (2010/2011). אזרחות עירונית הומו-לסבית במרחב התל אביבי והירושלמי. סוציולוגיה ישראלית, יב(1), 7-28. 

פנקס, א. (2002). תקציב מלכ"ר - מדריך הישרדות. סטטוס, 137, 18-21.

פסקר, ל. (2013). ספרים לסביים, סיפורים לסביים: שימושי הספרות ועבודת הזהות בקרב נשים לסביות בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

פרבר אפללו, ר' (2014). פונדקאות ואבהות בקרב זוגות גברים חד-מיניים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

פרדס, א., קובלסקי, ש. וכץ, א. (2012). קרעים ואיחוי בתהליך ה"יציאה מהארון": פרספקטיבה של תיאוריית התקשרות. פסיכואקטואליה: רבעון הסתדרות הפסיכולוגים, 26-31. 

פרדס, א., קובלסקי, ש. וכץ, א. (2011). ההורים כבסיס בטוח למתבגר בתהליך ה"יציאה מהארון" בראי תאוריית ההתקשרות. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 17-38.

פרדס, א. (1999). הנחות יסוד שיש צורך לבחון מחדש. תגובה למאמרים "סקסואליזציה של צרכים מוקדמים, ביטויים בקשר הומוסקסואלי בין נשים" ו"התפתחות הזהות המינית והשפעתה על בחירת מושא האהבה. שיחות, י"ג(3), 72-76.

פרי, ט. (2007). דת ומציאות: תהליכי שינוי בקהילה הדתית מנקודת מבט של מטפל דתי. אצל ע. בן-ארי וי. לביא (עורכים), בדרך לא סלולה: היבטים משפטיים, קהילתיים והוריים של משפחות חד-מיניות (עמ' 57-69). חיפה: המרכז לחקר ולימוד המשפחה. 

פרי, מ. (2017). שב עלי והתחמם: הדיאלוג ההומוארוטי בין ברנר לגנסין. בני ברק: הקיבוץ המאוחד. 

פרידלנדר, ד. (2000). מוטיבציות לאבהות בקרב גברים הומוסקסואלים והטרוסקסואלים. עבודה לקבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

פרידמן, מ. (1991). לסבית בארץ הקודש. בספרה גולה בארץ המובטחת (עמ' 185-197). תל-אביב: ברירות.

פרל אולשוונג, ד. (2007). מדיניות החינוך המיני בישראל: התמודדות עם שינויים ומצבי לחץ. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

פרסר, ר. (2014). דברים שלמדתי מרות: קריאה קווירית במגילת רות. תיאוריה וביקורת, 43, 313-319.

פרסר, ר. (2011). לסביות/יחסים עם נשים. אצל ט. תמיר (עורכת) נשים לגופן (עמ' 249-280). בן שמן: מודן.

פרסר, ר. (2006). אחרות משמעותיות: סיפורי חיים של נשים נשואות שבחרו לחיות כלסביות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת גן: אונ' בר אילן. 

צאלח, כ. (2007). חיים מהסוג האחר: הבניה של הומולסביות בעיתוני נוער. אצל ג. רהב, י. ווזנר ופ. עזאיזה (עורכים), נוער בישראל 2005 (עמ' 51-86). תל אביב: רמות.

צאלח, כ. (2006). "רוב הסיכויים שזיכרון העבר יישכח כלא היה": הבניה של הומוסקסואליות במדורי ייעוץ בעיתוני נוער. סוציולוגיה ישראלית, ז(2), 317-350. 

צאלח, כ. (2004). לא הכל ורוד: הבניה של הומוסקסואליות בעיתוני נוער. עבודת גמר לתואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

צדקיהו, ג. (2004). "להשתהות על השאלה הזאת": לסביות ישראליות מול הבחירה וההכרעה בסוגיית האימהות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

צור פלד, ש. וקושניר, ת. (2013). הקשר בין עמדות רופאים ואחיות לנטייה המינית והיחס כלפי נשים לסביות בתקופה הסב-לידתית. The Medical. http://www.themedical.co.il/Article.aspx?f=25&s=7&id=3109

צימרמן, מ. (2016). נרדפי המשטר הנאצי: הומוסקסואלים ואסוציאלים. אצל י. אורון וש. זייברט (עורכים), הקורבנות הלא-יהודים של המשטר הנאצי (עמ', 161-173). הוצאה עצמית.

צפתי, מ. (2017). פונדקאות, הורות הומוסקסואלית והדיאלקטיקה בין המשכיות לשינוי. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

צ'רני, ט.ר. (2012). השפעת השימוש באינטרנט על ההון החברתי של בני נוער להט"בים. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

קאבאליון, ג. (2001). שינויים בהגדרות ההומוסקסואליות בטקסטים של החינוך המיני: אותה הגברת בשינוי אדרת?, במכללה , 13, 77-96.‬

קדיש, ר. (2016). לסביות ישראליות, זהות לאומית ואמהות. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ' 151-181). תל אביב: רסלינג. 

קדר, י., זיו, ע. וקנר, א. (2003). מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

קדר, מ. (2002). בני זוג מאותו מין: האמנם בני זוג בראי המשפט? עבודה לקבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

קוליק, ל. (2018). עמדות כלפי שוויוניות בתפקידי מגדר: ניתוח משווה לפי מין ולפי נטייה מינית. מגמות, נג(2), 45-82. 

קוליק, ל. וחדד, מ. (2012). הומופוביה מופנמת ותחושת לחץ בקרב משתתפים בקבוצות תמיכה להומוסקסואלים: חילונים מול חרדים. חברה ורווחה, לב(2), 209-236.

קונצמן, ד. (2016). בין מחנות עבודה למצעדי גאווה: מיניות, לאומיות ומבעים ביצועיים רדופי רוחות רפאים. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  591-614). תל אביב: רסלינג. 

קונצמן, ע. (2002). השיבה הכפולה הביתה: מיניות, זהות ומקום בסיפורי הגירה של לסביות רוסיות. עבודה לשם קבלת תואר מ.א. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

קוסטרינסקי, י. (1999). "לדעת אישה": הבניית זהות מינית לסבית בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

קופפר, ח. (2016). תחושות וחוויות אפליה של מועסקים מקהילת הלהט"ב בשוק העבודה בישראל (2015). משרד הכלכלה: נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

קופר, י. וקפלן ד. (2010). כאשר הפרטי פוגש את הציבורי: הפוליטיקה  של ההכרה בארגון לחינוך ושינוי חברתי של קהילת להט"ב. סוציולוגיה ישראלית, יב(1), 159-180.

קופר, י. (2007). בין שעתוק לשינוי: תהליכי הבניית זהות בארגון חוש"ן, ארגון ההסברה של קהילת הלהט"ב בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

קורן, ע. (2003). ארון בתוך ארון: סיפוריהם של הומוסקסואלים ולסביות דתיים. תל אביב: ידיעות אחרונות. 

קזין, א. (2001). לסביוּת, פרטיוּת והחיים (הקוויריים) בעיר. תיאוריה וביקורת, 19, 259-264. 

קזין, א. (2000). מ'קוויר' ל'חורגת'. רסלינג, 7, 80-84. 

קטרי, ע.ה. (2016). לא עוברות, לא נחמדות: המאבק הטרנסי וטקטיקות משטור מגדרי בחוקי איסור אפליה. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ' 615-656). תל אביב: רסלינג. 

קטרי, ע. (2016). על צומת דרכים: מפגשה של הקהילה הטרנסית עם מערכת המשפט. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 727-776). צפרירים: נבו.

קטרי, ע. (2014). שונות מגדרית בפסק הדין פלוני(ת): בין שמרנות לחדשנות. המשפט ברשת, 23 ,41–32.

קלונובר, א., סוסקולני, ו. וקוליק, ל. (2016). ניבוי של החזקת קונדום ושל השימוש בו בקרב גברים הומוסקסואלים בישראל. מגמות, נ(2), 189-153. 

קלונר, א. (2001). זיכרונות TOMBOY מילדות, נטייה מינית ותפקידי מגדר בבגרות בקרב נשים ישראליות.  עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

קלין, ע. (2008). בין מיתוסים למדע: נראטיב האיידס בעיתונות הישראלית בשנים 1981-2007 כדוגמה להבנייה תרבותית של מחלה. מסגרות מדיה, 2, 50-85. 

קלין, ע. (2001). חטא ועונשו? נראטיב האיידס בעיתונות היומית בישראל בשנים 1981-1995 כדוגמה להבניה תרבותית של מחלה. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

קליינמן, י. (2017). הקשר בין אורח חיים מיני והומופוביה מופנמת לבין תוקפנות וקורבנות מינית בקרב גברים הומואים וביסקסואלים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

קלעי, ח. (2018). ביחד אנחנו חזקות?: על אחדות ופילוג בעשייה הפוליטית של קהילת הלהט"ב — רקע, תמונת מצב וצעדים להמשך. מעשי משפט, ט(2), 95-125. 

קלעי, ח. (2014). הורים חשודים: פיקוח ושליטה משפטיים על משפחות לא הטרונורמטיביות בעקבות בג"ץ 1//655 ממט-מגד נ' שר הפנים. המשפט ברשת, 28, 5-34. 

קלעי, ח. (2011). אלעד רוט לא הומו: התיאוריה הקווירית בפרקטיקה המשפטית. מעשי משפט, ד, 167-184. 

קמה, ע. ועטר, ב. (2015). שחקנים גאים במשחקים גאים: הומואים ולסביות בשדה הספורט הישראלי. אצל י. גלילי, א. תמיר ומ. לוי (עורכים), ספורט ומגדר בחברה הישראלית (עמ' 91-102). הרצליה: המרכז הבינתחומי.

קמה, ע. ופירסט, ע. (2015). לסביות והומואים (עמ' 165-194) בתוך על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של 'אחרים'. תל אביב: רסלינג.

קמה, ע. (2020). הריחוק שבקירבה והקירבה שבריחוק. אצל ת. הרמן וע. שיף (עורכים), ח"י הצעות לישראליות (עמ' 147-157). באר שבע: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ורעננה: למדא.

קמה, ע. (2016). "אם שמים אותי על המסך, משמע אני קיים": דרכי התמודדות של הומואים עם הכחדתם הסמלית הנתפסת. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  507-561). תל אביב: רסלינג. 

קמה, ע. (2016). על חשיבותם של נדבכים מקומיים. מגמות, נ(3), 384-386.

קמה, ע. (2014). קווים לדמותו של שדה-המחקר הלהט"בי בישראל. סוציולוגיה ישראלית, טו(2), 241-261.

קמה, ע. (2007). על ספו של העידן הבתר-הטרונורמטיבי: הערות סוציו-תרבותיות על המשפחה החד-מינית. אצל ע. בן-ארי וי. לביא (עורכים), בדרך לא סלולה: היבטים משפטיים, קהילתיים והוריים של משפחות חד-מיניות (עמ' 45-50). חיפה: המרכז לחקר ולימוד המשפחה. 

קמה, ע. (2005). ההומו הראשון. כוורת, 11, 64-68. 

קמה, ע. (2003). העיתון והארון: דפוסי תקשורת של הומואים. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

קמה, ע. (2002). "אם שמים אותי על המסך, משמע אני קיים": דרכי התמודדות של הומואים עם הכחדתם הסמלית הנתפסת. סוציולוגיה ישראלית, 4(1), 143-191. 

קמה, ע. (2001). היציאה מהארון כהארה. אצל ו. סקל ונ. דפני (עורכות). וציוונו להדליק נר. ירושלים: היברו יוניון קולג', מכון למדעי היהדות. 

קמה, ע. (2001). הבור והמטוטלת: ייצוג הומואים ולסביות בתקשורת ההמונים. אצל נ. ישובי (עורכת) הדרה ודימוי שלילי: אי-שוויון בתקשורת הישראלית (עמ' 60-65). ירושלים: האגודה לזכויות האזרח. 

קמה, ע. (2000). העיתון והארון: על הזיקות בין דפוסי תקשורת של הומוסקסואלים בישראל. עבודה לקבלת תואר דוקטור. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

קמה, ע. (1998). למכור הומו בצלופן: דימויים הומוסקסואליים בתקשורת בישראל. חד פעמי: מגזין תרבות ואמנות הומו-לסבית. 6-8. 

קמה, ע. (1996). שיווק להומוסקסואלים ולסביות?  סטטוס, 59, 6. 

קמה, ע. (1994). הקדמה. אצל א. מרכוס, האם זו בחירה? כל מה שרצית לדעת על הומוסקסואליות (עמ'  5-8). תל אביב: מודן.

קמיר, א. (2016). כבוד האדם של להט"ב בהקשר התרבותי הישראלי: הצעה פרשנית לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ולאיסור הטרדה מינית. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 259-288). צפרירים: נבו.

קנול, א. (2017). אבא אחרת : התבוננות על האבהות בישראל מתוך חוויות האבהות של אבות במבני משפחה חדשים. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

קניאס, י. (2012). לקרוא בין צבעי הקשת: שיח של דיכוי, איום ואינטימיות בעיתונות ההומו-לסבית בישראל. קשר, 43, 100-113.

קניאס, י. (2008). "הגאווה שלי היא לא הגאווה שלו": שיח של דיכוי, איום ואינטימיות בעיתונות הישראלית ההומו לסבית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

קנריק, ר. (2011). הומו דתי, זהות ומציאות חיים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

קפלן, ד. (2016). "האילמה בחשקי תבל": ארוטיקה שלאחר המוות בתפיסת הרעות הישראלית. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  127-149). תל אביב: רסלינג. 

קפלן, ד. (1999). דויד, יהונתן וחיילים אחרים: על זהות, גבריות ומיניות ביחידות קרביות בצה"ל. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

קראוס-אגט, נ. (2000). סיפורי החוויה של אנשים החיים עם HIV/AIDS בעידן "הקוקטייל". עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.

קרומהולץ, ג. (2020). חווית הבדידות של גברים הומואים בגילאי אמצע החיים הבוגרים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.

קריגר, י. ולוי, ע. (1996). הומוסקסואליות. הרפואה, ג'(130), 190-194.

קרצמר, ד. ולושינסקי, י. (2016). לזכויותיהם של להט"בים במשפט הבינלאומי. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 1033-1072). צפרירים: נבו.

רב-הון, ר. (1998). סקסואליזציה של צרכים מוקדמים וביטויים בקשר הומוסקסואלי בין נשים. שיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה , 12(3), 178-184; 13(1), 17-21. 

רבין, ק. (1991). ההקשר התרבותי בטיפול בזוג לסבי: התנסות ישראלית. במשפחה , 33, 10-23. 

רבינרבסון, ד., ניניו, א., גרינבלט, ב. ודקל, א. (2005). Kos ו-Lesbos או הרופא והאישה החד-מינית. הרפואה. 144 (ח'), 554-557. 

רביץ, ג. (1981). הקשר בין חשיפה של אוריינטציה מינית הומוסקסואלית לבין קשר אינטימי ומגורים יחד עם בן זוג. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

רגב, ט. (2018). מיקרואגרסיות בקרב בני נוער להט"ב והשפעתם על הערכתם העצמית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

זהר, ר. (2013). גיבוש זהות ורווחה נפשית בקרב נשים ביסקסואליות בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

זוהר, ל., שרביט, ז., זלכה, ר., אלמוג-זקן, א., ריבקין, ד. ושורק, י. (2021). אפשרויות למימוש הרצון להורות בקרב זוגות להט"ב ויחידים: סקירה בין-לאומית של מדיניות ופרקטיקה. ירושלים: מכון מאיירס ג‘וינט ברוקדייל. https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2021/12/Heb_Report_RR-890-10.pdf

זיו, מ. (1996). הקשר בין תמיכה משפחתית ודימוי עצמי לבין התפתחות האוריינטציה המינית וההסתגלות הנפשית בקרב גברים הומוסקסואלים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

זיו, ע. (2020). שארות קווירית. מפתח, 15, 135-154.

זיו. ע. (2016). "לחצות את גבולות המגדר, לבגוד בגבולות הלאום": הפוליטיקה הפרפורמטיבית של "כביסה שחורה". אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  375-409). תל אביב: רסלינג. 

