top of page

נתונים לשינוי חברתי

המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב הוא מכון מחקר חברתי יישומי, שהוקם במטרה לתת מענה לחוסר בידע עדכני ומהימן, בנושאי ליבה המשפיעים על חייהם של להט"ב בישראל

עמדות ותפיסות הציבור היהודי בישראל בנושא זכויות להט"ב והקהילה הגאה: 2023-2024

המחקר עוקב אחר מגמות כלליות ודפוסי עומק המאפיינים את יחס הציבור לנושאים שונים הנוגעים לחייהם של להט״ב בישראל. לצד זאת, נבחן גם סט רחב יותר של עמדות ותפיסות הציבור בנושאים משיקים, כגון הזדהות או אי-הזדהות עם ערכים דמוקרטיים, פלורליסטיים, ערכי דת ומסורת, חינוך, ועוד, וכן דפוסי הצבעה בבחירות. בנוסף להתייחסות אורכית לנושאי ליבה על ציר הזמן, נבחנות גם שאלות הנוגעות נקודתית לנושאים אקטואליים.

_____________________________________________________________________________

להט"ב בעת מלחמה: סקר מיוחד עבור ארגוני הקהילה ורשויות מקומיות

במענה לצורך דחוף שעלה מהשטח, יצאנו בשבוע האחרון של נובמבר 2023 לסקר מיוחד בתפוצה ארצית, באמצעות פלטפורמות אונלייניות, ובהגעה לשטח, לריכוזי דיור של מפונים מכל הארץ. בסקר השתתפו 1007  תושבים.ות, בגיל 16+, המזדהים.ות כלהט"ב, ששיתפו אותנו בחוויות והתמודדויות בשבועות הראשונים לאחר פרוץ המלחמה.

 

____________________________________________________________________________

האם להט"ב חשים.ות בנוח להשתתף בפעילות ספורט? אם היחס לו זוכים.ות ספורטאים.יות להט"ב זהה ליחס לו זוכים.ות ספורטאים.יות הטרוסקסואלים.יות סיסג'נדרים.יות? האם קיימת להט"בופוביה בספורט באופן כללי? ובתחומי ספורט מובחנים בפרט? אם כן, מהם ביטוייה? וכיצד היא משפיעה על מימוש הפוטנציאל הספורטיבי ועל הישגים ספורטיביים? המחקר מציע צעד ראשון לקראת צמצום פערי ידע בנושא התנסויותיהם וחוויותיהם של חברות וחברי הקהילה הגאה בישראל במפגש עם עולמות ספורט שונים, הן במסגרות המקצועיות והן במסגרות חובבים, בשלבים שונים של מחזור החיים. 

_____________________________________________________________________________

15,570 השתתפו במחקרי המכון

מה אנחנו עושים

אודות

המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב הוא מכון מחקר חברתי יישומי, שהוקם במטרה לתת מענה לחוסר בידע עדכני ומהימן, בנושאי ליבה המשפיעים על חייהם וחייהן של להט"ב בישראל.

המכון, בניהולה של ד״ר סיגל גולדין, פועל באגודה למען הלהט"ב, כיחידה מקצועית עצמאית, תוך הקפדה על סטנדרטים של מצוינות מחקרית ואקדמית.

 

תחומי הפעילות של המכון כוללים: עריכת מחקרי עומק, מתן שירותי מחקר מקיפים בתחום הכמותי והאיכותני, איסוף, ניתוח והנגשה של נתונים עדכניים, כתיבה ופרסום של דוחות מחקר, ניירות עמדה, מסמכי רקע, סקירות ספרות ועוד. המכון עובד תוך שיתוף פעולה הדוק עם חוקרות וחוקרים במוסדות אקדמיים, עם ארגוני הקהילה הגאה ופעיליה, ועם גופי ממשל ורשויות מקומיות - מתוך מחויבות לקידום שיח ציבורי מושכל ולסיוע לקובעי מדיניות בנושאי מגדר ולהט"ב.

 

אנו מאמינות שידע הוא כח לשינוי חברתי, ומזמינות אותך לקחת חלק במעגל השותפות.ים והתומכות.ים שלנו.

