top of page
0b3b7c_b95be399aec84875ad7f18ca8c1b93bf~mv2.webp

"אם ידעו עלי במשפחה, אני מאמין שיאיימו לרצוח אותי": תמונת מצב על להט"ב ערבים בישראל

מחברים: סיגל גולדין ונאג'י דאעס. צוות המחקר: דן גר, אורי עייק  | 2022  

המחקר נערך בשיתוף עם ארגון להט"ב ערבי בהתהוות ((Beit El Meem ועם חברות וחברי קהילת הלהט"ב בחברה הערבית בישראל.

רקע:

מחקרים שנערכו בעולם בנושא קהילות להט"ב במדינות מוסלמיות וקהילות להט"ב ערביות במדינות שאינן מוסלמיות, מצביעים על מאפיינים, אתגרים, וצרכים ייחודיים של חברות וחברי הקהילה. מאפיינים וצרכים אלה נגזרים לעיתים קרובות ממיצובם הייחודי של חברות וחברי הקהילה בתוך מרקם החיים החברתיים בקהילות מסורתיות, לעיתים קרובות דתיות, או ממיצובם הייחודי כקבוצת מיעוט (להט"ב) בתוך קבוצת מיעוט (לאומית ערבית), או שניהם יחד.

הקהילה הערבית הגאה בישראל מונה על-פי הערכות כ-96,000-120,000 אזרחיות ואזרחים. יחד עם זאת, מעט מאוד ידוע על מצב חברי.ות הקהילה, על ההתנסויות והתובנות שלהם.ן ועל מאפיינים וצרכים. פרויקט זה מציע גישה יישומית, מבוססת נתונים, להנעה וליווי של שינוי חברתי בקהילת הלהט"ב הערבית בישראל. המחקר משלב כלי מחקר איכותניים וכמותיים, תוך התבססות על מודל העבודה של 'מחקר פעולה' (action research) ומתודולוגיות של שיתוף קהילתי.

מטרות המחקר:

  1. שיפור הידע הקיים אודות גורמים מעכבים/ תורמים לקידום שינוי חברתי בנושאים להט"ביים בחברה הערבית בישראל;

  2. איסוף נתונים אודות מאפיינים, צרכים, אתגרים, גורמי סיכון ומקורות חוסן של חברי.ות קהילת הלהט"ב הערבים בישראל, מנקודת מבטם של חברי.ות הקהילה;

  3. הנגשת ידע ונתונים אלה לחברי.ות הקהילה, לפעילים וארגונים, ולבעלי עניין נוספים.

מתודולוגיה:

מחקר פעולה קהילתי, המשלב ראיונות עומק, קבוצות מיקוד, שאלון סקר ארצי, מחקר ליווי והערכה.

ממצאים עיקריים:

המחקר מראה שרוב חברי.ות הקהילה החשופים ללהט"בופוביה בתדירות גבוהה, בכל המרחבים: בבית, באינטראקציות משפחתיות, בבי"ס מול תלמידים אחרים ומול צוות ההוראה, בשכונה, ברשתות החברתיות, ובמרחב הציבורי הכללי. כלומר, להט"ב ערבים נאלצים להתמודד כעניין בשגרה עם גילויי עויינות, תוקפנות, ולעיתים גם אלימות, בין אם מופנים אליהם באופן ישיר, ובין אם הם חשופים להם בסביבתם הקרובה.

צילום מסך 2024-05-09 ב-16.24_edited.jpg

להט"בופוביה היא לא רק סמן של אי-שוויון חברתי, אלא גם בעלת השפעות הרסניות, הן ברמה הנפשית והרגשית, והן ברמה החברתית. אין ספק שקיים קשר בין הבחירה של רבים.ות מבין חברי הקהילה 'לחיות בארון', לבין הנטל הבריאותי, הנפשי והחברתי על מי שחי את חייו באופן פתוח. אולם הבחירה לחיות בארון, כאסטרטגיית הישרדות אל מול אלימות להט"בופובית, מובילה גם היא לתנאי חיים קשים הכוללים בדידות, פחד, בושה ואשמה, ומנקודת המבט של חברות.י הקהילה, אינם יכולים להתקבל כפתרון מניח את הדעת.

המשפחה הקרובה והרחוקה לרוב אינן משמשות מקור תמיכה ללהט"ב ערבים.ות. ניתן לראות ש-67% מהמשיבים מוצאים את מקור תמיכתם אצל חברים קרובים. נתון זה מלמד על המצוקה בקבלת תמיכה במעגלים הקרובים לאדם, דבר שעלול להשפיע רבות על חייו בתחומים רבים.

צילום מסך 2024-05-09 ב-16.25_edited.jpg
bottom of page