זיו ע. (2014). צרות קוויריות: דילמות של ידע, כוח וקהילה. בתוך: מ. קרומר-נבו, מ. לביא-אג'אי וד. הקר (עורכות), מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות (עמ' 228-210). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

זיו, ע. (2013). מחשבות מיניות: תיאוריה קווירית, פורנוגרפיה והפוליטיקה של המיניות. תל אביב: רסלינג.

זיו, ע. (2008). 'לחצות את גבולות המגדר, לבגוד בגבולות הלאום': הפוליטיקה הפרפורמטיבית של 'כביסה שחורה'. אצל י. יונה וא. קמפ (עורכים), פערי אזרחות: הגירה, פריון וזהות בישראל (עמ' 320-290). ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

זיו, ע. (2007). ג'ודית באטלר, צרות של מיגדר. אצל נ. ינאי, ת. אלאור, א. לובין וח. נווה (עורכות), מבוא ללימודי נשים ומיגדר(עמ' 661-619). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

זיו, ע. (2001). חיקוי, ציטוט והתנגדות: הצרות המגדריות של ג'ודית בטלר. מכאן, 2, 201-191.

זיו, ע. (1999). דנה אינטרנשיונל. תיאוריה וביקורת, 401. 

זיו, ע. וגרוס, א. (2010).  אמנות הקריאה הקווירית של איב קוסופסקי סדג'וויק. תיאוריה וביקורת, 37, 275-283.

זיו, ר. (2021). חלוקת תפקידים בזוגיות חד-מגדרית. אצל ד. אייזנקוט,  ש. דורון  ור. חיראק (עורכים), אתגרים ומגמות בחברה הישראלית במבט רב־תחומי (עמ' 427-448). תל אביב: פרדס.

זייד, נ. (2017)‏. מ"הסובייקט הפתולוגי" ל"סולידריות של המנודים": תגובותיהם של הומואים ישראלים למגפת האיידס והשפעתה על הקהילה הגאה בישראל (1998-1982)‏. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

זינר, א. (2000). הקשר בין תמיכה חברתית, סגנון היקשרות, זהות הומוסקסואלית וערך עצמי לבין איכות הקשר הזוגי. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

זמיר, ק. (2003). החינוך יוצא מהארון: עמדות מורים בישראל כלפי הומוסקסואליות לנכונותם לשילוב הנושא בכיתות הלימוד. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

זנדני, ר. (2014). החזרתיות והרב ממדיות של היציאה מהארון: סיפוריהם של הומואים צעירים בישראל. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

זעירא, י. ומדינה, ב. (2016). לא שווים לבד: נטייה מינית, זהות מגדרית והזכות לשוויון. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 159-194). צפרירים: נבו.

זפרן, ר. (2018). הזכות להורות בישראל – מימוש שוויוני בסיוע הסכמים לנשיאת עוברים. משפטים, ח.

זפרן, ר. (2007). אימהות יש גם שתיים: הגדרת אימהות לילד שנולד לבנות זוג מאותו המין. דין  ודברים, ג(2), 351-398.

זק, א. (2019). בין היצר ליוצר: נרטיבים של הומואים דתיים. תל אביב: רסלינג. 

זק, א. (2016). אשמה והשלמה בחוויית חייהם של גברים הומוסקסואלים, דתיים, הנשואים לאישה. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. חיפה: אוניברסיטת חיפה.  

זק, א. (2009). הומוסקסואליות והחיפוש אחר האב: מערכת יחסיהם של הומוסקסואלים עם דמות האב בילדותם והקשר בינה לבין יחסיהם האינטימיים בבגרות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

זק, א. ובן ארי, ע. (2018). בין אשמה להשלמה בחוויית חייהם של הומואים דתיים הנשואים לאישה. חברה ורווחה, ל"ח(2), 341-368. 

חדי-כהן, א. (2016). נשאי HIV בישראל: על הפליה ודעה קדומה: בראי קבלת טיפולי רפואיים. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 631-642). צפרירים: נבו.

חקלאי, א. (2002). תהליכי גיבוש זהות בקרב לסביות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.    

חרל"פ, א. (2015). הנורמטיביים החדשים: אבות הומואים בטלוויזיה הישראלית. פנים, 69. 

טוראל, מ., גומפל, ע. פינוס, א., וינוקור, מ. בן לביא, ש. ושניידרמן, ס. (1996). יחסים חד-מיניים בגיל ההתבגרות. תפנית, 9, 1-5. 

טמיר, מ. (2009). "השפה העברית לא המציאה לי תואר": על כבודן של משפחות אלטרנטיביות בישראל. קרית המשפט, ח, 288-251.

טמיר, מ. (2000). הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות. הפרקליט, מ"ה, 94-127. 

טריגר, צ. (2016). תאוריות פמיניסטיות וזכויות להט"ביות. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 81-116). צפרירים: נבו. 

טריגר, צ. (2014). פשעים נגד הפטריארכיה: ניאוף, הפלות והומוסקסואליות במשפט ובתרבות. בן שמן: מודן.

טריגר, צ. (2015). מסע אחר: חוויות של הורי פונדקאות ישראלים בהודו. תאוריה וביקורת, 44, 177-202.

טריגר, צ. (2013). טכנולוגיות פריון, זכויות וחרטה: מחשבות בעקבות בג"ץ 4077/12 פלונית נ' משרד הבריאות. מבזקי הארות פסיקה, 2, 4-9. 

טריגר, צ. (2013). נישואים חד-מיניים בפסיקת בית המשפט העליון האמריקני: ירידת ההומופוביה ועליית ההטרופיליה במשפט. המשפט ברשת, 14, 22–37.

טריגר, צ. (2010). רשיון הורות. אצל ת. מורג (עורכת), זכויות הילד והמשפט הישראלי (עמ' 427-389). 

טריגר, צ. (2009/תשע"א). בין ירושלים לאום אל פאחם: על מה שיש ועל מה שאין בפסיקת בג"ץ בעניין מצעדי הגאווה בירושלים וצעדת הימין הקיצוני באום אל פאחם. המשפט, 27, 77-61. 

טריגר, צ. (2008). השם ישמור: כמה הרהורים על הנטייה הכללית לבושה בתחום השמות. תיאוריה וביקורת, 32, 175-184. 

טריגר, צ. (2006). מינימליזם רווי: על עבודותיו של יואב שמואלי. המדרשה, 9, 240-221. 

טריגר, צ. (2006). משפחות חורגות ו"רישיון הורות": מחשבות על הקשר בין הכרה בזכות להורות ובין הכרה בזוגיות בעקבות ע"ס 10280.01 ירוס-חקק נ' הי"מ. המשפט, 22, 44-51. 

טריגר, צ. ומאסס, מ. (2016). לקראת הצבת הילד במשפחתו במוקד סוגיית האימוץ: מפנה חיוני להרחבת האימוץ להורי להט"בים. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 437-468). צפרירים: נבו.

ידיד, נ., רימון, י. וצימרמן, ש. (2011). מדיניות משרד החינוך בנושא הלהט"בי: בין "קלפים פתוחים" לבין חוזר מנכ"ל כנגד ההומופוביה. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 33, 211-221.

יוזגוף אורבך, נ. (2021). בין גאווה לבושה: גן העצמאות התל-אביבי בראי כתבי יותם ראובני. דברים, 14, 259-278. 

יוזגוף אורבך, נ. (2020). דימוי גוף בקרב הומוסקסואלים דרוזים בישראל כמשתקף במפגש וירטואלי: בין שמרנות לחתרנות. סוציולוגיה ישראלית, כ"א(1), 124-147.

יונאי, י. (2016). "אסור להיות הומוסקסואל": כיצד הומואים והעיתונות הכתובה חשבו וכתבו על החוק "האוסר הומוסקסואליות". אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 921-970). צפרירים: נבו.

יונאי, י. (2008). אתניות קווירית?: לקח מתיאוריה של מיניות לדילמות של  סולידריות בעולם רב-תרבותי. המרחב הציבורי, 2, 80-131.

יונאי, י. (2006). מיניות. אצל א. רם ונ. ברקוביץ (עורכים), אי/שוויון (עמ' 250-257). באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון.

יונאי, י. (2001). מבט קווירי על הסכסוך הערבי-יהודי. תיאוריה וביקורת, 19, 265-275.  

יונאי, י. (1998). הדין בדבר נטייה חד-מינית בישראל: בין היסטוריה לסוציולוגיה. משפט וממשל, ד'(2), 531-586. 

יונאי, י., וספיבק, ד. (2016). בין שתיקה לגינוי: הבניית הזהות של ההומואים בשיח המשפטי בישראל 1988-1948. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  315-371). תל אביב: רסלינג. 

יונאי, י., וספיבק, ד. (1999). בין שתיקה לגינוי: הבניית הזהות של ההומואים בשיח המשפטי בישראל 1988-1948. סוציולוגיה ישראלית, א(2), 257-293. 

יונה, ל. וקטרי, ע. (2017). "אחותי את לא פה לבד": חוויות של שונות מגדרית במערכת הענישה הפלילית. אצל א. הראל (עורך), משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל: כשלים ואתגרים (עמ' 595-650). תל אביב: הוצאת אוניברסיטת תל אביב. 

יוסף, י. (2013). התמודדות דתית ובריאות נפשית בקרב הומואים יהודים דתיים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל-אביב:  אוניברסיטת תל-אביב.

יוסף, ר. (2016). הפוליטיקה של הנורמלי: מין ואומה בקולנוע של איתן פוקס ועמוס גוטמן. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  93-126). תל אביב: רסלינג. 

יוסף, ר. (2010). לדעת גבר: גבריות, מיניות ואתניות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

יוסף, ר. (2007). הפוליטיקה של הנורמלי: מין ואומה בקולנוע הומוסקסואלי ישראלי. תיאוריה וביקורת, 30, 159-187. 

יוסף, ר. (2004). אתניות ופוליטיקה מינית: המצאת הגבריות המזרחית בקולנוע הישראלי. תיאוריה וביקורת, 25, 55-60. 

יוסף, ר. (2001). הגוף הצבאי: מזוכיזם גברי ויחסים הומואירוטיים בקולנוע הישראלי. תיאוריה וביקורת , 18, 11-46. 

יוסף, ר. (1998). הקול והגוף ההומוסקסואלי בקולנוע הישראלי: אזרח אמריקאי ואפטר. אצל נ. גרץ וג'. נאמן (עורכים), מבטים פיקטיביים על קולנוע ישראלי. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

יקיר, ד. וברמן, י. (2008). נישואין בין בני אותו המין: האומנם הכרחי? האומנם רצוי?. מעשי משפט, א', 169-177. 

יקר, ג. (2013). הקשר בין חשיבות התכונות הגבריות ותפיסת נטייה מינית לבין הומופוביה מופנמת בקרב גברים הומואים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. אריאל: אוניברסיטת אריאל.

ישועה, ר. (2017). יציאתו של הקולנוע הישראלי מהארון (מחשבות): סוגיות של זהות וייצוג. יהוד-מונסון: אופיר ביכורים.

ישועה, ר. (2016). המאבק על משמוע המרחב הקווירי בקולנוע הישראלי הגאה בן זמננו. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

ישי, י. (2021). קבוצות שוליים בישראל: נראים, אבל לא כולם נשמעים. עיונים, 35, 34-6.

כדר-חלפין, א. (2021). הקשר בין הלחצים הקשורים לפונדקאות לבין בריאות נפשית בקרב גברים הומואים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

כהאליה, מ. (2016). פוליטיקת הגועל בחוק איסור הפליה במצרכים ובשירותים. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 497-526). צפרירים: נבו.

כהן, ע. (2016). מבנה של פגיעה: על היתכנות קיומו של מבנה כוח פטריארכלי המקיים אלימות מינית בקהילת הלהטב"ק. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 845-874). צפרירים: נבו.

כהן, צ.. וטטר, מ.(2020). מאפייני הפנייה לעזרה של מתבגרים וצעירים גאים כחלק מתהליך היציאה מהארון: מבט לאחור. הייעוץ החינוכי, כ"ב, 74-55.

כהן-ארקין, א. (2019). הבניית זהויות הוריות בקרב הומואים שהפכו להורים באמצעות פונדקאות: התבוננות קווירית פרשנית. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

כהן-ארקין, א. (2011). אבהות הומוסקסואלית: משמעות הבחירה במודל-ההורי עבור גברים הומוסקסואלים החיים בזוגיות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון. 

כפכפי, ג. (1989). הקשר בין זהות מינית לבין דימוי עצמי אצל גברים הומוסקסואלים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. 

כ"ץ, י., מעוז, ע., אלפסי, ד. ולוי, נ. (2018). מיפוי ארגוני הלהט"ב בישראל: דו"ח מסכם. האגודה וגו'ינט ישראל: הוצאה עצמית. 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/jfn/pages/3270/attachments/original/1546897313/JDC_AGUDAH_Mapping_LGBTQ_Orgs._in_Israel_-_Hebrew_Version.pdf?1546897313&fbclid=IwAR25_mqlmG58ZLaaMO_NqP0zlxUDezv2598Ktb9YiNv44qqOckrMxuZrDkw

כרכום, ש. (2012). סוגיות בטיפול בילדי להט"בים ובהדרכת הורים להט"בים. פסיכואקטואליה: רבעון הסתדרות הפסיכולוגים, 12-17.

לאור, ל. (2011). מחשבות על פרפורמטיביות אימהית. המשפט, טז, 411-440.

לב, ג. (2012). החיים בזוגיות "פתוחה"/"סגורה" בקהילה ההומוסקסואלית: בין הבחירה המודעת לבין צפונות הנפש. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

לביא, י. ושאנן, ע. (עורכים) (2003). במרחק נגיעה?: הדו"ח השנתי השני לזכויות ההומואים, הלסביות, הביסקסואלים והטרנסג'נדרס בישראל לשנת 2002. תל אביב: המועצה לזכויות קהילת הלהט"ב בישראל.  

לביא, ש., מנחם, מ., פזמוני-לוי, א. וקמה, ע. (2004). קובץ מידע מספר 1. ארגון הנוער הגאה. 

לבני, ט. (2007). בדרך לא סלולה: אימהות הנקנית במאבק. אצל ע. בן-ארי וי. לביא (עורכים), בדרך לא סלולה: היבטים משפטיים, קהילתיים והוריים של משפחות חד-מיניות (עמ' 71-85). חיפה: המרכז לחקר ולימוד המשפחה.

רג'ואן שטאנג, ס. (2018). פמיניזם-קווירי, לאומיות ואמנות בצילום של יעל מאירי. מגדר: כתב עת אקדמי רב תחומי למגדר ופמיניזם, 5. 

רג'ואן שטאנג, ס. (2017). אני משפריצה משמע אני קיימת: תשוקה קווירית לראות גוף ציוני. אצל ס. רג'ואן שטאנג ונ. חזן (עורכות), תרבות חזותית בישראל (עמ' 120-163) תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

רואר סטריאר, ד. והברמן פרידמן, א. (2007). גישות לטיפול משפחתי רגיש תרבות בקרב זוגות חד מגדריים: שלוש מטפורות. חברה ורווחה, כז(4), 619-597.

רובינשטיין, ג. (2021). בין בושה לגאווה: פסיכותרפיה חיובית בגברים הומואים וביסקסואלים. תל אביב: עם עובד. 

רובינשטיין, ג. (2020). גורמי סיכון ייחודיים לאובדנות בקרב מתבגרים לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים: סקירת מחקרים מתחילת המאה ה־21. בתוך ח. בולס, ש. קניאל ור. שלו (עורכים), הייעוץ החינוכי כיום: פרקי עיון ומעשה (עמ' 240-207). תל-אביב: רסלינג.

רובינשטיין, ג. (2011). הומופוביה מופנמת מנקודת מבט פסיכודינמית: מראה פרטי של הזדהות עם התוקפן? מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 193-209. 

רובינשטיין, ג. (1994). עמדות פסיכותרפיסטים בישראל כלפי מטופלים הומוסקסואלים. מגמות, ל"ו, 38-48.