חזון ויעדים

להעמיק את ההבנה בסוגיות מגדריות ולהט"ביות  

מתוך שאיפה לקדם ערכי פלורליזם ושוויון בחברה אזרחית משגשגת בישראל

_________________________________________________

 

להנגיש באופן רחב נתונים מהימנים ועדכניים, בתגובה מהירה לצרכי השטח   

מתוך שאיפה לקידום שיח ציבורי מושכל, ותרומה לשינוי חברתי בנושאי מגדר ולהט"ב

__________________________________________________

 

לעבוד בשיתוף פעולה פורה עם חוקרות.ים, פעילות.ים ובעלי עניין מכל המגזרים 

מתוך שאיפה ליצירת גוף ידע רלוונטי, דינאמי, ואפקטיבי

___________________________________________________

 

על מנת לממש את החזון שלנו, היעדים המעשיים המיידים שלנו הם:

לסייע לקובעי מדיניות, לארגוני הקהילה הגאה, לגופים אזרחיים ופרטיים ולבעלי עניין אחרים,

באמצעות הנגשת מידע ונתונים בנושאי מגדר ולהט"ב בתחומי בריאות, רווחה, כלכלה, משפט, ונושאים נוספים

___________________________________________________

מי אנחנו

צוות המכון

תמונת פרופיל - סיגל גולדין

ד"ר סיגל גולדין

ראש מכון המחקר

 sigal@lgbt.org.il

תמונת פרופיל - סנדרין בורשטיין

ד"ר סנדרין בורשטיין ליפסיקס

עמיתת מחקר

 cendrine@lgbt.org.il

רותי בלאט תמונת פרופיל

ד"ר רותי בלט

עמיתת מחקר

ruth@lgbt.org.il

אורי עייק תמונת פרופיל

אוּרי עייק

עמית מחקר

 urieick@lgbt.org.il

מאיה דואק תמונת פרופיל

מאיה דואק

עמיתת מחקר

ורכזת מחקרים 

maya@lgbt.org.il

עידו בן תורה תמונת פרופיל

עידו בן תורה

עוזר מחקר

idoben@lgbt.org.il

נעה דגן תמונת פרופיל

נעה דגן

עוזרת מחקר

 noadagan@lgbt.org.il‬‏

אידן מורי וזאנה תמונת פרופיל

אידן מורי וזאנה

עוזר מחקר

idanmorry@lgbt.org.il

נעם מזרחי תמונת פרופיל

נעם מזרחי

עוזרת מחקר

noam-research@lgbt.org.il

אורי שוורץ תמונת פרופיל

אוּרי שורץ

עוזר מחקר

uri@lgbt.org.il

תמונת פרופיל שיר רבינא

שיר רבינא 

עוזרת מחקר

 shir@lgbt.org.il

ועד אקדמי מלווה

פרופ' ארנה בן-נפתלי
הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למנהל
פרופ' אייל גרוס
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר גילי הרטל
התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עמל זיו
התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' צביקה טריגר
הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למנהל
פרופ' יובל יונאי
החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' שי לביא
ראש מכון ון ליר בירושלים + הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר לימור מעודד-דנון
הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' משה סלוחובסקי
ראש המכון להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר עידו קטרי
ביה"ס לעבודה סוציאלית והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר עמית קמה
יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
פרופ' איריס רחמימוב
החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל-אביב
אודות
מי אנחנו

מה אנחנו עושים.ות

תחומי הפעילות שלנו כוללים שירותי מחקר מקיפים מקצה לקצה, בהתאמה לצרכים של הגוף המזמין: ייעוץ וליווי מחקרי, עריכת מחקרי עומק במתודולוגיות כמותיות ואיכותניות, סקירות ספרות, כתיבה ופרסום של דוחות מחקר, ניירות עמדה, מסמכי רקע, ועוד.

שרותי המכון

ייעוץ מחקרי

קבוצות מיקוד

מחקרי ליווי והערכה

סקרים ושאלונים

סקירות ספרות

מחקרים אתנוגרפיים

מחקרי ראיונות

מחקרי מדיניות

מחקרי פעולה 

הפרויקטים שלנו

להט"ב בחברה הערבית בישראל: מחקר פעולה לקידום שינוי חברתי 

2021

מיפוי מאפיינים וצרכים של קהילות להט"ב ובני משפחה ברשויות מקומיות (כ-27 רשויות עד כה) 

