נתונים לשינוי חברתי

המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב הוא מכון מחקר חברתי יישומי, שהוקם במטרה לתת מענה לחוסר בידע עדכני ומהימן, בנושאי ליבה המשפיעים על חייהם של להט"ב בישראל.

אנשים הולכים.ות על מדרכה בצבעי גאווה