רוג, ע. (2002). "בקיא בכל כלי בכל קוטר": הצבא בסיפורים הומו-ארוטיים ישראליים. עיתון התכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים (אוני' תל אביב). 4, 4-9.

רוגל, א., סנוף-פילפול, א., קיפרמן, ר., ומרשל, ש.א. (2019). ייצוגים גאים בספרי לימוד במערכת החינוך בישראל. תל אביב: מכון מגנוס הירשפלד.

רודין, ש. (2014). "מר נמלה ואדון חרגול": ממשל על חריצות לאלגוריה קווירית ופוסט-קולוניאליסטית". ספרות ילדים ונוער, 136, 21-38.

רודין, ש. (2013). "אגדה על שני נסיכים": ספרות קווירית לילדים ולנוער בישראל – בין ספרות קווירופובית וספרות קווירית משתמעת. ספרות ילדים ונוער, 134, 33-66.

רוזין, י. (2014). להתהוות, להיעשות: מלכי הדראג בישראל. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.

רוזין, י. (2014). לסביות לא גולשות לבדן במרחב הוירטואלי: חיברות במרחבי הרשת. אצל ר. הלפרן (עורכת), היכן אני נמצאת: פרספקטיבות מגדריות על מרחב (עמ' 351-378). הוצאת קרן פרידריך אברט והמכללה האקדמית בית ברל. 

רוזין, י. (2005). מימד החיברות של המרחב הוירטואלי בכינון קהילה לסבית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

רוטשילד, ל. (2015). מונוגמיה כפויה והקיום הפוליאמורי. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון.

רומנו, ע. (2004). דראג בישראל: מבט אנתרופולוגי על פרפורמנס תרבותי ואישי. עבודת גמר לתואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

רוס, ת. (2016). הלכה כהתרחשות: מעמדם ההלכתי של ההומוסקסואלים בימינו כמקרה מבחן. אצל א. רוזנק (עורך), הלכה כהתרחשות (עמ' 375-430). ירושלים: מכון ון-ליר ומאגנס. 

רחמימוב, א. (2015). היסטוריה קווירית: היסטוריה של אי-קונפורמיות מינית ומגדרית. זמנים, 131, 4-6.

רחמימוב, א. (2015). "סעודות, הפגנות והתפכחות": רדיקליזם לסבי בירושלים, 1972-1989. זמנים, 131, 62-71.

רייכרט, ש. (2012). חוויותיהם של טרנסג'נדרים מהמפגש עם המערכת הרפואית. עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: המכללה האקדמית תל-אביב יפו.

רכטמן, ש. (2002). שינוי עמדות כלפי הומוסקסואליות בקרב סטודנטים למקצועות טיפוליים בעקבות מפגש אינטראקטיבי עם הומוסקסואל ולסבית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

רנד, א. (2013). אינטראקציה סינכרונית בין אבות הומוסקסואליים לילדיהם וביטוייה במשחק חופשי. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.  

שאוה, מ. (2001). רישום והכרה של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת פונק-שלזינגר ובתיחום גבולותיה. קרית המשפט, 1, 103-132. 

שביידל, ז. (2011). מתלבטים עם בחירה: דילמות ודרכי התמודדות של בני נוער הומוסקסואלים בציבור הציוני-דתי בישראל. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 123-136. 

שביידל, ז. (2006). אח(ר)ים בקרבנו: על מקומם של דתיים הומולסביים בחברה הדתית. אקדמות, י"ז, 81-110.

שביידל, ז. (2005). המחקר והפסיכותראפיה בתחום של ההומוסקסואליות: בין פטיש הדעות הקדומות לסדן של התקינות הפוליטית.  נפש, 21- 22, 75- 83. 

שבת, ד. (2004). תפקידיו של פורום לסביות באינטרנט: הפונקציות שממלא הפורום עבור המשתתפות ועבור הקהילה הלסבית. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

שגב, י. (2015). הקוצ'ק במרחבים העירוניים של איסטנבול עד ראשית המאה העשרים. זמנים, 131, 86-97.

שוהם, ג., ויסברוד, ל., גרובר, ב. ושטיין, י. (1979). דינמיקת גרעין-האישיות ונטייה להומוסקסואליות. מגמות, כ"ה(1), 31-48. 

שוורץ, א. (2010). הורות לסבית: היבטים של השקעה הורית, חששות לקראת הורות ושאלת השוויון בתוך הזוגיות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

שוורץ, ר. (2020). סטטיסטיקה לאומית על אוכלוסיית הלהט"ב ועל משקי בית חד-מיניים. ירושלים: 

מרכז המחקר והמידע, הכנסת. https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/9819fd22-85e0-ea11-8118-00155d0af32a/2_9819fd22-85e0-ea11-8118-00155d0af32a_11_16528.pdf?fbclid=IwAR11B2x5MgIC9yhqOSTfYzp2Fs9lKpkmzs2ofKbDl0CFQ86Tljjt1-0Iq_A

שחרור, ל. (2017). המֵנִיע את המחנכות בבתי הספר העל יסודיים בישראל והמונֵע מהן לשלב חומרי הוראה בנושא הזהות המינית הלהט"בית. עבודת גמר יישומית מחקרית. המכללה האקדמית לחינוך אורנים. 

שטיינברג, ג. (2017). השפה של הארון: כיצד מוְבנות יציאות מתוקשרות מהארון בישראל. עיונים בשפה וחברה, 10(2), 123-137. 

שילה, ג. וסויה, ר. (2011). קשרים חברתיים, בריאות נפשית וגיבוש הנטייה המינית בקרב בני נוער וצעירים לסביות, הומואים וביסקסואלים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 39-60. 

שילה ג. ופזמוני-לוי, א. (2008). מחקר אקלים בתי ספר 2008: מצבם של תלמידים הומואים ולסביות במערכת החינוך בישראל. תל אביב: ארגון הנוער הגאה.

שילה, ג., פזמוני-לוי, א., קמה, ע., לביא, ש. ופנחסי, ב. (2006). גאים במדים: מצבם של חיילים וחיילות הומואים ולסביות בצה"ל. תל אביב: ארגון הנוער הגאה.

שילה, ג., רוגל, א. ופזמוני-לוי, א. (2017). מחקר אקלים מוסדות להשכלה גבוהה 2017: חוויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות גאים בישראל. תל אביב: מכון מגנוס הירשפלד, איגי. 

שילה, ג. (2019). הטרדות מיניות של להט"ב באקדמיה. בתוך: ר. ארהרד (עורכת), #Me-Too באקדמיה בישראל (עמ' 74-82). תל-אביב: סטימצקי. 

שילה, ג. (2016). מחקר הערכה: תכנית ניר 2016. תל-אביב: ארגון הנוער הגאה ומכון מגנוס הירשפלד.

שילה, ג. (2009). עמדותיהם של סטודנטים לעבודה סוציאלית כלפי הומוסקסואליות. חברה ורווחה, כ"ט (4), 455-481. 

שילה, ג. (2009). גיבוש נטייה מינית בקרב נוער הומו-לסבי: בחינת מימדים סביבתיים המשפיעים על גיבוש נטייה מינית והשפעתם על בריאותם הנפשית של בני הנוער. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

שילה, ג. (2007). החיים בוורוד: בני נוער וצעירים הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. תל אביב: רסלינג. 

שילה, ג. (2004). עמדותיהם של סטודנטים לעבודה סוציאלית כלפי הומוסקסואליות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

שינדלר, ר. (1981). ההומוסקסואליות, ההלכה והעבודה הסוציאלית. חברה ורווחה, ד'(1), 50-61 .

שיפמן, פ. (2016). מעמדם המשפטי של זוגות בני אותו מין. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 309-328). צפרירים: נבו.

שיפמן, פ. (2009). דיני משפחה אזרחיים שיצאו מן הארון: על תרומתו של הנשיא ברק לדיני המשפחה. אצל א. זמיר, ב. מדינה וס. פסברג (עורכים), ספר ברק: עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק (עמ' 575-593). ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים. 

שיפמן, פ. (2005). על המשפחה החדשה: קווי פתיחה לדיון. עיוני משפט, 28(3), 643-670. 

שיר-רם, מ. (2002). הקשר בין נטייה חד-מינית לבין שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים. הכל על אלכוהול , 37, 5-6. 

שיר-רם, מ. (2002). הקשר בין נטייה חד-מינית לבין שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

שלו, ל. (2013). "לאמא שלי יש סולם": התמודדות של אמהות לסביות עם דמות האב בסיפורי ילדים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

שלח, י. (2020). סקירת ספרים: אימהות לסביות בישראל, סיפורים של הורות תחת חובת הוכחה. מגדר, 7. 

שמעוני, ש. (2018). מיקרו-אגרסיות, הומופוביה מופנמת ובריאות נפשית בקרב להט"ב: תפקידה של רגישות לדחייה. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

שמעוני, ש. (2012). הכרה משפטית בשינוי מין. מחקרי משפט, כ"ח, 311-352. 

שנור, י. וברג-ורמן, א. (2019). זיקנה בצבעי הקשת. דורות. dorotmagazine.co.il/?p=3378

שנור, י. וברג-ורמן, א. (2019). צרכים של להט"בים מזדקנים. ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

שנקמן, ג. ושמוטקין, ד. (2011). מרכיבי רווחה סובייקטיבית בקרב נוער ובוגרים צעירים הומו-לסבים: מחקר עם קבוצת השוואה הטרוסקסואלית. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 61-80. 

שנקמן, ג. (2020). מחשבות אובדניות, ניסיונות התאבדות והתאבדויות בקרב מתבגרים להט"בים: סקירת ספרות. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, כ"ח, 147-129.

שנקמן, ג. (2015). אבהות הומוסקסואלית בישראל: תמונת מצב והיבטים פסיכולוגיים-מחקרים עדכניים. כוורת, 23, 24-26.

שנקמן, ג. (2010). רווחה סובייקטיבית ותרחישי עולם עוין בתהליך הבניית הזהות ההומוסקסואלית במהלך הבגרות: יצירת מסגרת תיאורטית ואמפירית. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

שנקמן, ג. (2005). ההשפעה של מיומנויות שליטה עצמית (סגורות ופתוחות), ושל קבלה עצמית של נטייה מינית הומוסקסואלית על רווחת החיים הסובייקטיבית של הומואים ולסביות בישראל. עבודת לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

שפירא, ג. (2015). "השמים והארץ מתמזגים": קרנבל והומוארוטיקה במחזה הסטירים הקיקלופ לאוריפידס. זמנים, 131, 72-85.

שפר-שלו, א. (2012). הפרעות באכילה בקרב גברים הומוסקסואלים - בחינת הקשר בין מידת גיבוש הזהות המינית, דימוי עצמי, דימוי גוף ודחף לשריריות לבין הפרעות באכילה. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

שפר, א. (2011). הפרעות אכילה בקרב נערים הומוסקסואלים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 33, 81-102. 

ששון, י. (2019).  רגעים של לסביוּת: ייצוגים של לסביות בתרבות הוויזואלית הפופולרית הישראלית 2018-1979. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

ששון-לוי, א. ומשגב, ח. (2017). חקר מגדר בישראל בתחילת המאה ה-21: בין נאו-ליברליזם לבין נאו-קולוניאליזם . מגמות, נא(2), 165-206. 

תגורי-משה, ג. (2000). תיאטרון הומו-לסבי על הבמה. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

תדמור, י. (2000). הבן שלנו הומוסקסואל: התמודדות עם קשיים בזהות המינית. ילדים: ביטאון בנושאי חינוך, בריאות, בטיחות ורווחה, 2, 59-61.

גור, י., רוטברג-לוין, ט., עייק, א. ומרטון, י. (2012(. זנות בישראל תמונת מצב עדכנית: תמונת מצב הזנות ומצבן של נשים בזנות מנקודת המבט של עובדות המרפאה הניידת לנשים בזנות של מרפאת לוינסקי. בתוך ע. וילמובסקי וט. תמיר (עורכות).  נשים בישראל - בין תיאוריה ומציאות: מגמות, שינוים ונתונים (עמ' 432-422). ישראל: שדולת הנשים בישראל

Abraham, H. (2017). A Family Is What You Make It?: Legal Recognition and Regulation of Multiple Parents. American University Journal of Gender, Social Policy & the Law, 25(4), 405-444.

Alyagon Darr, O. (2018). Plausible Crime Stories: The Legal History of Sexual Offences in Mandate Palestine. Cambridge University Press.

Alyagon Darr, O. (2017). Narratives of Sodomy and Unnatural Offenses in the Courts of Mandate Palestine (1918-48). Law & Hist. Rev., 35, 235-260.

Allweil, Y. & Kallus, R. (2013). Re-forming the political body in the city: The interplay of male bodies and territory in urban public spaces in Tel-Aviv. City, 17(6), 748–777 

Amir, D. (2018). The Two Sleeps of Orlando: Transsexuality as Caesura or Cut. in O. Gozlan (Ed.), Current Critical Debates in the Field of Transsexual Studies: In Transition (pp. 36-48). New York and London: Routledge.

Amir, H., Gophen, R., Amir Levy, Y., Hasson, J., Gordon, D., Amit, A. & Azem, F. (2015). Obstetricians and gynecologists: Which characteristics do Israeli lesbians prefer? Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 41(2), 283–293.

Amire, A. (2010). Afterword. GLQ, 16(4), 635-647.

Amit, H. (2018).  A Queer Way Out: The Politics of Queer Emigration from Israel. New York: SUNY Press. 

Antebi-Gruszka, N., Mor, Z., & Shilo, G. (2019). Mental Distress, Well-Being, and Stress-Related Growth following an Anti-LGBQ Hate Crime among LGBQ Young Adults in Israel: The Effect of Familiarity with the Victims and the Mediating Role of Emotional Support. Journal of Homosexuality, 67 1-19. 

Arronof, U. & Gilboa, A. (2014). Music and the closet: The roles music plays for gay men in the "coming out" process. Psychology of Music, 43(3), 423-437. 

Atshan, S. (2020). Queer Palestine and the Empire of Critique. Stanford University Press.

Barkai, N. (2005). To Re-Construct the Community: Lesbians on a Kibbutz. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 65-72). New York: State University of New York Press.  

Baum, D. (2006). Women in Black and Men in Pink: Protesting Against the Israeli Occupation. Social Identities, 12(5), 563-574.

Bebes, A., Samarova, V., Shilo, G., & Diamond, G.M. (2013). Parental Acceptance, Parental Psychological Control and Psychological Symptoms Among Sexual Minority Adolescents. Journal of Child and Family Studies, 1-9.

Belkin, A., & Levitt, M. (2001). Homosexuality and the Israel Defense Forces: Did Lifting the Gay Ban Undermine Military Performance? Armed Forces & Society, 27(4), 541. 

Belsky, Y., & Diamond, G.M. (2015). Causal Attributions and Parents’ Acceptance of Their Homosexual Sons. Journal of Homosexuality, 62(10), 1419-1431. 

Ben-Ari, A., & Adler, A. (2010). Dialectic of Splitting and Integrating in the World of Heterosexually Married Gay Men. Psychology, 1, 106-112.

Ben-Ari, A., & Efrat, R. (2002). Narratives of Israeli lesbian adolescents’ coming-out: The dialectics between experiences of marginality and mainstream conformity. Arete, 26(2), 46-56.

Ben-Ari, A. & Livni, T. (2006). Motherhood isn’t a given thing: Experiences and constructed meanings of biological and non-biological lesbian mothers. Sex Roles, 54, 521-523. 

Ben-Ari, A.T. (2001). Homosexuality and heterosexism: Views from academics in the helping professions. British Journal of Social Work, 31(1), 119-131.

Ben-Ari, A.T. (2001). Experiences of "not belonging" in collectivistic communities: Narratives of gays in kibbutzes. Journal of Homosexuality, 42(2), 101-124.

Ben-Ari, A.T., & Gil, S. (1998). Perceptions of life and death among suicidal gay adolescents. Omega: Journal of Death and Dying, 37, 107-119.

Ben-Ari, A.T. (1998) An Experiential Attitude Change: Social Work Students and Homosexuality. Journal of Homosexuality, 36(2), 59-71.