2021-2024

קהילת להט"ב ישראל 2022: סקר מיוחד בנושא מאפיינים וצרכים 

2022

עמדות ותפיסות של להט"ב בנושאים פוליטיים

2022

פגיעות מיניות בקהילה: גורמי סיכון ואתגרים לארגוני הקהילה 

2022

מה נשים לט"ביות רוצות? מיפוי צרכים לקראת תכנית ארגוני הקהילה 

2022

להט"בופוביה בספורט: מחקר רב-זירתי 

2022-2023

תחושת מוגנות של להט"ב במרחב הציבורי ותפיסת המשטרה כגורם מגונן 

2023

להט"ב בחברה הערבית בישראל: מחקר ארצי מקיף – המשך 

2023

מאפיינים והתנסויות של להט"בק+ בתעסוקה ובמצבי אי-תעסוקה 

2023

עמדות ותפיסות הציבור הרחב בנושאים הקשורים לזכויות להט"ב והקהילה הגאה 2023 

2023

מאפיינים וצרכים של הורים ללהט"ב שהשתתפו בקבוצות של תהל"ה 

2023

מיפוי צרכים ומענים עבור אוכלוסיית הלהט"ב במערכת הבריאות 

2023

קהילה ביסית בישראל: מאפיינים וצרכים 

2023

להט"ב בגיל השלישי: רשתות חברתיות, קשרים משפחתיים ומצבי בריאות ורווחה 

2023-2024

עמדות ותפיסות הציבור הרחב בנושאים הקשורים לזכויות להט"ב 2024

2024

מגמות ותמורות בדפוסי מצוקה בקרב להט"ב: ניתוח רוחב של פניות לקו הקשב 2018-2023 

2024

סקירה בינלאומית: תוכניות עבודה של שלטון מרכזי עם אוכלוסיות להט"ב 

2024

גורמי סיכון וקבוצות סיכון באוכלוסיות להט"ב 

2024

פרקטיקות מטיבות לעבודת שלטון מקומי בעבודה עם אוכלוסיות להט"ב: סקירה בינלאומית ושלושה מקרי בוחן בישראל 

2024

להט"ב במלחמה 

2024

להט"ב בממשק עם עולמות תעסוקה ואי-תעסוקה 

2024

המשכיות ושינוי בדפוסי מצוקה של לסביות, הומואים, טרנסגדריות.ים וביסיים: ניתוח נתונים ארציים מקו הקשב של האגודה 

2024

15,570
השתתפו במחקרי המכון

מחקרים

- 2024 -

עמדות ותפיסות הציבור היהודי בישראל בנושא זכויות להט"ב והקהילה הגאה: 2023-2024

כחלק מתהליך ארוך טווח, החלנו באיסוף נתונים בנושא עמדות ותפיסות הציבור היהודי בישראל בנוגע לזכויות להט״ב והקהילה הגאה. עד כה אספנו נתונים בשתי נקודות זמן (2023, 2024), במדגם מייצג של הציבור היהודי, במטרה ליצור מאגר נתונים מתעדכן לאורך זמן. המחקר יעקוב אחר מגמות כלליות ודפוסי עומק המאפיינים את יחס הציבור לנושאים שונים הנוגעים לחייהם של להט״ב בישראל. לצד זאת, נבחן גם סט רחב יותר של עמדות ותפיסות הציבור בנושאים משיקים, כגון הזדהות או אי-הזדהות עם ערכים דמוקרטיים, פלורליסטיים, ערכי דת ומסורת, חינוך, ועוד, וכן דפוסי הצבעה בבחירות. בנוסף להתייחסות אורכית לנושאי ליבה על ציר הזמן, נבחנות גם שאלות הנוגעות נקודתית לנושאים אקטואליים.

- 2024 - 

להט"ב בעת מלחמה: סקר מיוחד עבור ארגוני הקהילה ורשויות מקומיות

מיד לאחר פרוץ המלחמה הגיעו לאגודה, באמצעות רכזי.ות להט"ב ברשויות מקומיות, בקשות לעזרה במיפוי צרכים והתאמת מענים לחברות וחברי הקהילה בכל הארץ. התובנה הבסיסית של הרכזים.ות ושל פעילי ופעילות האגודה הייתה שבנוסף להתמודדות הקולקטיבית של כלל אזרחי.ות ישראל, עם מצבי דחק ואתגרים פיזיים ונפשיים עקב המלחמה, לסביות, הומואים, בי-סקסואלים.יות וטרנסג'נדרים.יות מתמודדות.ות גם עם אתגרים נוספים, בתחומים שונים. פעילי האגודה ביחידת 'גאווה מקומית' פנו למכון המחקר בבקשה למפות ולזהות את המצבים הייחודיים שנוצרו עבור הקהילה הגאה עקב המלחמה, על מנת לייצר מענים בנושאים הדרושים, בעבודה משותפת עם רשויות מקומיות ברחבי הארץ. במענה לצורך דחוף שעלה מהשטח, יצאנו בשבוע האחרון של נובמבר 2023 לסקר מיוחד בתפוצה ארצית, באמצעות פלטפורמות אונלייניות, ובהגעה לשטח, לריכוזי דיור של מפונים מכל הארץ. בסקר השתתפו 1007 תושבי.ות ישראל בגיל 16 ומעלה, ששיתפו אותנו בחוויות והתמודדויות הקשורות לזהות להט"ב בשבועות הראשונים לאחר פרוץ המלחמה.