Ben-Ari, A. (1995). The Discovery that an Offspring is Gay: Parents', Gay Men's, and Lesbians' Perspectives. Journal of Homosexuality, 30(1), 89-112. 

Ben-Ari, A.T. (1995). Coming out: A dialectic of intimacy and privacy. Families in Society, 76(5), 306-314. 

Ben-Lulu, E. (2021). Ethnography of the Sh’ma Yisrael Prayer:  Jewish Performance of Gender and Queer Introspection. Fieldwork in Religion, 16(2), 147–171.

Ben-Lulu, E. (2020). "Who Will Say Kaddish for Me"?: The American Reform Jewish Response to the HIV/AIDS Crisis. Journal of Modern Jewish Studies, Volume 20, 2021- Issue 1, pp. 1-25. 

Ben-Lulu, E. (2019). "Let Us Bless the Twilight”: Intersectionality of Traditional Jewish Ritual and Queer Pride in a Reform Congregation in Israel. Journal of Homosexuality, Volume 68, 2021- Issue 1, 1-24.‏

Ben-Lulu, E. (2017). Reform Israeli Female Rabbis Perform Community Leadership. Journal of Religion & Society, 19, 1-22. 

Ben-Naeh, Y. (2005). Moshko the Jew and His Gay Friends: Same-Sex Sexual Relations in Ottoman Jewish Society, Journal of Early Modern History, 9(1-2), 79-105.

Ben-Natan M, & Adir O. (2009). Screening for cervical cancer among Israeli lesbian women. International Nursing Review, 56, 433–441.

Berger, E., & Lavie-Dinur, A. (2007). Conservative Outlook and Liberal Reflection: Homosexuals in Israeli Television Commercials. Explorations in Media Ecology, 6(1), 35-48.

Bershtling, O. (2014)."Speech creates a kind of a commitment": Queering Hebrew. In J. Davis, J. Raclaw, & L. Zimman (Eds.), Queer Excursions: New Directions in Language, Gender and Sexuality Research (pp. 35-60). Oxford University Press.

Blank, Y. & Rosen-Zvi, I. (2012). The geography of sexuality. North Carolina Law Review, 90, 955-1025.

Blecher-Prigat, A. (2015). Same-Sex Relationships and Israeli Law. In M. Sáez, (Ed.), Same Sex Couples: Comparative Insights on Marriage and Cohabitation (pp. 131-161). Springer. 

Boyarin, D. (1997). Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man. Berkeley: University of California Press. 

Brom, D. (2022). Giora Manor, the Kibbutz and the Transparent Closet. In A. Kraß, M. Sluhovsky, & Y. Yonay (eds.), Queer Jewish Lives Between Central Europe and Mandatory Palestine: Biographies and Geographies (pp. 291-310). Bielefeld: transcript.

Brosh-Nissimov, T., Mor, Z., Avramovich, E., Katchman, E., Avidor, B., Mor, O., & Turner, D. (2012). Syphilis outbreak among men who have sex with men in Tel Aviv, Israel, 2008-2010. Israeli Medical Association Journal, 14(3),152-156.

Cohen, N. (2011). Soldiers, Rebels, and Drifters: Gay Representation in Israeli Cinema. Detroit, MI: Wayne State University Press. 

Costa P.A., & Shenkman G. (2020). LGBTQ-Parent Families in Non-Western Contexts. In A. Goldberg & K. Allen (eds.) LGBTQ-Parent Families: Innovations in Research and Implications for Practice (pp. 319-336). Cham: Springer. 

Cserni, R.T. & Talmud, I. (2015). To know that you are not alone: The effect of Internet usage on LGBT youth’s social capital. Communication and Information Technologies Annual, 9, 161-182. 

Dahan-Kalev, H. (2019). Gender, sexuality and queer in modern Jewish studies. Journal of Modern Jewish Studies, 18(2), 139-141.

Dahan R, Feldman R, & Hermoni D. (2008). Is patients’ sexual orientation a blind spot of family physicians? Journal of Homosexuality, 55, 524–532.

Darr, O. A. (2017). Narratives of “Sodomy” and “Unnatural Offenses” in the Courts of Mandate Palestine (1918–48). Law and History Review, 35(1), 1-26. 

David, Y., Hartal, G., & Pascar, L. (2018). The Right to Jerusalem:  The Danger of Queer Safe Spaces. borderlands, 17(1). 

Diamond, G., Shilo ,G., Jurgenson, E.,  D'Augelli, T., & Samarova, V. (2011).  How depressed and suicidal sexual minority adolescent understand the causes of their distress.  Journal of Gay and Lesbian Mental Health, 15(2), 130-151.

Dotan, Y. (2015). The Boundaries of Social Transformation through Litigation: Women's and LGBT Rights in Israel, 1970–2010. Israel Law Review, 48(1), 3–38.

Eick, U., Rubinstein, T., Hertz, S., & Slater, A. (2016). Changing attitudes of high school students in Israel toward homosexuality. Journal of LGBT Youth, 13(1-2), 192-206.

Eick, U., Shilo, G., Hertz, S., Ketzef, I., & Slater, A. (2019). Developmental Landscapes: Milestones in the Development of Sexual Orientation of Lesbian, Gay and Bisexual Adolescents in Israel. In T. Jones, L. Coll, L. van Leent, & Y. Taylor (eds.), Uplifting Gender and Sexuality Education Research (pp. 71-85). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Einhorn, T. (2008). Same-sex family unions in Israeli law. Utrecht Law Review, 4(2), 222-235. 

Eisner, S. (2013). BI: Notes for a Bisexual Revolution. Berkely, CA: Seal Press. 

Eisner, S. (2012). Love, Rage and the Occupation: Bisexual Politics in Israel/Palestine. Journal of Bisexuality, 12(1), 80-137. 

El Shakry, H. (2010). APOCALYPTIC PASTS, ORWELLIAN FUTURES: Elle Flanders's Zero Degrees of Separation. GLQ, 16 (4), 611-621.

Elizur, Y. & Mintzer, A. (2003). Gay males’ intimate relationship quality: The roles of attachment security, gay identity, social support, and income. Personal Relationships, 10(3), 411-435.

Elizur, Y., & Mintzer, A. (2001). A framework for the formation of gay male identity: Process associated with adult attachment style and support from family and friends. Archives of Sexual Behavior, 30, 143-167.

Elizur, Y. & Ziv, M. (2001). Family support and acceptance, gay male identity, and psychological adjustment: A path model. Family Process, 40(2), 125-144. 

Engelstein, G. & Rachamimov, I. (2019). Crossing borders and demolishing boundaries: The connected history of the Israeli transgender community 1953–1986. Journal of Modern Jewish Studies, 18(2), 142-159.

Erez, C. & Shenkman, G. (2016). Gay Dads are Happier: Subjective Well-Being Among Gay and Heterosexual Fathers. Journal of GLBT Family Studies, 12(5),1-18.

Erhard, R., & Ben-Ami, E. (2016). The Schooling Experience of Lesbian, Gay and Bisexual Youth in Israel: Falling below and Raising above as a Matter of Social Ecology. Journal of Homosexuality, 63(2), 193-227.

Esther, D. (2005). Orthodox Lesbians: Not a Contradiction in Terms. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 87-104). New York: State University of New York Press. 

Fenster, T. & Misgav, C. (2020). Gender and sexuality in participatory planning in Israel: Changing geographies.  In A.D. Hopkins, P. Johnston, L. Olson, & M. Silva (eds.), The Routledge International Handbook of Gender and Feminist Geographies (pp.  194-201). London and New-York: Routledge.

Fenster, T., & Misgav, C. (2019). Israeli feminist geography: Women, gender and queer geographies. Gender, Place & Culture, 26(4), 1-9.

Frankfort-Nachmias, C. (2005). Emigration: The Case of the Israeli Lesbian. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 73-86). New York: State University of New York Press.  

Gal, R. (1994). Gays in the military: Policy and practice in the Israeli Defense Forces. In W. J. Scott, & S. C. Stanley (Eds.). Gays and Lesbians in the military: Issues, concerns and contrasts. New York: Aldine De Gruyter

Gigi, I., Bachner-Melmana, R., & Lev-Ari, L. (2016). The association between sexual orientation, susceptibility to social messages and disordered eating in men. Appetite, 99(1), 25–33.

Gil, S. (2007). Body-image, well-being and sexual satisfaction: A comparison between heterosexual and gay men. Sexual and Relationship Therapy, 22, 237-244. 

Ginsburg, S.P. (2015). Alon Hilu and the Hebrew Historical Novel. Shofar, 33(4), 134-157.

Glikman, A. & Shemer Elkayam, T. (2019). Addressing the issue of sexual orientation in the classroom: Attitudes of Israeli education students. Journal of LGBT Youth, 16(1), 38-61. 

Gold, T. (2010). Is Queer Secular?: Netalie Braun's Gevald. GLQ, 16(4), 623-633.

Gray, H. (2015). The Transitioning of Jewish Biomedical Law: Rhetorical and Practical Shifts in Halakhic Discourse on Sex-Change Surgery. Nashim, 29, 81–107.

Gross, A. (2015). The Politics of LGBT Rights in Israel and Beyond: Nationality, Normativity and Queer Politics. Columbia Human Rights Law Review, 46(2), 81-152.  

Gross, A. (2015). Rape by Deception and the Policing of Gender and Nationality Borders. Tulane Journal of Law and Sexuality, 24, 1-33.

Gross, A. (2013). Post/Colonial Queer Globalisation and International Human Rights: Images of LGBT Rights. Jindal Global Law Review, 4(2), 98-130. 

Gross, A.M. (2009). Gender Outlaws Before the Law: The Courts of the Borderlands. Harvard Journal of Law and Gender, 321, 165-232.

Gross, A.M. (2001). Challenges to Compulsory Heterosexuality: Recognition and Non-Recognition of Same-Sex Couples in Israeli Law. In R. Wintemute & M. Andenaes (Eds.), Legal Recognition of Same-Sex Partnerships: A Study of National, European and International Law. Oxford: Hart.

Gvion, L., & Luzzatto, D. (2004). The Pygmalion syndrome: The case of Mizrachi lesbians in Israel. Identities, 11, 65-87.

Hadar, I. (2005). Lesbians in Israel: A Legal Perspective. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 15-38). New York: State University of New York Press.  

Hagin, B. & Yosef, R. (2012). Festival Exoticism: The Israeli Queer Film in a Global Context, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 18(1), 161-178.

Halper, S.J. (2013). Mordechai Langer (1894-1943) and the Birth of the Modern Jewish Homosexual. PhD dissertation submitted to University of California at Berkeley.

Halper, S.J. (2011). Coming Out of the Hasidic Closet: Jiří Mordechai Langer (1894–1943) and the Fashioning of Homosexual-Jewish Identity. Jewish Quarterly Review, 101(2), 189-231.

Harel, A. (2000). The Rise and Fall of the Israeli Gay Legal Revolution. Columbia Human Rights Law Review, 31(2), 443-471.

Harlap, I. (2017). The New Normative: Gay Fatherhood on Israeli Television. GLQ, 23(4), 559-587.

Hartal, G. (2020). Israel’s LGBT movement and interest groups. Oxford Research Encyclopedia of Politics. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1295

Hartal, G. (2020). Touring and obscuring: How sensual, embodied and haptic gay touristic practices construct the geopolitics of pinkwashing. Social & Cultural Geography. DOI: 10.1080/14649365.2020.1821391

Hartal, G. (2019). Gay tourism to Tel-Aviv: Producing urban value. Urban Studies, 56(6), 1148-1164.

Hartal, G. (2017). Fragile Subjectivities: Constructing queer safe spaces. Social & Cultural Geography, 19(8), 1053-1072.

Hartal, G. (2016). The politics of holding: Home and LGBT visibility in contested Jerusalem. Gender, Place & Culture, 23(8), 1193-1206. 

Hartal, G. (2015). Becoming Periphery: Israeli LGBT “Peripheralization”. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 14(2), 571-597.

Hartal, G. (2015). The gendered politics of absence: Homonationalism and gendered power relations in Tel Aviv’s Gay-Center. In K. Browne & E. Ferreira (Eds.), Lesbian Geographies: Gender, Place and Power (pp. 91-112). London: Ashgate/Gower. 

Hartal, G. & Misgav, C. (2020). Queer urban trauma and its spatial politics: A lesson from social movements in Tel Aviv and Jerusalem. Urban Studies. https://doi.org/10.1177/0042098020918839

Hartal, G. & Sasson-Levy, O. (2022). Failing Homonationalism? Gay Israeli Eurovision Geeks Negotiating Nationalism and Masculinity. Journal of Homosexuality, DOI: 10.1080/00918369.2022.2038967

Hartal, G., & Sasson-Levy, O. (2019). The progressive orient: Gay tourism to Tel Aviv and Israeli ethnicities. Environment and Planning C: Politics and Space. https://doi.org/10.1177/2399654419862819

Hartal, G. & Sasson-Levy, O. (2018). ReReading Homonationalism: An Israeli Spatial Perspective. Journal of Homosexuality, 65(10), 1391-1414.

Hartal, G. & Sasson-Levy, O. (2016). Being [in] the center: Sexual citizenship and homonationalism at Tel Aviv’s Gay-Center. Sexualities, 20(5-6), 738-761. 

Ho, S.I., & Rolfe, M.E. (2011). Same-sex partner immigration and the civil rights frame: A comparative study of Australia, Israel, and the USA. International Journal of Comparative Sociology, 52(5), 390-412.

Hochberg, G.Z. (2010). “CHECK ME OUT”: Queer Encounters in Sharif Waked's Chic Point: Fashion for Israeli Checkpoints. GLQ, 16(4), 577-597.

Hochberg, G.Z. (2010). Introduction. Israelis, Palestinians, Queers: Points of Departure. GLQ, 16(4), 493-516.

Hochberg, G.Z., Maikey, H., & Saraya, S. (2010). NO PRIDE IN OCCUPATION: A Roundtable Discussion. GLQ, 16(4), 599-610. 

Ifrah, K., Shenkman, G., & Shmotkin, D. (2018). How does sexual orientation relate to openness to experience in adulthood? Personality & Individual Differences, 131, 164-173.

Ilany, O. (2017). “’An Oriental Vice’”: Representations of Sodomy in Early Zionist Discourse, in A. Rohde, C. von Braun, & S. Schüler-Springorum (eds.), National Politics and Sexuality Transregional Perspective: The Homophobic Argument (pp. 107-120). London: Routledge.

Imhoff, S. (2021). ‏Homemaking in Palestine: Jessie Sampter, religion, and relation. In E. Shakman Hurd & W. Fallers Sullivan (eds.), At Home and Abroad: The Politics of American Religion (pp. 115-129). New York: Columbia University Press. 

Irshai, R. (2019). The construction of gender in halakhic Responsa by the Reform movement: Transgender people as a case study. Journal of Modern Jewish Studies, 18(2), 160-176.

Irshai, R. (2017).  Homosexual Identity and Masculinity in Contemporary Ultra-Orthodox Jewish Law (Halakhah). In L. Congiunti, G. Formica, & A. Ndreca (eds.), Oltre l’individualismo: Relazioni e relazionalità per ripensare l’identità (pp. 399-418).  Roma: Urbaniana University Press.

Israeli-Nevo, A. (2017). Taking (My) Time: Temporality in Transition, Queer Delays and Being (in the) Present. Somatechnics, 7(1), 34-49. ALSO in O. Gozlan (2018) (ed.), Current Critical Debates in the Field of Transsexual Studies: In Transition (pp. 59-71). New York and London: Routledge.

Itzhaky, H., & Kissil, K. (2015). “It’s a Horrible Sin. If They Find Out, I Will Not be Able to Stay”: Orthodox Jewish Gay Men’s Experiences Living in Secrecy. Journal of Homosexuality, 62(5), 621-643.‏

Jacobson, R., Cohen, H., & Diamond, G.M. (2016). Gender Atypicality and Anxiety Response to Social Interaction Stress in Homosexual and Heterosexual Men. Archives of Sexual Behavior, 45, 713–723.

Joel, F., Tarrasch, R., Berman, Z., Mukamel, M., & Ziv, E.(2013). Queering gender: Studying gender identity in ‘normative’ individuals. Psychology & Sexuality. DOI: 10.1080/19419899.2013.830640

Kadish, R. (2005). Israeli Lesbians, National Identity, and Motherhood. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 223-250). New York: State University of New York Press.  

Kagan, M. & Ben-Dor, A. (2008). Nowhere to Run: Gay Palestinian Asylum-Seekers in Israel. Tel Aviv: Faculty of Law, Tel Aviv University.

Kahalon, R., Preis, H., Shilo, G., & Benyamini, Y. (2020). Maternal expectations among pregnant women from single, lesbian, and heterosexual parented families. Journal of Family Issues, https://doi.org/10.1177/0192513X20933927

Kama, A., & Livne, S. (2021). "Who owns this Holocaust anyway?”: The homosexuals’ and lesbians’ memorial ceremony at Yad Vashem, 1994. Yad Vashem Studies, 49(1), 119-153.

Kama, A. & Ram, Y. (2020). "Hot Guys" in Tel Aviv: Pride tourism in Israel. Israel Studies Review, 35(1), 79–99. 

Kama, A. (2019). The Evolution of LGBT Research in Israel. Queer Studies in Media & Popular Culture, 4(2), 173–192.

Kama, A. (2014). Calculating Hedonism among Gay Men. In M.J. Leitner & S. Leitner (Eds.), Israeli Life and Leisure in the 21st Century (pp. 281-290). Urbana, IL: Sagamore.

Kama, A. (2014). Effeminophobia and PEphobia - Boys’ Masculinities in Physical Education: A Review of Boys’ Bodies: Speaking the Unspoken. Journal of LGBT Youth, 11(1), 90-94.

Kama, A. (2011). Reductio ad absurdum of human agency in Levon's Language and the Politics of Sexuality: Lesbians and Gays in Israel. Journal of the Royal Anthropological Institute, 17, 913-914. 

Kama, A. (2011). Japanese Experiences: Hentai Narratives. Journal of LGBT Youth, 8, 382-384.  

Kama, A. (2011). Parading Pridefully into the Mainstream: Gay & Lesbian Immersion in the Civil Core. In G. Ben-Porat & B. Turner (Eds.). The Contradictions of Israeli Citizenship: Land, Religion and State (pp. 180-202). Routledge.

Kama, A. (2007). Israeli Gay Men’s Consumption of Lesbigay Media: “I’m Not Alone ... in This Business”. In K. G. Barnhurst (Ed.), Media Queered: Visibility and its Discontents. (pp. 125-142). New York: Peter Lang. 

Kama, A. (2006). Bridging Some Intercultural Gaps: Methodological Reflections From Afar. Journal of Gay and Lesbian Issues in Education, 3(2/3), 121-126.

Kama, A. (2006). Several entries. In Gerstner, D. A. (Ed.), International Encyclopedia of Queer Culture. London: Routledge.

Kama, A. (2005). LGBT Issues in Israel. In J. T. Sears (Ed.), Youth, Education, and Sexualities: An International Encyclopedia (pp. 448-453). Westport, CT: Greenwood.

Kama, A. (2005). LGBT Youth in Israel. In J. T. Sears (Ed.), Youth, Education, and Sexualities: An International Encyclopedia (pp. 453-457). Westport, CT: Greenwood.

Kama, A. (2005). An Unrelenting Mental Press: Israeli Gay Men's Ontological Duality and Its Discontent. The Journal of Men's Studies, 13(2), 169-184.

Kama, A. (2003). Negation and Validation of Self via the Media: Israeli Gay Men's (Dis)Engagement Patterns with Their Representations. The Communication Review, 6(1), 71-94. 

Kama, A. (2002). The Quest for Inclusion: Jewish-Israeli Gay Men's Perceptions of Gays in the Media. Feminist Media Studies, 2(2), 195-212. 

Kama, A. (2000). From Terra Incognita to Terra Firma:  The Logbook of the Voyage of Gay Men's Community into the Israeli Public Sphere. Journal of Homosexuality, 38(4), 133-162. 

Kanyas, Y. (2018). The formation of an Israeli gay 'counterpublic': Challenging heteronormative modes of masculinity in a 'nation in arms'. In J. Mulholland, N. Montagna, & E. Sanders-McDonagh (eds.), Gendering Nationalism: Intersections of Nation, Gender and Sexuality (pp. 89-107). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kaplan, D. (2002). Brothers and Others in Arms: The Making of Love and War in Israeli Combat Units. New York: Harrington Park Press.

Kaplan, D. & Ben-Ari, E. (2000). Brothers and others in arms: Managing gay identity in combat units of the Israeli army. Journal of Contemporary Ethnography, 29(4), 396-432.

Kaplan, D., & Rosenmann, A. (2012). Unit Social Cohesion in the Israeli Military as a Case Study of "Don't Ask, Don't Tell". Political Psychology, 33(4), 419-436.

Kedem. N. (2015). The Viral Politics of Queer Resistance. Ph.D. dissertation submitted to Tel Aviv University.

Klinger-Levy, T. (2003). The Dynamics of the Gyneological Interaction as Articulated by Heterosexual and Lesbian Womyn. MA Thesis. Haifa: University of Haifa.

Kosman, A. & Sharbat, A. (2004). "Two Women Who Were Sporting with Each Other": Reexamination of the Halakhic Approaches to Lesbianism as a Touchstone for Homosexuality in General. Hebrew Union College Annual, 75, 37–73.

Knoll, E. & Moreno, A. (2020). The triumph of surrogacy: Competing social scripts and the rise of family-normativity in the male-gay community in Israel. International Journal for Masculinity Studies, 15(1),1-16.

Krass, A. (2022). Magnus Hirschfeld in Palestine: The Journey of a German Jewish Sexologist (February 14–March 13, 1932). In A. Kraß, M. Sluhovsky, & Y. Yonay (eds.), Queer Jewish Lives Between Central Europe and Mandatory Palestine: Biographies and Geographies (pp. 183-220). Bielefeld: transcript.

Kulik, L. (2018). Explaining Egalitarianism in Gender-Role Attitudes: The Impact of Sex, Sexual Orientation, and Background Variables. Asian Women, 34(2), 61-87.

Kuntsman, A. (2009). Figuration of Violence and Belonging: Queerness, Migranthood and Nationalism in Cyberspace and Beyond. Oxford: Peter Lang. 

Kuntsman, A. (2009). The Currency of Victimhood in Uncanny Homes: Russian-speaking Queer Immigrants in Israel Confront Homophobia. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35(1), 133-149.

Kuntsman, A. (2008). The Soldier and the Terrorist: Sexy Nationalism, Queer Violence. Sexualities, 11(1-2), 142-170.

Kuntsman, A. (2008). Between Gulags and Pride Parades: Sexuality, Nation and Haunted Speech Acts. GLQ, 14(2-3), 238-267.

Kuntsman, A. (2007). Belonging through violence: Flaming, erasure and performativity in queer migrant community. In K. O’Riordan & D. J. Phillips (Eds.), Queer Online: Media Technology and Sexuality (pp. 101-120). New York: Peter Lang.

Kuntsman, A. (2005). From "Sexless in Russia" to "Proud Israeli Lesbian": Immigration Stories of Coming Out. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds.), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 153-174). New York: State University of New York Press.  

Kuntsman, A. (2003). Double Homecoming: Sexuality, Ethnicity and Place in Immigration Stories of Russian Lesbians in Israel. Women Studies International Forum, 26(4), 299-311.

Kuperman, P. & Sznitman, S. (2016). Heteronormativity and the Israeli Healthcare Experience, a Qualitative Study of LGBTQ individuals. Psychology of Sexualities Review, 7(2), 26-38. 

Lavie, H. (2022). Being a Jewish Lesbian in Berlin: Belonging and Solidarity during the Weimar Era and the Third Reich. In A. Kraß, M. Sluhovsky, & Y. Yonay (eds.), Queer Jewish Lives Between Central Europe and Mandatory Palestine: Biographies and Geographies (pp. 77-97). Bielefeld: transcript.

Leichtentritt, R.D. & Davidson-Arad, B. (2004). Adolescent and young adult male-to-female Transsexuals: Pathways to prostitution. British Journal of Social Work, 34, 349-374. 

Leichtentritt, R. D. & Davidson-Arad, B. (2002). Construction of the victim impact statement for sexually abused minors: A dramaturgy approach. British Journal of Social Work, 32, 1067-1087.

Lemish, D. (2007). Gay Brotherhood: Israeli Gay Men and the Eurovision Song Contest. In I. Raykoff & R. D. Tobin (Eds.), A Song for Europe: Popular Music and Politics in the Eurovision Song Contest (pp. 123-134). Aldershot, UK: Ashgate. 

Lemish, D. (2004). "My Kind of Campfire": The Eurovision Song Contest and Israeli Gay Men. Popular Communications, 2(1), 41-63. 

Levi, I., Mor, Z., Anis, E., Maayan, S., Leshem, E., Pollack, S., Chowers, M., Mor, O., Riesenberg, K., Sthoeger, Z., Ram, D., & Grossman, Z. (2011). Men who have sex with men, risk behavior and HIV infection: integrative analysis of clinical, epidemiological and laboratory databases. Clinical Infectious Diseases, 51(11), 1363-1370.

Levon, E. (20120. The voice of others: Identity, alterity and gender normativity among gay men in Israel. Language in Society, 41(2), 187-211.

Levon, E. (2011). TEASING APART TO BRING TOGETHER: GENDER AND SEXUALITY IN VARIATIONIST RESEARCH. American Speech, 86(1), 69-84. 

Levon, E. (2010). Language and the Politics of Sexuality: Lesbians and Gays in Israel. London: Palgrave.

Levon, E. (2007). Sexuality in context: Variation and the sociolinguistic perception of identity. Language in Society, 36.

Levon, E. (2006). Hearing "gay": Prosody, interpretation and the affective judgments of men's speech. American Speech, 81, 56-78.

Levy, Y. (2007). The Right to Fight: A Conceptual Framework for the Analysis of Recruitment Policy toward Gays and Lesbians. Armed Forces & Society, 33(2), 186-202. 

Levi-Belz Y., Peleg, D., Ifrach, K. (2022). An Integrative Psychological Model of Risk Factors for Suicidal Ideation and Behavior Among Israeli LGBT Individuals. OMEGA: Journal of Death and Dying.  

Lieblich, A. & Friedman, G. (1985) Attitudes toward male and female homosexuality and sex-role stereotypes in Israeli and American students. Sex Roles, 12(5/6), 561-570. 

Lissitsa, S., & Kushnirovich, N. (2020). Coevolution between Parasocial Interaction in Digital Media and Social Contact with LGBT People. Journal of Homosexuality, Volume 68, 2021- Issue 14. DOI: 10.1080/00918369.2020.1809891

Lissitsa, S., & Kushnirovich, N. (2019). Is negative the new positive?: Secondary transfer effect of exposure to LGBT portrayals in TV entertainment programs. Journal of Applied Social Psychology, Volume 50, Issue 2 Pages 115-130. DOI: 10.1111/jasp.12644

Lustenberger, S. (2020) Judaism in Motion: The Making of Same-Sex Parenthood in Israel. Cham: Palgrave Macmillan.

Lustenberger, S. (2017). Between Civil and Religious Law: The Formation of Same‑Sex Parenthood in Israel. Ethnologie française, 167,(3), 447-458.

Lustenberger, S. (2017). “We Are Citizens”: Vulnerability and Privilege in the Experiences of Israeli Gay Men with Surrogacy in India. Journal of Comparative Family Studies, 48(3), 393-403.

Lustenberger, S. (2016). From Mumbai to Tel Aviv: Distance and Intimacy in Transnational Surrogacy Arrangements. Journal of Middle East Women's Studies, 12(2), 203-224.

Lustenberger, S. (2014). Questions of Belonging: Same-Sex Parenthood and Judaism in Transformation. Sexualities, 17(5-6), 529-545.‏

Lustenberger, S. (2013). Conceiving Judaism: The Challenges of Same-Sex Parenthood. Israel Studies Review, 28(2), 140-156. 

Luzzato, D., & Gvion, L. (2007). The Coming of the Young and Sexy Lesbian: The Israeli Urban Scenario. Social Semiotics, 17(1), 21-41.

Luzzatto, D. (2005). The Presentation of Self of Young Israeli Lesbians: A Discourse on Split Identity. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 117-134). New York: State University of New York Press. 

Machtei Samov, I.C., & Yishai, Y. (2017). Fragmented citizenship in a religious-national democracy: Homosexuals in Israel. Citizenship Studies, 22(3), 70-85.

Maikey, H. (2012). The History and Contemporary State of the Palestinian sexual Liberation Struggle. In A. Lim (ed.), The Case for Sanctions against Israel (pp. 119-128). London & New York: Verso. 

Maikey, H., & Stelder, M. (2015). Dismantling the Pink Door in the Apartheid Wall: Towards a Decolonized Palestinian Queer Politics. In A. Tellis & S. Bala (eds.), The Global Trajectories of Queerness: Rethinking Same-Sex Politics in the Global South (pp. 84-104). Amsterdam: Brill-Rodopi.

Marciano, A. (2014). Living the VirtuReal: Negotiating transgender identity in cyberspace. Journal of Computer Mediated Communication, 19(4), 824-838.

Marciano, A. (2011). The role of internet newsgroups in the coming-out process of gay male youth: An Israeli case study. In E. Dunkels, G. M. Franberg, & C. Hallgren (eds.), Youth Culture and Net Culture: Online Social Practices (pp. 222-241). Hershey, PA: Information Science Reference.

Marciano, A., & Antebi-Gruszka, N. (2020). Offline and online discrimination and mental distress among lesbian, gay, and bisexual individuals: The moderating effect of LGBTQ Facebook use. Media Psychology. DOI: 10.1080/15213269.2020.1850295

Marciano, A., & Nimrod, G.  (2021). Identity collision: Older gay men using technology. Journal of Computer-Mediated Communication, 26, 22–37.

Marilus R., Spirer Z., Michaeli D., Soferman G., & Blum I. (1984). First Case of AIDS in a Homosexual in Israel: Results of Different Therapeutic Regimens. Israel Journal of Medical Sciences, 20(3), 249-251.

Maurey, Y. (2009). Dana International and the Politics of Nostalgia. Popular Music, 28(1), 85-103.

Mazor, A. (2004). Same-Gender Couple Therapy: Creating New Objects in Intimacy and Parenthood Transition. Contemporary Family Therapy, 26(4), 409-423.

Meri-Esh, O., & Doron, I. (2009). Aging with Pride in Israel: An Israeli Perspective on the Meaning of Homosexuality in Old Age. Aging International, 34, 42-59.

Misgav, C. (2019). Planning, Justice and LGBT Urban Politics in Tel-Aviv: A Queer Dilemma. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 65(3), 1-22.

Misgav, C. (2016). Radical activism and autonomous contestation ‘from within’: The Gay Centre in Tel-Aviv. In G. Brown & K. Browne (Eds.), Companion for the Geography of Sex and Sexuality (pp. 105–116). London: Ashgate.

Misgav, C. (2016). Gay-riatrics: Spatial politics and activism of gay seniors in Tel-Aviv’s gay community centre. Gender, Place & Culture, 23(11), 1519-1534.

Misgav, C. (2015). Some Spatial Politics of Queer-Feminist Research: Personal Reflections from the Field. Journal of Homosexuality, 63(5),719-739.

Misgav, C. (2015). With the Current, Against the Wind: Constructing Spatial Activism and Radical Politics in the Tel-Aviv Gay Center. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 14(4), 1208-1234.

Misgav, C. & Hartal, G. (2019). Queer Urban Movements from the Margin(s)— Activism, Politics, Space. Geography Research Forum, 39, 1-18. 

Misgav C., & Hartal, G. (2018). Queer Urban Movements in Tel Aviv And Jerusalem: A Comparative Discussion. In M. Nasasra & H. Yacobi (eds.), Routledge Handbook on Middle East Cities (pp. 57-74). Abingdon: Routledge.