- 2023 - 

להט"ב וספורט בישראל: ממצאים ממחקר רב-זירתי 

האם להט"ב חשים.ות בנוח להשתתף בפעילות ספורט? אם היחס לו זוכים.ות ספורטאים.יות להט"ב זהה ליחס לו זוכים.ות ספורטאים.יות הטרוסקסואלים.יות סיסג'נדרים.יות? האם קיימת להט"בופוביה בספורט באופן כללי? ובתחומי ספורט מובחנים בפרט? אם כן, מהם ביטוייה? וכיצד היא משפיעה על מימוש הפוטנציאל הספורטיבי ועל הישגים ספורטיביים? בעוד ששאלות אלה נמצאות במרכזה של ספרות מחקרית בינלאומית הולכת וגדלה, בישראל טרם נערך מחקר מקיף בנושאים אלה. המחקר הנוכחי מציע צעד ראשון לקראת צמצום פערי ידע בנושא התנסויותיהם וחוויותיהם של חברות וחברי הקהילה הגאה בישראל במפגש עם עולמות ספורט שונים, הן במסגרות המקצועיות והן במסגרות חובבים, בשלבים שונים של מחזור החיים. היוזמה לביצוע המחקר הגיעה ממועדון ספורט גאה בישראל, ארגון קהילתי ששם לו למטרה ליצור סביבות ספורט תומכות עבור חברות וחברי הקהילה הגאה.

- 2023 - 

מאפיינים והתנסויות של להטב"ק + בממשק עם תעסוקה ובמצבי אי-תעסוקה:  לקט  נתונים מסקר ארצי שנערך עבור LGBTech

המחקר, המבוסס על סקר מקוון (בעברית, ערבית ואנגלית), כלל 39 שאלות סגורות ופתוחות, בנושאי ליבה הקשורים לחייהם.ן של חברות וחברי הקהילה בעולמות התעסוקה. המחקר נערך תודות ליוזמה של LGBTech ובשיתוף עם הארגון לכל התהליך המחקרי. שלוש מטרות המחקר היו מיפוי מצבי תעסוקה, אי-תעסוקה, והכנסה בקרב להטב"ק+, מיפוי מאפיינים והתנסויות במקומות עבודה בקרב להט"בק+ (תחושת נוחות, להט"בופוביה, חסמים, אתגרים, ומשאבי עוצמה), תיעוד תמונת מצב של מדיניות גיוון הכללה והכללה במקומות העבודה, מנקודת המבט של חברות וחברי הקהילה. לשאלון ענו 688 חברות וחברי הקהילה, המזדהים כלהטב"ק+, בגילאי 18 ומעלה. בניתוח הנתונים הסופי נכללו  576 שאלונים. 

- 2022 - 

חסמי נגישות לשירותי רפואה ורווחה בקרב אנשים על הקשת הטרנסית: מיפוי מצב קיים והמלצות להטמעת כלים לשינוי

מחקר זה מבקש להעמיק בהבנה הוליסטית של מכלול גורמים המעכבים או מונעים קבלת טיפול/ שירות בריאותי בקרב אנשים טרנסג'נדרים ולמפות את הכלים האפשריים לצמצום השפעת חסמים אלה. מטרות המחקר: (א) מיפוי המצב הקיים של חסמי נגישות של אנשים טרנסג'נדרים לשירותי בריאות ורווחה, (ב) ניתוח הקשר בין התנסויות שליליות במפגש של הפרט עם מערכת הבריאות לבין פגיעוּת בריאותית, (ג) המלצות להטמעת כלים יישומיים לצמצום פערי בריאות ולצמצום פגיעות בריאותית בקרב אנשים על הקשת הטרנסית, תוך התייחסות להמלצות משרד הבריאות בנושא 'תכנון מדיניות בריאות מכוונת שוויון'.