Misgav, C. & Johnston, L. (2014). Dirty Dancing: The (Non)fluid Embodied Geographies of a Queer Nightclub in Tel Aviv. Social & Cultural Geography, 1-17. 

Misgav, C. & Martigani, F. (2011). "Next year in Tel Aviv": Queering the representations from the "Inside" and the "Outside". Bollettino Della Societa Geografica Italiana, V, 61-71. [in Italian).

Mishali, Y. (2018). (In)visibly Unsafe: Passing under the Radar and the Limits of Queer Space. borderlands, 17(1).  http://www.borderlands.net.au/vol17no1_2018/mishali_passing.pdf

Moore, T. (1999). Lesbiot: Israeli Lesbians Talk about Sexuality, Feminism, Judaism and Their Lives. London: Cassell. 

Mor, Z. & Dan, M. (2012). Knowledge, attitudes, sexual practices and STI/HIV prevalence in male sex workers and other men who have sex in Tel-Aviv, Israel: A cross sectional study. Sexually Transmitted Infection, 88, 574-580.

Mor, Z. & Dan, M. (2012). HIV epidemic among men who have sex with men: Behavior surpass science. EMBO, 13, 948-953. 

Mor, Z., & Davidovitch, U. (2016). Same-sex sexual attraction, behavior and practices of Jewish men in Israel and the association with HIV prevalence. AIDS Care, 28(1),64-67. 

Mor, Z. & Davidovicth, U. (2015). Sexual orientation and behavior of adults Jews in Israel and the association with risk behavior. Archives of Sexual Behavior, 147, 89-97.

Mor, Z., Davidovich, U., Bessudu-Manor, N., McFarlane, M., Feldstein, G., & Chemtob, D. (2011). High risk behavior in steady and in casual relationships among men who have sex with men in Israel. Sexually Transmitted Infection, 87, 532-537.

Mor, Z., Davidovich, U., Bessudu-Manor, N., McFarlane, M., Feldstein, G., & Chemtob, D. (2008). Gay men who engage in substance use and sexual risk behavior: A dual risk-group with unique characteristics. International Journal of STD and AIDS, 19, 698-703.

Mor, Z., Eick, U., Wagner Kolasko, G., Zviely-Efrat, I., Makadon, H., & Davidovitch N. (2015). Health status, behavior and care of lesbian and bisexual women in Israel. Journal of Sexual Medicine, 12(5), 1249-1256.

Mor, Z., Grayeb, E., & Beany, A. (2016). Arab men who have sex with men in Israel: Knowledge, attitudes and sexual practices. HIV Medicine, 17(4), 289-304.

Mor, Z., Lurie, Y., Goor, Y., & Katchman, E. (2012). A case of hepatitis A vaccination failure in HIV-positive man who have sex with men in Israel. International Journal of STD and AIDS, 23(7), 529-530. 

Mor, Z., Sheffer, R., & Chemtob, D. (2017). Causes of death and mortality trends of all individuals reported with HIV/AIDS in Israel, 1985-2010. Journal of Public Health, 17, 1-9.

Mor, Z., Shohat, T., Goor, Y., & Dan, M. (2012). Risk behavior and sexually transmitted diseases in gay and heterosexual men attending an STD clinic in Tel Aviv, Israel: A cross sectional study. Israeli Medical Association Journal, 14(3), 147-151. 

Mor, Z. & Dan, M. (2012). Knowledge, attitudes, sexual practices and STI/HIV prevalence in male sex workers and other men who have sex in Tel-Aviv, Israel: A cross sectional study. Sexually Transmitted Infection, 88, 574-580.

Mor, Z. & Dan, M. (2012). HIV epidemic among men who have sex with men: Behavior surpass science. EMBO, 13, 948-953. 

Mor, Z., Lurie, Y., Goor, Y., Katchman, E. (2012). A case of hepatitis A vaccination failure in HIV-positive man who have sex with men in Israel. International Journal of STD and AIDS, 23(7), 529-530.

Mor, Z., Parfionov, K, Davidovitch, N., & Grotto, I. (2014). Gym exercising patterns, lifestyle and high-risk sexual behaviour in men who have sex with men and in heterosexual men. BMJ Open, 4(11). 

Mor, Z., Davidovich, U., Bessudu-Manor, N., McFarlane, M., Feldstein, G., & Chemtob, D. (2011). High risk behavior in steady and in casual relationships among men who have sex with men in Israel. Sexually Transmitted Infection, 87, 532-537.

Mor, Z., Davidovich, U., McFarlane, M., Feldshtein, G., & Chemtob, D. (2008). Gay men who engage in substance use and sexual risk behavior: A dual risk-group with unique characteristics. International Journal of STD and AIDS, 19, 698-703.

Mor, Z, Shilo. G., & Levy, I. (2021). Knowledge of and willingness to take pre-exposure prophylaxis among men who have sex with men in Israel. Israel Journal of Health Policy Research, 10(1), 1-7.

Mor, Z., Shohat, T., Goor, Y. & Dan, M. (2012). Risk behaviours and sexually transmitted diseases in gay and heterosexual men attending an STD clinic in Tel Aviv, Israel: A cross-sectional study. The Israel Medical Association Journal: IMAJ, 14(3), 147–151.

Mor, Z., Turner, D., Livant, Y., & Levy, I. (2017). HIV infected men who have sex with men in Israel: Knowledge, attitudes and sexual behavior. BMC Infectious Disease, 17(1), 679.

Morad, M. (2015). Fiesta de diez pesos: Music and Gay Identity in Special Period Cuba. Farnham: Ashgate. 

Morag, R. (2010). Interracial (Homo)Sexualities and Trauma: Palestinian and Israeli Cinema during the al-Aqsa Intifada (Diary of a Male Whore and The Bubble). International Journal of Communication, 4, 932-954. 

Moreno, A. (2016). Crossing borders: Remaking gay fatherhood in the global market. Manchester: University of Manchester.

Moriel, L. (2004). Dancing on the Needle's Edge: Gay Lingo in an Israeli Disco. In W. Leap & T. Boellstorff (Eds.), Speaking in Queer Tongues: Globalization and Gay Language (pp. 105-133). Chicago: University of Illinois Press. 

Moriel, L. (2000) Israel and Palestine. In: G. E. Haggerty (Ed.) Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia. New York: Garland Publishing.

Moriel, L. (1998). Diva in the Promised Land: A Blueprint for Newspeak? World Englishes, 17(2), 225-237. 

Morse, T. (2008) Hebrew GaySpeak: Subverting a Gender-based Language. Texas Linguistic Forum, 52, 204-209. 

Motzafi-Haller, P. (2005). Crafting Multilayered Identities in Israel. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 135-152). New York: State University of New York Press.  

Nakash, O., Zisman, M., Bloom, R., Nagar, M., & Shenkman, G. (2017). The association between the hostile-world scenario, perceived control and emotional distress among gay men and lesbians. Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 21, 99-114.

Oppenheimer, J. (1993). The pressure to be heterosexual. In: Swirsky, B. & Safir, M.P. (Eds.) Calling the Equality Bluff: Women in Israel (pp. 108-114). New York: Teachers College Press.

Oren, A. & Ben-Ari, A. (2019). Between Abnormal “Otherness” to Groundbreaking “Uniqueness”: The Family-Construction Process of the GLBT Family. Journal of Homosexuality, Volume 67, 2020- Issue 11.  https://doi.org/10.1111/jasp.12644

Padva, G. (2020). Mary Lou's Glee: Screening Young Gay Men's Musical Odyssey in Israeli and American TV Musicals. In M. Talmon & Y.V. Levy (Eds.), Israeli Television: Global Contexts, Local Visions (pp. 178-192). London and New York: Routledge.

Padva, G. (2020). Straight Skin, Gay Masks and Pretending to be Gay on Screen. London and New York: Routledge.

Padva, G., & Barak-Brandes, S. (2020). Naked Leisure: Recreational and Domesticated Male Bodies in an Israeli Home Design Campaign. In T. Hayosh, E. Cohen Gewerc, & G. Padva (Eds.), Leisure, Culture and Conflicted Society (pp. 87-104). London, New York: Routledge.

 Padva, G. (2019). Pornography as Culture Industry: "Adult Entertainment" in the Age of Obscene Reproduction. In U.H. Bittlingmayer, A. Demirović, & T. Freytag (Eds.), Handbuch Kritische Theorie [vol. 2], (pp. 1301-1330). Berlin: Springer.  

Padva, G. (2019). The Counterculture Industry: Queering the Totalitarian Male Physique in the Pet Shop Boys' Go West and Lady Gaga's Alejandro. In U.H. Bittlingmayer, A. Demirović, & T. Freytag (Eds.), Handbuch Kritische Theorie [vol. 2],  (pp. 1285-1300). Berlin: Springer.

Padva, G. (2018). Joseph/Josephine's Angst: Sensational Hermaphroditism in Tod Browning's Freaks. Social Semiotics, 28(1), 108-124.

Padva, G. (2017). A Fantastic Fabrication of Weimar Berlin: Queer Nostalgia, Timeless Memories and Surreal Spatiality in the Film Bent. Queer Studies in Media and Popular Culture, 2(1), 167-182.

Padva, G. (2017). The Epistemology of the Ethnic Closet: Interracial Intimacy and Unconditional Love in Ian Iq Rashid's A Touch of Pink. In G. Padva & N. Buchweitz (eds.), Intimate Relationships in Cinema, Literature and Visual Culture (pp. 199-212). Basingstock, UK: Palgrave Macmillan

Padva, G. (2014). Queer Nostalgia in Cinema and Pop Culture. Basingstock, UK and New York: Palgrave Macmillan.

Padva, G. (2011). Gay martyrs, Jewish saints and infuriated YESHIVA boys in the new Israeli religious queer cinema. Journal of Modern Jewish Studies, 10(3), 421-438.

Padva, G. (2011). Discursive Identities in the (R)evolution of the New Israeli Queer Cinema. In M. Talmon & Y. Peleg (Eds.) Israeli Cinema: Identities in Motion (pp. 313-325). Austin, TX: Texas University Press.

Padva, G. & Talmon, M. (2008). Gotta Have An Effeminate Heart: The Politics of Effeminacy and Sissyness in a Nostalgic Israeli TV Musical. Feminist Media Studies, 8(1), 69-84.

Padva, G. (2009). Spectacular Metamorphosis and an Erotic Device in the Self-Promotion Campaign of a Satellite TV Channel. Social Semiotics, 19(2), 111-123.

Padva, G. (2008). Educating the Simpsons: Teaching Queer Representations in Contemporary Visual Media. Journal of LGBT Youth, 5(3), 57-73. 

Padva, G. (2007). Media and Popular Culture Representations of LGBT Bullying. Journal of Gay and Lesbian Social Services, 19(3-4), 105-118. 

Padva, G. (2006). 'Hey, Man, You're My Girlfriend!' Poetic Genderfuck and Queer Hebrew in Eran Zur's Performance of Yona Wallach's Lyrics. In S. Whiteley & J. Rycenga (Eds.), Queering the Popular Pitch (pp. 101-113). London and New York: Routledge. 

Padva, G. (2006). Foucauldian Muscles: Celebrating the Male Body in Thom Fitzgerald's Beefcake. Film Criticism, 30(2), 43-66.

Padva, G. (2005). Radical Sissies and Stereotyped Fairies in Laurie Lynd’s The Fairy Who Didn’t Want To Be A Fairy Anymore. Cinema Journal. 45(1), 66-78.

Padva, G. (2005). Desired Bodies and Queer Masculinities in Three Popular TV Sitcoms. In E. Lorek-Jezinska & K. Wieckowska (Eds.), Corporeal Inscriptions: Representations of the Body in Cultural and Literary Texts and Practices (pp. 127-138). Torun, Poland: Nicholas Copernicus University Press.

Padva, G. (2004). Edge of Seventeen: Melodramatic Coming-Out in New Queer Adolescence Films. Communication and Critical/Cultural Studies, 1(4), 355-372.

Padva, G. (2003). ‘When It’s Deep – You Know It’: Sexuality, Liminality, and Hebrew in Corinne Allal’s Pop Songs. Women & Language, 26(2), 9-14.

Padva, G. (2002). Heavenly Monsters: Male Bodies, Fantasies and Identifications in the Naked Issue of Attitude Magazine. International Journal of Sexuality and Gender Studies, 7(4),  281-292.

Padva, G. (2000). Priscilla Fights Back: The Politicization of Camp Subculture. Journal of Communication Inquiry, 24(2), 216-243.

Pardess, E. (2004). Pride and Prejudice in the Helping Encounter with Gay and Lesbian Individuals: A Narrative Lens.  In  C. Rabin (Ed.), Understanding Gender and Culture in the Helping Process (pp. 109-128). NY: Brooke Cole Publishers.

Peleg, A., & Hartman, T. (2019). Minority stress in an improved social environment: Lesbian mothers and the burden of proof. Journal of GLBT Family Studies, 15(5), 442-460. 

Peleg, Y. (2011). Ecce Homo: The Transfiguration of Israeli Manhood in Israeli Films, in M. Talmon & Y. Peleg (eds.), Israeli Cinema: Identities in Motion (pp. 30-42). Austin: University of Texas Press.

Peleg, Y. (2006). Heroic Conduct: Homoeroticism and the Creation of Modern, Jewish Masculinities. Jewish Social Studies, 13(1), 31-58.

Pizmony-Levy, O, Kama, A., Shilo, G. & Lavee, S. (2008). Do My Teachers Care I'm Gay?: Israeli Lesbigay School Students' Experiences at their Schools. Journal of Gay and Lesbian Youth, 5(2), 33-61. 

Pizmony-Levy, O., & Kosciw, J.G. (2016). School climate and the experience of LGBT students: A comparison of the United States and Israel. Journal of LGBT Youth, 13(1-2), 46-66.

Pizmony-Levy, O., & Ponce, A. (2013). Framing Strategies and Public Support for the Legalization of Marriage between Two People of the Same Sex. Sociological Perspectives, 56(2), 169-190.

Pizmony-Levy, O., Rogel, A., Shilo, G. (2019). Pride in the Holy Land: School climate for LGBT students in Israel. International Journal of Educational Development, Volume 70, Oct 2019, 102082. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102082

Pizmony-Levy, O., Shilo, G. & Pinhassi, B. (2009). Is There a New Israeli Gay Teenager? Journal of LGBT Youth, 6(4), 340-368.

Pomerantz, A. (2017). Big-Girls Don’t Cry: Portrayals of the Fat Body in RuPaul’s Drag Race. In N. Brennan & D. Gudelunas (eds.), RuPaul’s Drag Race and the Shifting Visibility of Drag Culture (pp. 103–120). London: Palgrave Macmillan.

Poria Y. (2006). Tourism and Spaces of Anonymity: An Israeli Lesbian Woman's Travel Experiences. Tourism, 54(1), 33-42.  

Poria Y. (2006). Assessing Gay Men and Lesbian Women's Hotel Experiences: An Exploratory Study of Sexual Orientation in the Travel Industry, Journal of Travel Research, 44(3), 327-334.

Poria, Y. & Taylor, A. S. (2001). "I Am Not Afraid to Be Gay When I'm on the Net": Minimizing Social Risk for Lesbian and Gay Consumers When Using the Internet. Journal of Travel & Tourism Marketing, 11(2/3), 127-142. 

Pouzol, V. (2007). Homosexualité et Militantisme pour la Paix dans le Mouvement des Femmes en Noir en Israël. In B. Perreau, M.-E. Handman, & F. Gaspard (Eds.), Le Choix de L'homosexualité : Recherches Inédites sur la Question Gay et Lesbienne (pp. 75-88). Paris: Epel. 

Preser, R. (2017). Things I Learned from the Book of Ruth: Diasporic Reading of Queer Conversions. In C.F. E. Holzhey & M. Gragnolati (Eds), De/Constituting Wholes: Towards Partiality Without Parts (pp. 47-65). Vienna: Turia + Kant.

Preser, R. (2016). Lost and found in Berlin: Identity, ontology and the Emergence of Queer Zion. Gender, Place & Culture, 24(3), 413-425. 

Preser, R. (2016). The Lesbian Complaint: On Kinship, Genre and Being Public. European Journal of Cultural Studies, 21(2), 259-274.

 Preser, R. (2014). A Methodology of Damage. International Journal of Social Research Methodology, 19(1), 17-30.

Preser, R. (2011). Coherent Deviants: Transformation and Transition in Life-Stories of Once Married Women Who Chose to Live as Lesbians. Women’s Studies International Forum, 43(2), 140-150.

Preser, R. (2011). A Narrative Investigation into Queer Separation. Ph.D. dissertation submitted to Bar Ilan University. Ramat Gan: Bar Ilan University.

Puar, J. K. (2013). Rethinking Homonationalism. International Journal of Middle East Studies, 45(2), 336-339.

Rachamimov, I. (2019). From Lesbian Radicalism to Trans-Masculine Innovation: The Queer Place of Jerusalem in Israeli LGBT Geographies (1979-2007). Geography Research Forum, 39,19-42. 

Ram, Y., Kama, A., Mizrachi, I., & Hall, C. M. (2019). The benefits of an LGBT inclusive tourist destination. Journal of Destination Marketing & Management, 14.  https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100374

Rapoport, E. (2019). From Psychoanalytic Bisexuality to Bisexual Psychoanalysis: Desiring in the Real. New York & London: Routledge.

Rich, R., Leventhal, A., Sheffer, R., & Mor, Z. (2018). Risky sexual behavior and sexually transmitted infections among men who purchase sex. Israeli Journal of Health Policy Research, 7, 19.  

Ritchie, J. (2015). Pinkwashing, Homonationalism, and Israel–Palestine: The Conceits of Queer Theory and the Politics of the Ordinary. Antipode, 47, 616–634.

Ritchie, J. (2010). How do you say "come out of the closet" in Arabic?: Queer activism and the politics of visibility in Israel-Palestine. GLQ, 16(4), 557-575. 

Rogel, A. (2019). The Israeli Queerhana Parties: The Time-Space of Subversion and Future Utopia. Geography Research Forum, 39, 127-151.

Rosenfeld, M. (2017). Genèse d'une pensée sur l'homosexualité : La préface de Zola au Roman d'un inverti. Genesis, 44, 217-220.

Rosenfeld, M. (2015). Zola et l'homosexualité, un nouveau regard. Les Cahiers Naturalistes, 89(61), 213-228.

Rothschild, L. (2018). Compulsory Monogamy and Polyamorous Existence. Graduate Journal of Social Science, 14(1), 28-56. 

Rozin, Y. (2022). Anne (Annie) Neumann: The New Woman. In A. Kraß, M. Sluhovsky, & Y. Yonay (eds.), Queer Jewish Lives Between Central Europe and Mandatory Palestine: Biographies and Geographies (pp. 221-238). Bielefeld: transcript.

Rozin, Y. (2010) The Socializing Dimension of the Virtual Sphere in Founding a Lesbian Community. In M. Leaning & B. Pretzsch (Eds.), Vision of the Human in Science Fiction and Cyberpunk (pp. 59-64). Oxford: Inter-Disciplinary Press,

Rubinstein, G. (2003). Does psychoanalysis really mean oppression? Harnessing psychodynamic approaches to affirmative therapy with gay men. American Journal of Psychotherapy, 57, 1-13.

Rubinstein, G. (2003). Macho Man: Narcissism, homophobia, agency, communion, and authoritarianism: A comparative study among Israeli bodybuilders and a control Group. Psychology of Men and Masculinity, 4, 100-110. 

Rubinstein, G. (1999). Attitudes of Israeli gay students toward other minorities: An exploratory study. Israel Journal of Psychiatry, 36, 272-281.

Rubinstein, G. (1995). The decision to remove homosexuality from the DSM: Twenty years later. American Journal of Psychotherapy, 49, 416-427.

Safran, H. (2005). Alliance and Denial: Lesbian Protest in Women in Black. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 191-222). New York: State University of New York Press.  

Safran, H. (1995). Alliance and Denial: Feminist Lesbian Protest within Women in Black. Master thesis submitted to Simmons College, Boston.

Said, A. (201). The School Experience of Arab LGBT Students in Israel. Studia Edukacyjne, 45, 425-433.

Samarova, V., Shilo, G., & Diamond, G.M. (2014). Changes over time in parents' acceptance of their Israeli sexual minority adolescents. Journal of Research on Adolescence, 24 (4), 681-688.

Sarid, E. (2014). Don’t Be a Drag, Just Be a Queen: How Drag Queens Protect their Intellectual Property without Law. FIU Law Review, 10(1), 133-179.

Schulman, S. (2012). Israel⁄Palestine and the Queer International. Durham, NC: Duke University Press. 

Schwartz Laufer, M. (2016). Lesbian Representation Evolution in Mainstream Media. Lambert. 

Segal, O. (2015). Ashkenizing Homosexuality?: Yossi Avni's "The One Who Does Not Know How to Ask". Prooftexts, 35(2-3), 186-210.

Segal, O. (2012). Sisyphus in Tel Aviv: AIDS in Yotam Reuveny's Night Diary. Prooftexts, 32(1), 115-140.

Segal, O. (2012). IMAGINING INDEPENDENCE PARK. Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy. University of Michigan.

Segal-Engelchin, D., Erera, P., & Cwikel, J. (2005). The hetero-gay family: An emergent family configuration. Journal of GLBT Family Studies, 1(3), 85–104.

Schachter, S. (2005). Lesbians in the Women's Peace Movement. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 175-190). New York: State University of New York Press.  

Schlagdenhauffen-Maika, R. (2005). Le nouveau musée de Yad Vashem et la commémoration des victimes homosexuelles du nazisme. Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 16. 

Schlagdenhauffen-Maika, R. (2005). The New Holocaust History Museum of Yad Vashem and the Commemoration of Homosexuals as Victims of Nazism. Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 16, 244-261.

Shadmi, E. (2005). The Construction of Lesbianism as Nonissue in Israel. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 251-). New York: State University of New York Press.  

Shalom, H. (2005). The Story of ClaF: The Community of Lesbian Feminists. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 39-64). New York: State University of New York Press. 

Shechner, T. (2010). Gender Identity Disorder: Literature Review from a Developmental Perspective. Israeli Journal of Psychiatry and Related Science, 47, 132-138.

Shechner, T., Slone, M., Lobel, T.E., & Shechter, R. (2013). Children's Adjustment in Non-Traditional Families in Israel: The Effect of Parental Sexual Orientation and the Number of Parents on Children's Development. Child: Care, Health and Development, 39(2),178-84.

Shechner, T., Slone, M., Meir, Y. & Kalish, Y. (2010). Relations Between Social Support and Psychological and Parental Distress for Lesbian, Single Heterosexual by Choice, and Two-Parent Heterosexual Mothers. The American Journal of Orthopsychiatry, 80, 283-292.

Shechory, M., & Ziv, R. (2007). Relationships between gender role attitudes, role division, and perception of equity among heterosexual, gay, and lesbian couples. Sex Roles, 56, 629-638.

Shenkman, G. (2022). Winds of Change: Will Current Amendments to Israeli Laws Discriminating against LGBTQ+ Individuals Positively Affect their Mental Health? Psychiatry Research, Volume 313, July 2022, 114607. 

Shenkman, G. (2018). The association between basic need satisfaction in relationship and personal growth among lesbian and heterosexual mothers. Journal of Social and Personal Relationships, 35, 246-262. 

Shenkman, G. (2016). Classic psychoanalysis and male same-sex parents: A reexamination of basic concepts. Psychoanalytic Psychology, 33, 585-598.

Shenkman, G. (2012). The gap between fatherhood and couplehood desires among Israeli gay men and estimations of their likelihood. Journal of Family Psychology, 26(5), 828-832. 

Shenkman, G. Bos, H., & Kogan, S. (2019). Attachment avoidance and parenthood desires in gay men and lesbians and their heterosexual counterparts. Journal of Reproductive & Infant Psychology, 37, 344-357.

Shenkman, G., Ifrah, K., & Shmotkin, D. (2019). Interpersonal vulnerability and its association with depressive symptoms among gay and heterosexual men. Sexuality Research and Social Policy. First online publication.

Shenkman, G. Ifrah, K., & Shmotkin, D. (2018). Meaning in life among middle-aged and older gay and heterosexual fathers. Journal of Family Issues, 39, 2155-2173.

Shenkman, G., Ifrah, K., & Shmotkin, D. (2017). The association between negative attitudes toward aging and mental health among middle-aged and older gay and heterosexual men in Israel. Aging Mental Health, 22(4), 1-9.

Shenkman, G., Segal-Engelchin, D. & Taubman–Ben-Ari, O. (2022). What We Know and What Remains to Be Explored about LGBTQ Parent Families in Israel: A Sociocultural Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7), 4355 

Shenkman, G., & Shmotkin, D. (2019). Self-perceived parental role and mental health concomitants among Israeli gay and heterosexual fathers. Journal of Homosexuality. First online publication.

Shenkman, G., & Shmotkin, D. (2016). The hostile-world scenario and mental health concomitants among gays and lesbians. Journal of Gay & Lesbian Mental health, 20, 70–86. 

Shenkman, G., & Shmotkin, D. (2016). The association between self-perceived parental role and meaning in life among gay and heterosexual fathers. Journal of Family Psychology, 30, 552-561.

Shenkman, G., & Shmotkin, D. (2014). "Kids are joy": Psychological welfare among Israeli gay fathers. Journal of Family Issues, 35(14), 1926–1939. 

Shenkman, G., & Shmotkin, D. (2013). The Hostile‐World Scenario among Israeli Homosexual Adolescents and Young Adults. Journal of Applied Social Psychology, 43(7), 1408-1417.

Shenkman, G., & Shmotkin, D. (2010). Mental health among Israeli homosexual adolescents and young adults. Journal of Homosexuality, 58, 97-116. 

Shenkman, G., Shrira, A., Ifrah, K., & Shmotkin, D. (2018). Interpersonal vulnerability among offspring of Holocaust survivors gay men and its association with depressive symptoms and life satisfaction. Psychiatry Research, 259, 89-94.

Shenkman, G., Siboni, O., Taker, F., & Costa, P. (2020). Pathways to fatherhood: Psychological welfare among Israeli gay fathers through surrogacy, gay fathers through previous heterosexual relationships, and heterosexual fathers. Frontiers in Psychology. First online publication. 

Shenkman, g., & Toussia-Cohen, Y. (2019). Physical self-concept and its association with depressive symptoms among gay men and lesbian women and their heterosexual counterparts. Sex Roles. First online publication.

Shenkman, G., Stein, Y., & Bos, H. (2019). The mediating role of attachment avoidance in the association between sexual orientation and mental health. Journal of Homosexuality. First online publication.

Shilo, G., Antebi, N., & Mor, Z. (2014). Individual and Community Resilience Factors Among Lesbian, Gay, Bisexual, Queer and Questioning Youth and Adults in Israel. American Journal of Community Psychology, 55(1-2), 215-227.

Shilo, G., Cohen, O. & Gavriel-Fried, B. (2016). Do same-sex relationships count as family? the effects of personal characteristics, values, and contact on social workers' definition of same-sex relationships. Journal of Social Work, 16(6), 688-707. 

Shilo, G., & Mor, Z. (2020). COVID-19 and the changes in the sexual behavior of men who have sex with men: Results of an online survey. The Journal of Sexual Medicine, 17(10), 1827-1834.‏

Shilo, G. & Mor, Z. (2015). Seeking Sex Online: Social and Sexual Risk Factors among Adolescents and Young Gay and Bisexual Men. Sexual Health, 12(3), 217-223.

Shilo, G., & Mor, Z. (2015). Sexual activity and condom-use among Israeli adolescents. Journal of Sexual Medicine, 12(8), 1732-1736.

Shilo, G. & Mor, Z. (2014). The impact of minority stressors on the mental and physical health of LGB youth and young adults. Health Social Work, 39(3), 161-171. 

Shilo, G., Preis, H., & Peled, E. (2021). Gender differences among commercially sexually exploited youth in Israel. Child Abuse Review, 30(1), 32-47.

Shilo,G. & Savaya. R. (2012). Mental health of lesbian, gay, and bisexual youths: Differential effects of age, gender, religiosity and sexual orientation. Journal of Research on Adolescence, 22 (2), 310 – 325

Shilo, G., & Savaya, R. (2011). Effects of social support, undermining and acceptance on mental health and sexual orientation milestones of LGB youth. Family Relations, 60, 318-330.

Shilo, G., I. Yossef, I., Savaya, R. (2016). Religious coping strategies and mental health among religious Jewish gay and bisexual men. Archives of sexual behavior, 45(6), 1551-1561

Shokeid, M. (2007). The Emotional Life of Gay Men: Observations from New York. In H. Wulff (Ed.), The Emotions: A Cultural Reader (pp. 299-320). Oxford, NY: Berg. 

Shokeid, M. (2003). Closeted Cosmopolitans: Israeli Gays between Center and Periphery. Global Networks, 3(3), 387-399.

Shokeid, M. (2002). Sexual Addicts Together: Observing the Culture of SCA Groups in New York. Social Anthropology, 10(2), 189-210.

Shokeid, M. (2001). 'Our Group Has a Life of its Own': An Affective Fellowship of Older Gay Men. City & Society, 13(1), 5-30.

Shokeid, M. (2001). 'You Don't Eat Indian and Chinese Food at the Same Meal': The Bisexual Quandary. Anthropological Quarterly, 75(1), 63-90.

Shokeid, M. (1995). A Gay Synagogue in New York. New York: Columbia University Press.

Shtang, S. R. (2019). Queer Urban Social Movements and the Zionist Body: National Erection Parades. Geography Research Forum, 39, 67-89.

Sluhovsky, M. (2022). Introduction. In A. Kraß, M. Sluhovsky, & Y. Yonay (eds.), Queer Jewish Lives Between Central Europe and Mandatory Palestine: Biographies and Geographies (pp. 7-28). Bielefeld: transcript.

Sofer, J. (1992) Testimonies from the Holy Land: Israeli and Palestinian men talk about their sexual encounters. In A. Schmitt & J. Sofer (Eds.), Sexuality and Erotism Among Males in Moslem Societies (pp. 105-120). Binghamton, NY: Harrington Park Press.

Solomon, A. (2003). Viva la Diva Citizenship: Post-Zionism and Gay Rights. In D. Boyarin, D. Itzkovitz, & A. Pellegrini (Eds.), Queer Theory and the Jewish Question (pp. 149-165). New York: Columbia University Press.

Spector-Bitan G. (2019). Portrayals of the internal God among Ashkenazi Jewish Orthodox lesbians in Israel. Journal of Lesbian Studies, 21, 1-16. 

Stein, R.L. (2010). EXPLOSIVE: Scenes from Israel's Gay Occupation. GLQ, 16(4), 517-536.

Stelder, M. (2018). Other Scenes of Speaking: Listening to Palestinian Anticolonial-Queer Critique. Journal of Palestine Studies, 47(3), 45-61. 

Stelder, M. (2017). "From the closet into the Knesset": Zionist sexual politics and the formation of settler subjectivity. Settler Colonial Studies, 8(4), 442-463.

Sumaka’i Fink, A. (2002). To Hell and Back: Jerusalem's Queer Center. In M. Sorkin (Ed.), The Next Jerusalem: Sharing the Divided City (pp. 238-259). New-York: Monticelli Press.

Sumaka’i Fink, A. & Press, J. (2000). Walid. In C. Patton & B. Sanchez-Eppler (Eds.), Queer Diasporas (pp. 263-279). Durham, NC: Duke University Press.

Sumakai-Fink, A., & Press, J. (1999). Independence Park: The Lives of Gay Men in Israel. Stanford, CA: Stanford University Press.

Tairy, D., Levy, I., Turner, D., Livnat, Y., & Mor, Z. (2017). Knowledge, attitudes and behavior of HIV-uninfected gay men in steady HIV-discordant relationships in Israel. AIDS Care, 18, 1-5. 