stethoscope-rainbow-flag-background-symbol-lgbt-pride-month-celebrate-annual-june-social-s

- 2022 - 

סקר הבחירות המרכזי של קהילת הלהט״ב 2022

לפני בחירות 2022, ערכנו סקר בנושא עמדות ותפיסות פוליטיות של להט"ב בנושאים הבאים: עמדות פוליטיות ומידת החשיבות המיוחסת לנושאים פוליטיים שונים, מידת תמיכה של להט"ב במפלגות שונות, גורמים המשפיעים על דפוסי הצבעה, מידת החשש מפגיעה בזכויות להט"ב עקב הבחירות. בסקר השתתפו 1,273 תושבי.ות ישראל בגילאי 18 ומעלה, בעלי.ות זכות הצבעה. ממצאי הסקר מצביעים על הפיזור היחסי של חברות וחברי הקהילה לרוחב כל המפה הפוליטית, לצד חשש בקרב רוב הקהילה (מצביעי הימין, המרכז והשמאל) מפגיעה בזכויות שכבר הושגו. 

- 2023 - 

מה חושבים מצביעי הליכוד על זכויות להט"ב? לכמה מתוך מצביעי הקואליציה יש קרובי משפחה להט"ב? האם מצביעי מפלגות הקואליציה היו מעדיפים שהכנסת הבאה תצמצם את זכויות הלהט"ב? למי יש הכי הרבה חברים וחברות להט"ב ? ומה לגבי משפחות 'אבא ואבא' או 'אמא ואמא' ? לקט ממצאים מפתיעים מסקר במדגם מייצג של הציבור היהודי.

- 2023 - 

להט"ב בחברה הערבית בישראל: מאפיינים, מגמות, פערים וצרכים - לקט נתונים עדכניים ממחקר ארצי - 2023 -2022

ע"פ אומדנים,  בישראל חיים כיום כ  96,000 -  120,000 להט"ב ערבים, אולם עד כה, מעט יחסית ידוע על מאפיינים וצרכים  ייחודיים של חברות וחברי הקהילה, בשל מיעוט  נתונים מקיפים , ברמה הארצית. מחקר עומק ראשוני מ 2022, שנערך במכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב בשיתוף האגודה למען הלהט"ב, עבור 'בית איל  מים  |ﺑ􀀂ﺖ اﻟﻤ􀀁ﻢ', הציג  לראשונה תמונת מצב עדכנית על להט"ב בחברה הערבית בארץ.  ממצאי המחקר השמיעו את קולה של קהילה שעד כה הייתה "שקופה", כמעט בלתי נראית ובלתי נשמעת. 

- 2022 - 

סקר מיוחד בנושא מאפיינים וצרכים של אוכלוסיות להט"ב בישראל 2022 (נערך עבור המשרד לשוויון חברתי)

סקר אינטרנטי הכולל 31 שאלות (25 שאלות סגורות, ו-6 שאלות פתוחות) שעסקו בארבעה נושאים: שאלות רקע כלליות, זהות מגדרית ונטייה מינית, התנסויות וחוויות של להט"ב במעגלי הקיום האישיים והחברתיים, מממשק עם רשויות מקומיות ומוסדות ציבוריים, ניטור מענים קיימים ומענים חסרים ללהט"ב.

- 2022 -

פרויקט זה מציע גישה יישומית, מבוססת נתונים, להנעה וליווי של שינוי חברתי בקהילת הלהט"ב הערבית בישראל. המחקר משלב כלי מחקר איכותניים וכמותיים, תוך התבססות על מודל העבודה של 'מחקר פעולה' (action research) ומתודולוגיות של שיתוף קהילתי. המחקר נערך בשיתוף עם ארגון להט"ב דובר ערבית (הארגון הוקם במהלך המחקר) ועם חברות וחברי קהילת הלהט"ב בחברה הערבית בישראל. מטרות המחקר: (א) שיפור הידע הקיים אודות גורמים מעכבים/תורמים לקידום שינוי חברתי בנושאים להט"ביים בחברה הערבית בישראל, (ב) איסוף וניתוח נתונים אודות מאפיינים, צרכים, אתגרים, גורמי סיכון ומקורות חוסן של חברי.ות קהילת הלהט"ב הערבים בישראל, מנקודת מבטם של חברי.ות הקהילה (ג) הנגשת ידע ונתונים אלה לחברי.ות הקהילה, לפעילים וארגונים, ולבעלי ענין נוספים.