Tamir, M. & Cahana-Amitay, D. (2009). "The Hebrew Language Has Not Created A Title For Me": A Legal and Sociolinguistic Analysis of New-Type Families. American University Journal of Gender, Social Policy and the Law, 17, 545-600.

Toder, N., & Barak-Brandes, S. (2021). A booty of booties: Men accumulating capital by homosocial porn exchange on WhatsApp. Porn Studies.             

Triger, Z. (2021). The Reluctant Acceptance of Same-Sex Unions and Parents in Israel. National Taiwan University Law Review, 16(1), 1-34.

Triger, Z. (2013). Discriminating speech: The Heterophilia of the freedom of speech doctrine. Cardozo Journal of Law & Gender, 19(2), 349-391.

Triger, Z. (2013). The Child's Worst Interests: Socio-Legal Taboos on Same-Sex Parenting and their Impact on Children's Well-Being. Israel Studies Review, 28(2), 264–281.

Triger, Z.H. (2012). Fear of the Wandering Gay: Some Reflections on Citizenship, Nationalism, and Recognition in Same-Sex Relationships. International Journal of Law in Context, 8(2), 268-282.

Triger, Z.H. (2012). Introducing the Political Family: A New Road Map for Critical Family Law. Theoretical Inquiries in Law, 13(1): 361-384. 

Tsfati, M. & Ben-Ari, A. (2018). Between the Social and the Personal: Israeli Male Gay Parents, Surrogacy and Socio-Political Concepts of Parenthood and Gender. Journal of GLBT Family Studies. DOI: 10.1080/1550428X.2017.1413475

Tsfati, M. & Ben-Ari, A. (2018). Between subversion to re-affirmation: Homonormativism, homonationalism and male same-sex family. Journal of Gender Studies. DOI: 10.1080/09589236.2018.1502078

Tsfati, M. & Ben-Ari, A. (2018). Dualism, Tension, and Integration: Dialectics as a Theme of Integration in Daily Lives of Israeli Gay Men Who Became Fathers Through Overseas Surrogacy. Journal of Homosexuality. DOI: 10.1080/00918369.2018.1500781

Walzer, L. (2000). Between Sodom and Eden: A Gay Journey Through Today's Changing Israel. New York: Columbia University Press.

Weill, R. (2019). Women’s and LGBTQ Social Movements and Constitutional Change: On Geoffrey Stone’s Sex and the Constitution: Sex, Religion, and Law from America’s Origins to the Twenty-First Century. Jerusalem Review of Legal Studies, Volume 23, Issue 1, June 2021, Pages 1-24.

Weill, R. (2015). The Power of Understatement in Judicial Decisions. Annuaire International de Justice Constitutionnelle. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2626846

Weiman-Kelman, Z. (2019). Queer Expectations: A Genealogy of Jewish Women's Poetry. New York: SUNY Press.

Weiman-Kelman, Z. (2018). Transing Back the Texts, Queering Jewish Prayer. Journal of Feminist Studies in Religion, 34(1), 80-84. 

Weishut, D.J.N. (2000). Attitudes toward Homosexuality: An Overview. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 37(4), 308-319. 

Wilchek-Aviad, Y., Tuval, C., & Zohar, N. (2020). Gender stereotyping and body image of transgender women. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01096-2

Wulff, M. (1942). A Case of Homosexuality. International Journal of Psych-Analysis, 23, 112-120.

von Ehrenkrook, J. (2011). Effeminacy in the Shadow of Empire: The Politics of Transgressive Gender in Josephus's Bellum Judaicum. Jewish Quarterly Review, 101(2), 145-163.

Yaal, O. (2022). The Hebrew Lesbian: Image and Reality in the Hebrew Press in Mandatory Palestine and Israel, 1930s-1960s. In A. Kraß, M. Sluhovsky, & Y. Yonay (eds.), Queer Jewish Lives Between Central Europe and Mandatory Palestine: Biographies and Geographies (pp. 157-183). Bielefeld: transcript.

Yanay, N. & Siles, E. (2009). Idealization, Splitting, and the Challenge of Homophobia. Psychoanalytic Dialogues, 19, 336-351.

Yonay, Y. (2022). Gay German Jews and the Arrival of ‘Homosexuality’: to Mandatory Palestine. In A. Kraß, M. Sluhovsky, & Y. Yonay (eds.), Queer Jewish Lives Between Central Europe and Mandatory Palestine: Biographies and Geographies (pp. 131-156). Bielefeld: transcript.

Yosef, R. (2005). The National Closet: Gay Israel in Yossi and Jagger. GLQ, 11(2), 283-300. 

Yosef, R. (2004). Beyond Flesh: Queer Masculinities and Nationalism in Israeli Cinema. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 

Yosef, R. (2002). Homoland: Interracial Sex and the Israeli-Palestinian Conflict in Israeli Cinema. GLQ, 8(4), 553-589. 

Zafran, R. (2019). Reconceiving Legal Siblinghood. Hastings Law Journal, 71(3), Volume 71, Issue 3, 749-782.

Zafran, R. (2008). More Than One Mother: Determining Maternity for The Biological Child of a Female Same-Sex Couple—The Israeli View. The Georgetown Journal of Gender and the Law, 9, 115-163.

Ziv, A. (2021). Querying Lesbian Fatherhood. In W. Henriksson, H., & G. Klara (ed.), Close Relations: Family, Kinship, and Beyond (pp. 21-36). Springer.

Ziv, A. (2019-20). Lesbian Fatherhood. lambda nordica, 4, 81-86. 

Ziv, A. (2018). Questioning Safe Space in the Classroom: Reflections on Pedagogy, Vulnerability, and Sexual Explicitness. borderlands, 17(1). 

Ziv, A. (2010). Performative Politics in Israeli Queer Anti-Occupation Activism. GLQ, 16(4), 537-556. 

Ziv, A. (2009). Shameful Fantasies: Cross Gender Queer Sex in Lesbian Erotic Fiction. In D. Halperin & V. Traub (Eds.), Gay Shame (pp. 165-175). Chicago: University of Chicago Press. 

Ziv, A. (2007). Diva Interventions: Dana International and Israeli Gender Culture. In T. Peele (Ed.), Queer Popular Culture (pp. 119-135). New York: Palgrave-Macmillan.

Ziv, A. (2005). Toward a History of Bars in Israel. In C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi (Eds.), Sappho in the Holy Land: Lesbian Existence and Dilemmas in Contemporary Israel (pp. 105-115). New York: SUNY Press.

Ziv, I. & Freund-Eschar, Y. (2014). The Pregnancy Experience of Gay Couples Expecting a Child Through Overseas Surrogacy. The Family Journal, 23(2), 158–166.

Zivony, A., & Lobel, T. (2014). The invisible stereotypes of bisexual men. Archives of Sexual Behavior, 43(6), 1165-1176.

Zivony, A. & Saguy, T. (2018). Stereotype deduction about bisexual women. Journal of Sex Research, 55(4-5), 666-678.

Mor, Z., Eick, U., Wagner-Kolasko, G., Zviely-Efrat, I., Makadon, H. & Davidovitch, N. (2015). Health status, behavior, and care of lesbian and bisexual women in Israel. The Journal of Sexual Medicine 12(5), 1249–1256.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609515310183

אבוזיד, ה. (2020). מצעדי גאווה ובריאות נפשית ופיזית בקרב גברים הומואים בישראל: הקשר בין תחושת שייכות ושחרור, לחצי מיעוטים, בריאות נפשית והתנהגות מינית סיכונית. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

אברהם, א. ואפטר, א. (2004). ייבוא לישראל של הפוטנציאל הבינלאומי להכרה שיפוטית-ציבורית בתוקף נישואים חד-מיניים - מדע בדיוני? הארת דין, א(2). 

אברהם, ח. (2017). הורות, פונדקאות, והמדינה שביניהן. חוקים, ט, 171-209.

אגרט, י. (2007). המרכז העירוני לקהילה הגאה: פרוגראמה חברתית-פיזית. עיריית תל אביב-יפו. 

אדלר, א. (2015). "איך בכל זאת נשארים ביחד בלי להשתגע": מציאות החיים הדיאלקטית של גברים ונשים מיחסי אוריינטציה מעורבת. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

אדלר, א. (2008). פיצול ושילוב בעולמם של גברים הומוסקסואלים הנשואים לאישה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

אונגר, י. (2017). סוגיות במעמדם של בני זוג שמינם זהה: הטיפול הרפואי וזכות הירושה. רקע תיאורטי וסקירה משווה. הכנסת: הלשכה המשפטית, תחום חקיקה ומחקר משפטי. http://main.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey120117.docx

אור, י. (2000). השוואה של הקשר הזוגי והתפקוד ההורי בקרב זוגות הטרוסקסואלים וזוגות לסביות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

אורן, א. ובן-ארי, ע. (2019). הבניית משפחה גברית במודל "הורות משותפת" עם אישה: מתחושת "אחרות" חריגה לייחודיות מעצימה. חברה ורווחה, ל"ט(2): 257-280.

אורן, א. (2012). הבנייתה של המשפחה ההומו-לסבית: דיאלקטיקה של פיצול ושילוב. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

אורן, א. (2006). הבנייתה של המשפחה ההומוסקסואלית במודל "הורות משותפת" עם אישה: הניעות בין האישי, הזוגי והמשפחתי. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

אורן-פטישי , ג. (2007). הורות של גברים הומוסקסואלים מאמצים: דיאלקטיקה של ניגודים. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

אילני, ע. (2016). "נגע נפוץ במזרח": תיאורים של משכב זכר בתקופת המנדט. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  281-313). תל אביב: רסלינג. 

אילני, ע. (2015). נגע נפוץ במזרח: תיאורים של הומוסקסואליות בעיתונות העברית של תקופת המנדט. זמנים, 131, 8-21.

אילני, ע. (2012). משחקים בפאשיזם: תרבות השרירים ההומואית. אצל נ. שור (עורך), תרימו: הזמנות, וכרזות בתרבות המועדונים הישראלית (עמ' 34-30). תל אביב: לצאת מהקופסא.

אילני, ע. (2011). המדע העליז: על קולנוע הוונילה ההומוסקסואלי. מערבון: מגזין חדש לקולנוע, 7, 36-43.

אינגר, ש. (2007). הקשר בין ייצוג אב וזהות מגדר לרווחה נפשית של גברים הומוסקסואלים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

איתן-פרסיקו, י. (2021). המשולש החדש: האתגרים שמציבה המשפחה החד-מינית בפני המודל האדיפלי. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

אלואיל, י. (2003). למה כיבו את גן החשמל? אצל י. מוריה וס. ברניר (עורכות), ברשות הרבים: מחווה לגנן העיר תל אביב, אברהם קרוון (עמ' 101-105). תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות.

אלון, ש. ובכנר, י. (2012). חולי בגווני לבנדר: זוגות חד-מיניים בהתמודדות עם מחלה קשה. פסיכואקטואליה: רבעון הסתדרות הפסיכולוגים, 18-25.

אלון, ש. ובכנר, י. (2012). להט"בים זקנים כמטפלים עיקריים בזוגות חד-מיניים. גרונטולוגיה, לט (1-2), 111-126.

אליגון דר, א. (2019). נרטיבים של "מעשה סדום" ו"עבירות כנגד הטבע" בבתי המשפט בפלשתינה המנדטורית. זמנים, 141, 50-63. 

אליקים, נ. (2013). תהליכי עיצוב זהות בקרב בני נוער להט"בים דתיים ותפיסתם באשר למסגרות בלתי פורמליות היחודיות להם. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון. 

אלמוג, נ. (1990). השפעת משתני אישיות ודפוסי התנהגות חברתיים על התנהגויות מונעות איידס אצל גברים הומוסקסואלים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

אלעד, ח. (2008). בירושלים, מהמסלול של מצעד הגאווה רואים חומות. אצל י. דגני ות. גרוס (עורכים), אי-כאן: שפה, זהות, מקום (עמ' 252-276). תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

אלפסי, ג. ופנסטר, ב. (2005). העיר הלאומית והעיר העולמית: ירושלים ותל-אביב בעידן של גלובליזציה. סוציולוגיה ישראלית, ו(2), 265-293. 

אלשך, י. ווגנר, ר. (2007). מעשה סדום פוליטי: הרלוונטיות של ז'אן ז'נה. תל אביב: רסלינג. 

אמיר, ג. (2013). נקודות זיכוי במס הכנסה ללהט"ב: התקדמות ליברלית או נסיגה פטריארכלית? הטרקלין: מחשבות על משפט. 

אמיר, מ. (2016). תקתוקו של שעון החול: השעון הביולוגי כביולוגיזציה של המשפחה ההטרונורמטיבית. אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  473-504). תל אביב: רסלינג. 

אנגלנדר, י. (2014). תפיסת המיניות החד-מינית בקרב איגוד הרבנים הרפורמים בארצות הברית במאה העשרים והשפעתה על פסיקתו: ביקורת קווירית. אצל א. רוזנק (עורך), היהדות הרפורמית: הגות, תרבות וחברה (עמ' 228-260). ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

אנגלנדר, י. ושגיא, א. (2013). הקול האחר: היחס להומוסקסואליות וללסביות בשיח הציוני דתי. אצל מ. אידל, א. שגיא ור. ינון (עורכים), גוף ומיניות בשיח הציוני דתי החדש (עמ' 189-184). ירושלים: מכון שלום הרטמן, כתר. 

אנגלשטיין, ג. (2016). "פעם הייתי אחת, היום אני רואה שאני הרבה": זכרון קבוצתי בסיפורי חיים של נשים טרנסג'נדריות בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. 

אנגלשטיין, ג. (2015). "כבר נמאס לי להתחפש, רציתי להיות": מרחב, זהות והתנגדות בסיפורי חיים של נשים טרנסג'נדריות בישראל. זמנים, 131, 34-50.

אפרת. ר. (2009). זוגיות חד-מינית כהוויה היוצרת משמעות ייחודית. חברה ורווחה, כ"ט(1), 7-38.

אפרת, ר. (2007). הבנייה פנומנולוגית של זוגיות הומוסקסואלית-לסבית: דיאלוג בין חוויה ומשמעות. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

אפרת, ר. (1999). תהליך היציאה מהארון – Coming Out של מתבגרות לסביות ישראליות: מאפיינים ודפוסי התמודדות. עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

ארבל, ט. (2002). "השידול אלי שיח": היבטים בייצוג של טרנסג'נדר במסגרת ז'אנר תוכניות הטוק-שואו בטלוויזיה. עיתון התכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים (אוני' תל אביב). 4, 10-15.

אשבל, א' (2013). נשים יוצאות דופן: הדהודה התוך נפשי והבין-אישי של אי-התאמה מגדרית ומינית. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. חיפה: אוניברסיטת חיפה.  

אשר, ת. (2010). חינוך לקבלת האחר: זהות מינית בגיל הרך. הד הגן, ד, 38-45.

באום, ד. ומרן, ע. (1998). לסביות והומוסקסואליות בראי המציאות: אסופת מאמרים. תל אביב: קל"ף. 

בויארין, ד. (2016). רבנים וחברים: האם יש יהודים ב"תולדות המיניות"? אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף (עורכים), סקס אחר: מבחר מאמרם בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  249-279). תל אביב: רסלינג. 

בויארין, ד. (1995). נשף המסכות הקולוניאלי: ציונות, מגדר, חיקוי. תיאוריה וביקורת, 12-13, 123-144.

בומבך, מ. ושקד, ר. (2002). מהפכה במוסד 'הזכות להורות' תמורות בחברה הישראלית: דיון בסוגיית ההורות ההומו-לסבית. רפואה ומשפט, 26, 121- 130.

בטחיש, ר. (2016). שיח מיני של גברים ערבים שמקיימים יחסי מין עם גברים אחרים, כמו שמתבטא באתר ההיכרויות "מנג'ם". עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

ביטון, י. (2002). השפעתו של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו על מעמדם של זוגות חד-מיניים. קרית המשפט, ב', 454-461.

בירנהק, מ. (2016). מעגלים של פרטיות. אצל ע. מורגנשטרן, י. לושינסקי וא. הראל (עורכים),  זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' 195-232). צפרירים: נבו.

bottom of page