מחקרים
שותפויות

עבודה עם גופים וארגונים בכל המגזרים ועבורם, היא יעד מרכזי שלנו. זכינו לשתף פעולה בייעוץ ופיתוח מחקרי, עריכת מחקרים, השתתפות בכנסים, עם:

מחקרי מיפוי מאפיינים וצרכים של קהילות מקומיות, בעבודה משותפת עם הרשויות המקומיות, הם חלק בלתי נפרד מעבודת המכון. המחקרים מבוססים על סקרים בקרב להט"ב ובני משפחה וכן על קבוצות מיקוד. זכינו לעבוד עם:

כנסים ואירועים

כנסים ואירועים

27.06.24

מעבר לקשת: מבט קצת אחר על הזהות הלהט"בית.

שיבא תל השומר​

01.03.24

ומותר לאהוב?

פחד ותקווה קווירית

בימי מלחמה

20.06.24

אוכלוסיות ומגזרים

ברפואת להט״ב

מרכז רפואי סורוקה​

פרטים נוספים

03.01.24

כנס להט״ב בקרב:

לזכר

רס״ן שגיא גולן

19.05.24

אירוע חגיגי

לציון 3 שנים

למכון המחקר

19.06.23

סקס אחר: הכנס ללימודים להט"ביים וקוויריים באוניברסיטת תל-אביב

18.04.24

מותר לאהוב?

פחד ותקווה קווירית

בימי מלחמה​

06.06.23

כנס גאווה בעמק: הכנס השנתי לקידום מענים עבור אוכלוסיית הלהט"ב בעמק יזרעאל, הגליל והסביבה​

08.03.24

אנחנו העתיד:

כנס להט״ב זהב

05.09.22

Queer Atmosphere in Public Spaces.

Technion, Israel

ועדות כנסת בהשתתפות המכון

20.05.2024

הוועדה המיוחדת

לזכויות הילד

אתגרים של ילדים על הקשת הלהט"בית - לציון היום הבין לאומי נגד הומופוביה

06.06.2023

הוועדה המיוחדת

לענייני הצעירים

פעילות למניעת אפליית להטב"ק במקומות עבודה

05.07.23

הוועדה המיוחדת

לענייני הצעירים

להט"ב בחברה הערבית

03.05.23

הוועדה לביטחון לאומי

עלייה בהיקף גילויי האלימות כלפי אזרחים להט"בים

המכון בתקשורת

המכון בתקשורת

02.08.2022 | מעריב

סקר חדש מצא: כמחצית מחברי קהילת הלהט"ב נחשפו למקרי שנאה

0b3b7c_66bd5d14b9ad45788983c5b7b94ba7c9~mv2.webp

02.07.22 | ynet

חיים בארון, חשופים לאלימות: מחקר מקיף ראשון על להט"ב בחברה הערבית

06.07.22 | WDG

היסטוריה במאבק בלהט”בפוביה בספורט – התבטאות אלימה על רקע נטייה מינית תחשב לעבירה פלילית

10.06.22 | הארץ

תורת המספרים: למה מפקדי האוכלוסין של הלמ"ס מתעלמים מהקהילה הגאה?

03.07.22 | מעריב

המחקר הראשון על להט"ב בחברה הערבית בישראל: 83% בארון, 72% ללא תמיכה משפחתית

24.01.24 | לאישה

"אנחנו צריכים ליפול בקרב, כדי שיכירו בנו כשווים?": כך המלחמה השפיעה על להט"ב

המכון בתקשורת
paper-office-documentation_edited.jpg
מאגרי מידע

מאגרי מידע

מחקרים אקדמיים בנושאי להט"ב בישראל

רשימת מקורות אקדמיים הכוללת עבודות מחקר שפורסמו בכתבי עת מדעיים, ספרים וערוצים אקדמיים אחרים בנושאי להט"ב בהקשר הישראלי. הרשימה כוללת את כל המחקרים שפורסמו משנת 1942 ועד היום, והיא מתעדכנת באופן קבוע.

CONTACT

צרו קשר

ליצירת קשר

יש לכן.ם רעיונות עבורנו?
שתפו אותנו!

רוצים.ות להשתתף במעגלי החשיבה והעשייה שלנו?
צרו קשר

הרשמה לניוזלטר שלנו

bottom of page